Vaikų užimtumo didinimas

Vaikų užimtumo didinimo projektų sąrašas ir lėšos 2022 metais


Kviečiame iki 2022 m. balandžio 28 d. 17 val. teikti paraiškas Vaikų užimtumo didinimo projektų finansavimui gauti.

              Anykščių rajono savivaldybė nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki balandžio 28 d. 17 val. kviečia asociacijas, viešąsias ir biudžetines įstaigas bei kitus juridinius asmenis, kurių nuostatuose įteisinta švietimo, ugdymo, vaikų ir (ar) jaunimo užimtumo, stovyklų organizavimo veikla, teikti paraiškas.

               Rengiant paraiškas prašome vadovautis Vaikų užimtumo didinimo projektų finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas 2022), patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-217.

               Informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje K. Ladigos g. 1, 211 kab., Anykščiai, tel.: (8 381) 54 310, 8 618 48 192, el. paštas nila.melyniene@anyksciai.lt.

PRIDEDAMA:

Aprašas 2022

Aprašo 1 priedas. Paraiška

Aprašo 4 priedas. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis

Sutarties 1 priedas. Programos sąmata

Sutarties 2 priedas. Prašymas dėl lėšų skyrimo

Sutarties 3 priedas. Projekto įvykdymo ataskaita

Sutarties 4 priedas. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

Sutarties 5 priedas. Projekto dalykinė ataskaita

Sutarties 6 priedas. Projekto biudžetas


Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-530 skyrė finansavimą 2021 metais įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems pagal Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023  metų strateginio veiklos plano 6 programos priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“:

Eil. Nr.

Paraiškos teikėjas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma Eur

1.

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Stebiu – klausau – kuriu – bendrauju

800

2.

„Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras

Kurk, skaityk, sportuok

500

3.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

Vasaros aktyvumo banga

2000

4.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

Vėl drauge

2400

5.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Mokinių savipagalbos klubas „Bandyk, atrask, mąstyk“ (BAM)

1900

6.

VšĮ „Šeimos idėjų centras“

Jojimo užsiėmimai Debeikių vaikų dienos centro vaikams

1300

7.

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Fizinis aktyvumas vaikų emocinei sveikatai stiprinti

1100

Iš viso:

10000

 


Konsultacija dėl paraiškų rašymo

2021 m. gegužės 19 d. 15 val. vyks vieša konsultacija nuotoliniu būdu dėl Vaikų užimtumo didinimo projektų paraiškų rašymo. Pageidaujantys dalyvauti viešojoje konsultacijoje per skaitmeninę ZOOM platformą, registruojasi iki gegužės 18 d. 15 val. el. paštu  nila.melyniene@anyksciai.lt . Užsiregistravę prisijungimo nuorodą gaus el. paštu iki konsultacijos pradžios.  


Kviečiame iki 2021 m. gegužės 24 d. 17 val. teikti paraiškas pagal 6.1.2.06 priemonę „Vaikų užimtumo didinimas“ finansavimui gauti.

              Anykščių rajono savivaldybė nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki gegužės 24 d. 17 val. kviečia asociacijas, viešąsias ir biudžetines įstaigas bei kitus juridinius asmenis, kurių nuostatuose įteisinta švietimo, ugdymo, vaikų ir (ar) jaunimo užimtumo, stovyklų organizavimo veikla, teikti paraiškas.

               Rengiant paraiškas prašome vadovautis Anykščių  rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa” priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“, finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas 2021), patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-357.

               Informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje K. Ladigos g. 1, 211 kab., Anykščiai, tel.: (8 381) 54 310, 8 618 48 192 el. p. nila.melyniene@anyksciai.lt.

PRIDEDAMA:

Aprašas 2021

Paraiška.

Biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Prašymas dėl lėšų skyrimo.

Projekto įvykdymo ataskaita.

Projekto dalykinė ataskaita.

Projekto biudžetas.


SKIRTAS FINANSAVIMAS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR NVŠ VEIKLŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI 2020 METAIS


KVIEČIAME IKI 2020 M. RUGSĖJO 11 D. TEIKTI PARAIŠKAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMUI GAUTI IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ

                   Anykščių rajono savivaldybė nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 11 d. 16.45 val. kviečia švietimo įstaigas bei kitus juridinius asmenis, kurių nuostatuose įteisinta švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo veikla, laisvuosius mokytojus, turinčius teisę vykdyti NVŠ veiklas teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui gauti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų.

Konkurso tikslas – skatinti turiningą mokinių užimtumą stovyklose ir kitose neformaliojo švietimo veiklose.

 Konkurso uždaviniai:

  1. sudaryti galimybes mokiniams turiningai praleisti laiką po pamokų, atostogų metu;
  2. sudaryti galimybes mokiniams dalyvauti edukacinėse veiklose.

Teikėjai turi užpildyti Programos paraišką (1 priedas) su pridedamais dokumentais ir ją užregistruoti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (K. Ladigos g. 1, kabinetas Nr. 201, Anykščiai) arba pasirašytus ir skenuotus dokumentus atsiųsti elektroniniu paštu kvietime nurodytu adresu.

               Rengiant paraiškas prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-255 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

               Informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje K. Ladigos g. 1, 211 kab., Anykščiai, tel.: (8 381) 54 310, 8 618 48 192 el. p. nila.melyniene@anyksciai.lt.

PRIDEDAMA:

 Priedai


SKIRTAS FINANSAVIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ Vaikų vasaros stovyklų ir NVŠ veiklų projektams ĮGYVENDINTI

   Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-525 „Dėl  finansavimo skyrimo 2020 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems iš Valstybės biudžeto lėšų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 6 programos priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“ skirtas finansavimas Vaikų vasaros stovyklų ir NVŠ veiklų projektams įgyvendinti (pridedama). 


SKIRTAS FINANSAVIMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,Vaikų užimtumo didinimas”

   Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-427 „Dėl  finansavimo skyrimo 2020 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa” priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“ skirtas finansavimas 2020 m. vaikų užimtumo didinimo projektams įgyvendinti (pridedama). 


Kviečiame iki 2020 m. birželio 9 d. teikti paraiškas pagal 6.1.2.06 priemonę „Vaikų užimtumo didinimas“finansavimui gauti.

Anykščių rajono savivaldybė nuo 2020 m. gegužės 27 d. iki birželio 9 d. 17 val. kviečia asociacijas, viešasias ir biudžetines įstaigas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad vykdo vaikų poilsio stovyklų veiklą ir registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“.

               Rengiant paraiškas prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa” priemones Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“ ir Nr. 6.1.2.30  „Mokymo plaukti programa“, finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas 2020), patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-314 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa” priemones Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“ ir Nr. 6.1.2.30 „Mokymo plaukti programa“, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

               Informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje K. Ladigos g. 1, 211 kab., Anykščiai, tel.: (8 381) 54 310, 8 618 48 192 el. p. nila.melyniene@anyksciai.lt.

PRIDEDAMA:

Paraiška

Aprašas 2020


Vaikų užimtumo didinimo projektų finansavimas 2019 metais

Prašome iki gegužės 21 d. pateikti finansuojamo projekto patikslinti veiklas ir biudžetą bei pateikti skenuotus el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt


Iki š. m. balandžio 15 d. priimamos paraiškos pagal 6.1.2.06. priemonę „Vaikų užimtumo didinimas“

Anykščių rajono savivaldybė nuo 2019 m. kovo 21 d. iki balandžio 15 d. kviečia asociacijas, viešasias ir biudžetines įstaigas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad vykdo vaikų poilsio stovyklų veiklą ir registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano priemonę Nr. 6.1.1.06 „Vaikų užimtumo didinimas“.

Rengiant paraiškas prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės projektų, gyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.2.06, 9.1.2.23 finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-180 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, gyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.2.06, 9.1.2.23 finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje             K. Ladigos g. 1, 211 kab., Anykščiai, tel. (8 381) 54 310, el. p. nila.melyniene@anyksciai.lt  .

PRIDEDAMA:

Paraiška

Finansavimo tvarkos aprašas 2019

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •