Statinių projektiniai pasiūlymai

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Techninio projekto pavadinimas: Pagalbinio ūkio paskirties pastato-klėties, Ramaškonių k. 7a, Andrioniškio sen., Anykščių r. sav. statybos projektas

Statybos geografinė vieta:Ramaškonių k. 7a, Andrioniškio sen., Anykščių r. sav. sklypo kad. Nr. 3426/0004:387 Elmininkų k. v.

Statinio paskirtis: pagalbinio ūkio paskirties pastatai (7.17).

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statytojas: A.S.

Projektuotojas: UAB „Gečia“, Gečionių vn., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. tel. (+370)69814848. el.p. ikestutis778@gmail.com

Projekto vadovas: Gintautas Stanislovaitis, kvalifikacijos atestato Nr. A 1226. tel. (+370)68715219; el.p. ikestutis778@gmail.com

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose adresu: Aušros a. 19, Anykščiai, iš anksto suderinus laiką, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Ir Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt nuo 2018 m. gruodžio 28 d. iki 2019 m. sausio 15 d.

Informacija projektinių pasiūlymų rengėjų teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. tel. (+370) 69814848, arba el. p. ikestutis778@gmail.com

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galimi teikti projektuotojui raštu adresu: UAB „Gečia", Aušros a. 19, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.p.  ikestutis778@gmail.com , tel.(+370) 698 14848 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: 1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; 2. pasiūlymo teikimo data; 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2019 m. sausio 15 d.12 val. adresu: Liudiškių g. 18, LT-29130 Anykščiai „Nykščio namai“ patalpose ( mažojoje konferencijų salėje).

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Pritarimas


PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", statytojas A.Ž. informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus kitos (fermų) paskirties pastato projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklype, esančiame Anykščių r. sav., Anykščių sen., Juškonių k., Mūšiejaus g. 5, yra leidžiama.

Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt   paskelbimo dienos.

Techninio projekto pavadinimas: „Kitos (ūkio) paskirties pastato (remonto dirbtuvės;  unikalus Nr. 4400-1648-6029)  Mūšiejaus g. 5, Juškonių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav., rekonstravimo ir naudojimo paskirties keitimo iš kitos (ūkio) į  kitos (fermų) paskirtį  projektas“.

Statybos geografinė vieta: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Juškonių k., Mūšiejaus g. 5, sklypo kad. Nr. 3416/0002:341 Burbiškio k.v.

Projektuojama statinio paskirtis: kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18).

Statytojas: A.Ž.

Projektuotojas: Architektė Jolita Irena Paužuolienė; nuolatinio Lietuvos gyventojo IVVP Nr. 627809; buveinė: Vilniaus g. 5,  Anykščiai, tel.: 867760210. El.p.: anykarch@gmail.com

Projekto vadovas: Architektė Jolita Irena Paužuolienė; kvalifikacijos atestatas Nr. A1186, išduotas 2014-12-18, galioja neterminuotai; buveinė: Vilniaus g. 5,  Anykščiai, tel.: 867760210. El.p.: anykarch@gmail.com

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo Jolitos Irenos Paužuolienės patalpose, adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt   nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2018 m. gruodžio 20 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tel. (+370) 67760210, arba el. paštu: anykarch@gmail.com

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: Architektė Jolita Irena Paužuolienė, Vilniaus g. 5, Anykščiai, el. paštu: anykarch@gmail.com , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

  1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  2. pasiūlymo teikimo data;
  3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. gruodžio 20 d. 12.00 val. (pietų pertraukos metu) adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai, Architektės Jolitos Irenos Paužuolienės  patalpose.

Projektiniai pasiūlymai


SENOSIOS  ANYKŠČIŲ KOPLYČIOS – ANYKŠČIŲ MENŲ CENTRO TERITORIJOS VILNIAUS G. 36, ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., SUTVARKYMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

      Projekto pavadinimas: Senosios  Anykščių koplyčios – Anykščių menų centro teritorijos Vilniaus g. 36, Anykščių m., Anykščių r. sav., sutvarkymo techninis darbo projektas

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Eksploit“, įmonės kodas 302638855; Ulonų g. 5, 08240 Vilnius

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. paštas: info@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58035

Pasiūlymus dėl projekto teikti: projektuotojui el. p.: info@eksploit.lt, tel. +370 672 09073, adresu: Ulonų g. 5, 08240 Vilnius ir viešo susirinkimo metu

Viešas susirinkimas įvyks: Anykščių menų centro patalpose 2018 m. gruodžio 12 d. 17.15 val. adresu: Vilniaus g. 36,  Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VIENUOLIO _ ŽUKAUSKO PAMINKLO TERITORIJOS SUTVARKYMO TECHNINIS DARBO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Projekto pavadinimas: A. Vienuolio – Žukausko paminklo teritorijos sutvarkymo techninis darbo projektas.

Projektuotojas: UAB „EGNA“. Įmonės kodas 302590816; Verkių g. 5, 08218 Vilnius

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, Anykščiai, el. paštas info@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58035.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-11 09 iki 2018-11-28, Anykščių rajono savivaldybės patalpose (J. Biliūno g. 23, Anykščiai), darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas info@anyksciai.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui Ernestui Gegeckui raštu el. p.: info@egna.eu iki viešo susirinkimo, tel. Nr. 8683 34447.

Viešas susirinkimas įvyks Anykščių rajono savivaldybės patalpose 2018 m lapkričio 28 d. 17.00 val. J. Biliūno g., Anykščiai,

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas


INFORMACIJA, APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, ADRESU, ŠALTUPIO GATVĖ, ANYKŠČIUOSE ŠALTUPIO G. REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Projekto  pavadinimas:  Šaltupio  g.  prie  individualių  gyvenamųjų    namų rekonstravimas

Projektuotojas: AB „Panevėžio statybos trestas“. Įmonės kodas 147732969; P. Puzino g. 1, 35173

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, Anykščiai, el. paštas info@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58035.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-10-16 iki 2018-11-09, Anykščių rajono savivaldybės patalpose (J. Basanavičiaus g. 23, Anykščiai), darbo dienomis iki 16 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas info@anykščiai.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: mgaigalas@pst.lt iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.

Viešas susirinkimas įvyks Anykščių rajono savivaldybės patalpose 2018 m lapkričio 09 d. 16 val. J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Projektinis pasiūlymas

Pritarimas

 


 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •