Statinių projektiniai pasiūlymai

INFORMACIJA, APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, ADRESU, ŠALTUPIO GATVĖ, ANYKŠČIUOSE

ŠALTUPIO G. REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Projekto  pavadinimas:  Šaltupio  g.  prie  individualių  gyvenamųjų    namų rekonstravimas

Projektuotojas: AB „Panevėžio statybos trestas“. Įmonės kodas 147732969; P. Puzino g. 1, 35173

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, Anykščiai, el. paštas info@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58035.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-10-16 iki 2018-11-09, Anykščių rajono savivaldybės patalpose (J. Basanavičiaus g. 23, Anykščiai), darbo dienomis iki 16 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas info@anykščiai.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: mgaigalas@pst.lt iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.

Viešas susirinkimas įvyks Anykščių rajono savivaldybės patalpose 2018 m lapkričio 09 d. 16 val. J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Projektinis pasiūlymas


Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Sporto paskirties statinio Niūronių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., statybos projektas“  projektiniai pasiūlymai.

 1. Visuomenės informavimo pagrindas:

Sporto inžineriniai statiniai: sporto aikštynai;

 1. Statinių statybvietės adresas:

Niūronių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.,

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4724/0004:139.

 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
 2. Sporto paskirties inžineriniai statiniai; II grupės nesudėtingas statinys;
 3. Projektuojamų statinių sąrašas:

Esamo hipodromo teritorijoje projektuojamos  dvi hipodromo žirginio sporto konkūrų aikštės -  5600 m2 konkūrų aikštelė ir 900 m2 apšilimo aikštelė.

 1. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:

IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com, projekto vadovas – Valentinas Marcikonis, tel. 8 611 11 613.

 1. Statytojas:

Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, Anykščių m.

 1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

nuo 2018-10-12 iki 2018-10-30 darbo valandomis, adresu: UAB „Kurklių karjeras“ patalpose, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r. sav. ir Anykščių rajono savivaldybės tinklalapyje.

Informaciją teikiama e. paštu: joniskioprojektuotojai@gmail.com ir tel. +370 611 11 613.

 1. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu:

Darbininkų g. 1, Joniškis, bei elektroniniu paštu: joniskioprojektuotojai@gmail.com ir tel. +370 611 11 613, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-30, 17 val. IĮ „Joniškio projektuotojai“ patalpose, Darbininkų g. 1, Joniškis

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Informuojame, kad parengti esamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės adresu Vairuotojų g. 18, Anykščiai rekonstravimo, išplečiant ją projektiniai pasiūlymai.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Saugvila“, projekto vadovė Jolita Blažytė-Rukienė (el.p. jolita.r@saugvila.lt, mob. +370 614 77530).

Statytojas – UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, J.Basanavičiaus g. 59, LT-28241 Utena, el.p. info@uratc.lt, tel. (8 389) 50 440.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

 • Anykščių savivaldybės internetinėje svetainėje anyksciai.lt
 • UAB „Saugvila“, adresu Jeruzalės g. 31, Vilnius. Informaciją projekto vadovė teikia darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., tel +370 614 77530, el.p. r@saugvila.lt.

Pasiūlymus ir pastabas dėl projektinių pasiūlymų galima teikti elektroniniu paštu: jolita.r@saugvila.lt arba raštu, adresu Jeruzalės g. 31, LT-08420 Vilnius iki 2018 m. spalio mėn. 26 dienos.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 • Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris;
 • Pasiūlymo teikimo data;
 • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams Projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su motyvuotais paaiškinimais. Atmesdamas pasiūlymą, Projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. spalio mėn. 26 d. 17.00 adresu J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


Informuojame, kad pradedamas rengti projektas “Dviračių trasos ir kitos bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių miesto parke“ dviračių trasos (velotrasos) projektavimo ir įrengimo darbai” Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Anykščių r. savivaldybė, Anykščių miestas, parko g. Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-2312-1566; kadastrinis Nr.: 3403/0014:73 Anykščių m. k.v.. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Statinio busima naudojimo paskirtis: kita. Projektuotojas: SIA “We Build Parks”, algis.ribikauskas@velosolutions.com, Tel.: 8 696 04433 Projekto vadovas / architektas – Augustas Minkauskas, augustas.minkauskas@gmail.com, Tel.: 8 620 52533 Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, Anykščių m., LT-29111. Tel. (8 381) 50648, faksas (8 381) 58088, el. paštas: info@anyksciai.lt Su projektiniu pasiūlymu galima susipažinti: Justiniškių g. 62A-201, Vilnius. Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: Justiniškių g. 62A-201, Vilnius, bei elektroniniu paštu: algis.ribikauskas@velosolutions.com. Viešojo svarstymo vieta: 2018 m. spalio 25 d. 17 val. Anykščių savivaldybės administracijos salėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai


INFORMACIJA APIE STATINIUS IR PROJEKTO PRISTATYMĄ VISUOMENEI  

 1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Žemės sklypo kad. Nr. 3434/0001:554 Kurklių k.v adresas - Šilelio vs. 1, Kurklių sen. Anykščių r.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Šaudmenų gamybos cechas - gamybos paskirties pastatas (7.8 gamybos paskirties pastatai); sandėliai - sandėliavimo paskirties pastatas (7.9 sandėliavimo paskirties pastatai), automobilių stovėjimo aikštelė, ūkinė aikštelė privažiavimas prie parako sandėlio – II grupės nesudėtingi statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai 12); apsauginis pylimas (kitos paskirties inžineriniai statiniai 12 - II grupės nesudėtingas statinys).
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčių informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Romas ir Virgis“, įm.k. 184250740 , Utenio a. 6, Utena, Duomenys saugomi ir kaupiami LR juridinių asmenų registre, LR juridinių asmenų trumpasis išrašas (2008-06-02); tel. 8(389)56554; e.paštas romas.virgis@gmail.com

Projekto vadovas: Virginijus Žalkauskas, k.a. 6572, išduotas 2017 11 15 neterminuotai, tel. 8-616 70220; e.paštas romas.virgis@gmail.com.

Kontaktinis asmuo: PDV arch. Lolita Šeduikytė, k. a.  A685, išduotas 2018 02 28 neterminuotai, tel. 8-616 70223, e. paštas lseduikyte@gmail.com.

 1. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmes buveinės adresas, telefono numeris): Zala Arms UAB; į.k. 154330141; Anykščiai, Slėnio g., 8;  LT-29142; tel. 8-699-14451; e. paštas valdas.zala@zalaarms.lt.
 2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, tel. 8(389)56554; e.paštas romas.virgis@gmail.com. PDV architektė: Lolita Šeduikytė, k.a. A685, išduotas 2018 02 28  neterminuotai, tel. 8-616 70223; e.paštas lseduikyte @gmail.com.

 Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018 10 01 iki 2018 10 19 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

 1. Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Informacija priimama elektroniniu paštu lseduikyte@gmail.com arba raštu, adresu Utenio a. 6, Utena arba Anykščiai, Slėnio g., 8; LT-29142 iki 2018 10 19 dienos.
 2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas,laikas): 2018 10 19 dieną 12.00 val.(pietų pertraukos metu) Zala Arms UAB patalpose adresu: Anykščiai, Slėnio g., 8;  LT-29142. Kaimyninių sklypų savininkai, apie numatomą veiklą bus informuojami skelbimu specialiai parengtame stende sklypo ribose. Skelbimas sklype bus eksponuojamas iki 2018 10 19 dienos.

Projektiniai pasiūlymai


PRANEŠIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Statinio projektas: Katilinės pastato 21P1B Anykščių m., Dariaus ir Girėno g. 8, rekonstravimo projektas

Statytojas: UAB „Anykščių šiluma“

Projektuotojas: UAB „Energijos taupymo centras“, LT-35100, Panevėžys, Pramonės g. 8, tel. 8 45 583406

Projektinių pasiūlymų autorius: Jurgita Mockevičienė, tel. 8 658 48635, el. p. jurgita@rusne.lt

Susipažinimo vieta (adresas) su projektiniais pasiūlymais: UAB „Anykščių šiluma“ patalpose Anykščiuose, Vairuotojų g. 11 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pasiūlymų teikimas: raštu projektuotojui adresu Miško g. 30-78, Kaunas, el. p. jurgita@rusne.lt; tel. 8 658 48635. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys.
 2. Pasiūlymo teikimo data.
 3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2018-09-26 d. ir viešo susirinkimo metu.

Viešo susirinkimo vieta (adresas), data ir laikas: UAB „Anykščių šiluma“ patalpose Anykščiuose, Vairuotojų g. 11, rugsėjo 26 d. 17 val.

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas


​INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinio projektas: ESAMO GYVENAMOJO NAMO PAPRASTOJO REMONTO KEIČIANT PASKIRTĮ, ŪKINIO PASTATO GRIOVIMO IR GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PRIKLAUSINIAIS ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., MAŽELIŲ K., MIŠKO G. 15, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuotojas: AKETURI ARCHITEKTAI, UAB

Susipažinimo vieta (adresas) su projektiniais pasiūlymais: VILNIUS, ŠV. STEPONO G. 18, mob. tel. 8 861 21611

Pasiūlymų teikimo būdas: el. paštu lukas@keturiarchitektai.lt

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2018-07-03

Viešo susirinkimo vieta (adresas), data ir laikas: VILNIUS, ŠV. STEPONO G. 18; 2018-07-03; 17:30

projektinis pasiūlymas

pritarimas


INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Statinio projektas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) Leliūnų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500 statybos projektas, projektiniai pasiūlymai
Projektuotojas: UAB „House Projects“, Dvaro g. 55-10 Šiauliai
Statytojas: Janina Barškietienė
Susipažinimo vieta su projektiniais pasiūlymais vieta ir kontaktinė informacija: UAB „House Projects“, Dvaro g. 55-10 Šiauliai, 8-17 val., pietų pertrauka 12-13 val., mob. tel. 8 604 43379
Pasiūlymų teikimo terminas: iki 2018-04-17,
Pasiūlymų teikimo būdai: el. paštu: lina@namoprojektas.lt
Viešojo susirinkimo vieta, data ir laikas: 2018-04-18; 12:00 val., J. Biliūno g. 23 Anykščiai

Pritarimas


Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" yra parengti „Suformuotoje ūkininko sodyboje vieno buto gyvenamojo namo Andrioniškio k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav. statybos projektiniai pasiūlymai.

 Visuomenės informavimo pagrindas: Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m²;  Statinio statybos adresas: Andrioniškio k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav.

(sklypo kad. Nr. 3401/0001:383)  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai;  Projektuotojas: UAB „Gečia“. Įmonės kodas 154277062. Adresas Gečionių vn., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. tel. 869814848. el.p. ikestutis778@gmail.com  Statytojas: Raimantas Gurklys  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:nuo 2018-03-14 iki 2018-03-29 (laikas nuo 10:00 iki 16:00 val.) , adresu: Aušros a. 19, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu ikestutis778@gmail.com ir tel. +370 698 14848.  Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu: Aušros a. 19, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.p.  ikestutis778@gmail.com , tel.+370 698 14848 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; 2. pasiūlymo teikimo data; 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.. Viešas susirinkimas vyks: 2018-03-29, 12 val. adresu: Liudiškių g. 18, LT-29130 Anykščiai. „Nykščio namai“ patalpose ( mažojoje konferencijų salėje).

Pritarimas


Informacija apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinio projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" yra parengti Prekybos pastato Vilties g. 1B Anykščiuose statybos projektiniai pasiūlymai.

Projektuotojas: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Statytojas: UAB „AIRUS“

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-02-28  iki 2018-03-15 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Viešasis susirinkimas: susirinkimas įvyks 2018-03-15 18 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, Anykščiai.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių  galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

 1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
 2. pasiūlymo teikimo datą;
 3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Projektiniai pasiūlymai  1 dalis , 2 dalis

Pritarimas


Informacija apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinio projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" yra parengti Stoginės statybos Bliuvonių k. 10, Anykščių sen., Anykščių r. sav. projektiniai pasiūlymai.

Projektuotojas: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Statytojas: UAB „Vaja farm“

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-02-09  iki 2018-02-26 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Viešasis susirinkimas: susirinkimas įvyks 2018-02-26 18 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, Anykščiai.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių  galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

 1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
 2. pasiūlymo teikimo datą;
 3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

 Projektiniai pasiūlymai  1 dalis , 2 dalis

Pritarimas


Informacija apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinio projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" yra parengti Stoginės statybos Bliuvonių k. 2, Anykščių sen., Anykščių r. sav. projektiniai pasiūlymai.

Projektuotojas: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Statytojas: UAB „Vaja farm“

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-02-09  iki 2018-02-26 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Viešasis susirinkimas: susirinkimas įvyks 2018-02-26 18 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, Anykščiai.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių  galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

 1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
 2. pasiūlymo teikimo datą;
 3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Projektiniai pasiūlymai  1 dalis , 2 dalis

Pritarimas


Informuojame, kad pradedamas rengti „Pagalbinio ūkio pastato, Žviliūnų k. 11, Troškūnų sen., Anykščių r. sav., rekonstravimo, keičiant paskirtį į vieno buto gyvenamojo namo paskirtį, gyvenamo namo griovimo, projektas"
Projektuojamo statinio statybvietės adresas - Žviliūnų k. 11, Troškūnų sen., Anykščių r. sav.;
Žemės sklypas Unikalus Nr. 3468-0003-0059; unikalus statinio Nr. 3496-7006-0034.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - pagalbinio ūkio pastatas.
Statinio busima naudojimo paskirtis - vieno buto gyvenamasis namas.
Projektuotojas -Zita Mankienė, IVVP Nr.:470608
Projekto vadovas - Projekto vadovas (architektė) Zita Mankienė tel.: 8 686 29226; el. p.: archzita@gmail.com
Statytojas - Aidas Šulskis, Žviliūnų k. 11, Troškūnų sen., Anykščių r. sav, Tel.: 8 698 35027.

Su projektiniu pasiūlymu galima susipažinti A. Smetonos g. 1- 5, Panevėžyje, nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 17.00 val., mob. tel.: 8 686 29226.
Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: A. Smetonos g. 1- 5, Panevėžys, bei elektroniniu paštu: archzita@gmail.com. Pasiūlymus teikti iki 2017-12-19.
Viešojo svarstymo vieta: Žviliūnų k. 11, Troškūnų sen., Anykščių r. sav;
svarstymo data 2017-12-19 d., 12 val.

Projektiniai pasiūlymai


Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsniu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", VIII sk. 50 punkto reikalavimais, informuojame, kad yra rengiamas „Šeimyniškėlių medinės pilies istorinio ir kultūrinio paveldo panaudojimo pažintinio turizmo plėtrai Anykščių rajone" TP I etapas, A laida.
Statybvietės adresas: J. Biliūno g. , LT-29111 Anykščiai;
Statinio naudojimo paskirtis: kultūros paskirties (7.10).
Projektuotojas:, statinio architektas: UAB „Urbanistika", Žalgirio g. 90, D korpusas, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, PV Vytas Meškauskas, tel. 8643 25286, el. p. vytas.meskauskas@urbanistika.lt ;
Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Žalgirio g. 90, Vilniuje nuo 2017-10-30 Iki 2017-11-20, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti architektui Vytui Meškauskui, UAB „Urbanistika", Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilniuje, tel. 8643 25286, el. paštas: vytas.meskauskas@urbanistika.lt
VIEŠAS SUSIRINKIMAS vyks Anykščių rajono savivaldybės salėje, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, 2017 m. lapkričio 20 d. 12 val. 304 kab.

Projektiniai pasiūlymai 1 dalis   2 dalis


 Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą 2017-09-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsniu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", VIII sk. 50 punkto reikalavimais, informuojame, kad yra rengiamas Vieno buto gyvenamojo namo Elnio g. 12, Būtėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., rekonstravimo projektas (pritaikant kaimo turizmui).
.
STATINIŲ STATYBVIETĖS ADRESAS: Elnio g. 12, Būtėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.;
PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Gyvenamoji;
STATINIŲ TIPAI: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
PROJEKTUOTOJAS, STATINIO ARCHITEKTAS: UAB Projektavimo centras; Tilžės g. 170, Šiauliai; tel. (841) 523102, architektas Jonas Barkauskas, tel. (+370) 69835057, el. pašto adresas: j.b@projektcentras.lt
STATYTOJAS: Ugnė Baronaitė
SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA: Elnio g. 12, Būtėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., nuo 2017-09-27 iki 2017-10-11, darbo dienomis, nuo 9.00 iki 17.00 val.
PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKTI: architektui Jonui Barkauskui, UAB Projektavimo centras; Tilžės g. 170, Šiauliai; tel. (+370) 69835057, el. pašto adresas: j.b@projektcentras.lt
VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS: Elnio g. 12, Būtėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., 2017 m. spalio 11 d. 18:00 val.


Projektiniai pasiūlymai

 


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

            Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"  VIII skyriaus nuostatomis, informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos užsakymu AB „Panevėžio keliai" atlieka Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis - Anykščiai - Rokiškis ruožo nuo AKP: 255+46,55 iki AKP: 269+00 , kuriam Anykščiu mieste suteiktas A. Vienuolio gatvės pavadinimas techninio projekto korektūrą, parengiant A laidą.   Projektuojamo statinio adresas - Anykščių rajono savivaldybė, Anykščių seniūnijos teritorija, A. Vienuolio g.

            Statinio naudojimo paskirtis - susisiekimo komunikacijos (keliai).

            Projekto rengėjas - AB „Panevėžio keliai", S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, tel. +370 45 502 601, el.p. info@paneveziokeliai.lt. Projekto vadovė N. Fedorenkienė, tel. +370 620 15175, el. p. nijole.fedorenkiene@paneveziokeliai.lt

            Statytojas - Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, Anykščių m., LT-29111. Tel. (8 381) 50648, faksas (8 381) 58088, el. paštas: info@anyksciai.lt

     Su rekonstravimo projekto sprendiniais galima susipažinti:

           -AB „Panevėžio keliai" , Tiekimo 14, III aukštas , Panevėžys,

           - Anykščių savivaldybės Statybos skyriuje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

            Pasiūlymus dėl rengiamos Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis - Anykščiai - Rokiškis ruožo nuo AKP: 255+46,55 iki AKP: 269+00 , kuriam Anykščiu mieste suteiktas A. Vienuolio gatvės pavadinimas techninio projekto korektūros, parengiant A laidą, galima teikti, el. p. nijole.fedorenkiene@paneveziokeliai.lt, faksu +370 45 502602, paštu adresu: AB „Panevėžio keliai", S. Kerbedžio g. 7, LT- 35104 Panevėžys.

            Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. spalio 3 d. 17 val. Anykščių savivaldybės administracijos salėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Aplinkos apsaugos agentūros 2017.03.30 d. poveikio aplinkai vertinimo departamento išvada

( 28.5)-A4-3388): planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamo poveikio aplinkai ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų dėl planuojamos ūkinės veiklos atlikti neprivaloma.

Projektinis pasiūlymas

Situacijos planas


Informuojame, kad yra parengti projektiniai pasiūlymai vienbučio gyvenamojo namo
(Unik.nr. 3496-0009-0024) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (Unik.nr. 3496-0009-0035)
Žvejų g. 50, Anykščiai rekonstrukcijos projektui.

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (Unik.nr. 3496-0009-0024) ir
pagalbinio ūkio paskirties pastato (Unik.nr. 3496-0009-0035) Žvejų g. 50, Anykščiai
rekonstrukcijos projektas

Statytojas (užsakovas): Valdemaras Juška

Statybos vieta: Žvejų g. 50, Anykščiai

Statybos rūšis pagal naudojimo paskirtį: Gyvenamosios paskirties

Statybos rūšis: Rekonstukcija

Projektuojamų statinių sąrašas:
Gyvenamosios paskirties namas (vieno buto pastatas)
Pagalbinio ūkio paskirties pastato rekontrukcija į pirtį

Projektinių pasiūlymų sudėtis: Aiškinamasis raštas, grafinė dalis.

Projekto vadovas: Rokas Mazuronis, el. p. rokas.mazuronis@gmail.com, tel. nr. +370 601 95589.

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Žvejų g. 50, Anykščiai , tel. +370 601 95589, nuo rugsėjo 22 d. iki spalio 6 d., nuo 8:00 iki 17:00 val. darbo dienomis iki viešo susitikimo dienos.

Projektinių pasiūlymų pateikimas: Iki 2017 m. Spalio 6 d.

Viešasis susirinkimas: Š. m. Spalio 6 d. 13:00 val. S. Moniuškos g. 10-7, Vilniuje

Projektiniai pasiūlymai

Papildymas


Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus nuostatomis ir šio reglamento 4 priedu, informuojame visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus žemės sklype kad. Nr. 3426/0003:256, esančiame Pavarių I kaime.
1. Statinių statybvietės adresas: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pavarių I k., sklypo kad. Nr. 3426/003:256
2. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statybos rūšis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas esantis ūkininko sodyboje; Neypatingasis statinys; Nauja statyba
3. Visuomenės informavimo pagrindas: Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2
4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Vertės inovacija", Veslava Buiko, el. paštas veslava@gethouse.lt, tel. Nr. +370 641 84515
5. Statytojas: Asta Križanauskienė, el. paštas stasys@diamedica.lt
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: nuo 2017-06-16 iki 2017-06-30 darbo valandomis adresu Algirdo g. 75, Vilnius. Informacija teikiama el.paštu veslava@gethouse.lt
7. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu Algirdo g. 75, Vilnius ir el. paštu veslava@gethouse.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais
8. Viešo susirinkimo data ir laikas: viešas susirinkimas įvyks 2017-07-03, 12 val. Anykščių rajono savivaldybės pastate, adresu J. Biliūno g. 23 (107 kabinetas), Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai


Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-4084-4122) Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav., statybos projektas" projektiniai pasiūlymai.
1. Visuomenės informavimo pagrindas:
Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2;
2. Statinių statybvietės adresas:
Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav.;
žemės sklypo kadastrinis Nr. 3403/0022:93 Anykščių k.v.
3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamasis pastatas: 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas - skirtas gyventi vienai šeimai; neypatingas statinys;
4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:
Jolita Irena Paužuolienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1186, išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 18 d, el.paštas anykarch@gmail.com tel.Nr.+370 677 60210
5. Statytojas:
Vigantas Šlaitas; gyvenamoji vieta: Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav.; tel. +370 614 52037;
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
nuo 2017-06-16 iki 2016-06-30 darbo valandomis, adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu anykarch@gmail.com ir tel. +370 677 60210. Susipažinimui skiriama ne mažiau kaip10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
7. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu:
Vilniaus g. 5, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.paštas anykarch@gmail.com , +tel.Nr.+370 677 60210 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais..
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
Viešasis susirinkimas įvyks 2017-06-30, 17 val. projektuotojos Jolitos Irenos Paužuolienės patalpose adresu: Vilniaus g. 5, LT-29145 Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai


PRANEŠIMAS

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatomis bei statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato - gyvenamojo namo Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas:
Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., žemės sklypo kadastr. Nr.3434/0001:269 Kurklių k.v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:
gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas - gyvenamasis namas, neypatingas statinys;

3. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:
Dalė Vileitienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1185, išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 18 d, el.paštas vileitiene@gmail.com, tel.Nr.+370 615 46893
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, el. p. adresas ir tel. Nr.)

4. Statytojas:
Rokas Mačionis, gyvenamoji vieta: Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., tel. +370 648 38674
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, el. p. adresas ir tel. Nr.)

5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
nuo 2017-05-18 iki 2017-05-31 darbo valandomis, adresu: J.Biliūno g.5, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu vileitiene@gmail.com. ir tel. +370 615 46893. Susipažinimui skiriama dešimt darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas)

6. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu: J. Biliūno g.5, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.paštas vileitiene@gmail.com, tel.Nr.+370 615 46893 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
viešasis susirinkimas įvyks 2017-05-31, 17 val. projektuotojos Dalės Vileitienės patalpose adresu: J.Biliūno g. 5, LT-29113 Anykščiai..
(adresas, laikas)

Projektiniai pasiūlymai

 


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Visuomenės informavimo pagrindas:
Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2;
Statinio statybvietės adresas:
Anykščių r. sav., Traupio sen., Surdaugių k. 5
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;
Projektuotojas:
UAB „Vertės inovacija", Veslava Buiko, el. p.: info@gethouse.lt, tel. Nr.: +370 622 73799;
Statytojas:
Ramūnas Noreika;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Algirdo g. 75, Vilnius, tel. Nr.: +370 622 73799, laikas: iki 2017-04-26 d. 17val;
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-04-26 d. 17val., el. p.: linas@gethouse.lt;
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
-  vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
-  pasiūlymo teikimo datą;
-  informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo adresas ir laikas:
Nevėžio g. 9, Traupio sen., Anykščių r. sav. 2017 m. balandžio 27 d., 17 val.
 

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas projektiniam pasiūlymui


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinio projekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas-Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo su pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu nuo 0,00 iki 2,04 km projektas (projekto pavadinimas projekto rengimo metu gali būti tikslinamas)"

Statinio statybvietės adresas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas - Puntuko akmuo ruožas nuo 0,00 iki 2,03 km, esantis Anykščių sen., Anykščių raj.

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos (keliai)

Projekto rengėjas: AB „PANEVĖŽIO KELIAI" projekto vadovas Martynas Jokubauskis, el. pašto adresas: martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt, tel. (+370) 615 75185, įgaliotas atstovo (Statytojo) VĮ „Utenos regiono keliai", galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus

Statytojas: VĮ „Utenos regiono keliai", Vyžuonų g. 53, 28141 Utena, el. pašto adresas: urk@urk.lt, tel. (+370) 389 61428

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima: AB „PANEVĖŽIO KELIAI" Projektavimo skyriuje, adresu Verkių g. 25c, Vilnius, taip pat Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23 (107 kab.), Anykščiai nuo 2017 m. balandžio 5 d. iki 2017 m. balandžio 19 d., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Informacija projekto vadovo teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 615 75185, el. p. martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt.

Pasiūlymų teikimas: informacija priimama elektroniniu paštu martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt arba raštu, adresu: Verkių g. 25c, 08223 Vilnius iki 2017 m. balandžio 19 dienos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data: Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. balandžio 20 d. 12 val. Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23 (posėdžių salėje, 3 aukšte), Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai

 
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •