Statinių projektiniai pasiūlymai

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Anykščių raj. Debeikių sen. gyvenamojo namo Gedimino g. 9, Debeikiai, pritaikant jį vaikų dienos centro veiklai kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai  

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Gedimino g. 9, Debeikiai

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Gyvenamoji (vieno buto pastatai) 6.1.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB Statybų inžinerinė strategija, Projekto vadovas Regina Girdžiuvienė; el. p.: info@stist.lt ; tel.: 8 650 12665

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Regina Girdžiuvienė; el. p.: info@stist.lt, tel.: 8 650 12665

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt/

          Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: karolina.stankeviciute@anyksciai.lt;  Pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. lapkričio 12 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020-11-12 16:00 val.  adresu: Anykščiai, J. Biliūno g. 23

Projektiniai pasiūlymai


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Gaidelių vs. 2, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Gaidelių vs. 2. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:429. Vėjo elektrinė Nr. VE15

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-11-03 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2020-11-03 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2020-11-03 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Kurklių seniūnijos patalpose: Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r.. 2020-11-03, 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 7, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 7. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:431. Vėjo elektrinė Nr. VE14

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-11-03 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2020-11-03 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2020-11-03 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Kurklių seniūnijos patalpose: Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r.. 2020-11-03, 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 6C, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 6C. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:434. Vėjo elektrinė Nr. VE12

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-11-03 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2020-11-03 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2020-11-03 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Kurklių seniūnijos patalpose: Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r.. 2020-11-03, 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 1B, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 1B. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:424. Vėjo elektrinė Nr. VE11

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-11-03 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2020-11-03 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2020-11-03 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Kurklių seniūnijos patalpose: Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r.. 2020-11-03, 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 5A, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 5A. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:427. Vėjo elektrinė Nr. VE10

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-11-03 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2020-11-03 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2020-11-03 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Kurklių seniūnijos patalpose: Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r.. 2020-11-03, 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 5B, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 5B. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:425. Vėjo elektrinė Nr. VE9

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-11-03 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2020-11-03 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2020-11-03 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Kurklių seniūnijos patalpose: Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r.. 2020-11-03, 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 6A, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 6A. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:421. Vėjo elektrinė Nr. VE7

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-11-03 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2020-11-03 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2020-11-03 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Kurklių seniūnijos patalpose: Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r.. 2020-11-03, 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 6B, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 6B. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:436. Vėjo elektrinė Nr. VE6

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-11-03 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2020-11-03 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2020-11-03 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Kurklių seniūnijos patalpose: Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r.. 2020-11-03, 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Atskirų turtinių objektų suformavimo, prekybos paskirties patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas, J. Biliūno g. 7, Anykščių m. Projektas

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Anykščiai, J. Biliūno g. 7

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: prekybos paskirties pastatas (7.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860

Statytojas: UAB TERADENTA

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt/ arba adresu Taikos g. 11, Anykščiai darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. iki 2020 spalio 29 d., iš anksto susitarus telefonu +37068751860

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: daunoras@res.lt. Pasiūlymus galima teikti iki 2020-10-29 18:00

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. spalio 29 d. 18:00 val. adresu Taikos g. 11, Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties statinio, vėjo elektrinės Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Pankėnų k. 2, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Kavarsko sen., Pankėnų k. 2

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Kiti inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Energetikos projektai“, el. p.: paulius.zymancius@enpro.lt; mob. tel. 860350352

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Paulius Žymančius; el. p.: paulius.zymancius@enpro.lt

Statytojas: UAB "Renerga-1"

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Darbo dienomis nurodytu adresu: Kaunas, Islandijos pl. nuo 9 val. iki 16 val. arba savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: paulius.zymancius@enpro.lt iki 2020-10-27 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks Anykščių rajono sav., Kavarskas, Respublikos a. 8, 2020-10-27 d. 15:15 val.

Tuo atveju jei iki susirinkimo bus paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms uždaruose patalpose, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:  https://zoom.us/meeting/register/tJ0qce6upzMpE9UlYmHLWPP1kbHY7GmY0ZCz

Informacija

Projektiniai pasiūlymai


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties statinio, vėjo elektrinės Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Pankėnų k. 1, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Kavarsko sen., Pankėnų k. 1

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Kiti inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Energetikos projektai“, el. p.: paulius.zymancius@enpro.lt; mob. tel. 860350352

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Paulius Žymančius; el. p.: paulius.zymancius@enpro.lt

Statytojas: UAB "Renerga-1"

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Darbo dienomis nurodytu adresu: Kaunas, Islandijos pl. nuo 9 val. iki 16 val. arba savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: paulius.zymancius@enpro.lt iki 2020-10-27 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks Anykščių rajono sav., Kavarskas, Respublikos a. 8, 2020-10-27 d. 15:15 val.

Tuo atveju jei iki susirinkimo bus paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms uždaruose patalpose, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:  https://zoom.us/meeting/register/tJ0qce6upzMpE9UlYmHLWPP1kbHY7GmY0ZCz

Informacija

Projektiniai pasiūlymai


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties statinio, vėjo elektrinės Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Pravydžių k. 4A, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Kavarsko sen., Pravydžių k. 4A

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Kiti inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Energetikos projektai“, el. p.: paulius.zymancius@enpro.lt; mob. tel. 860350352

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Paulius Žymančius; el. p.: paulius.zymancius@enpro.lt

Statytojas: UAB "Renerga-1"

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Darbo dienomis nurodytu adresu: Kaunas, Islandijos pl. nuo 9 val. iki 16 val. arba savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: paulius.zymancius@enpro.lt iki 2020-10-27 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks Anykščių rajono sav., Kavarskas, Respublikos a. 8, 2020-10-27 d. 15:15 val.

Tuo atveju jei iki susirinkimo bus paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms uždaruose patalpose, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:  https://zoom.us/meeting/register/tJ0qce6upzMpE9UlYmHLWPP1kbHY7GmY0ZCz

Informacija

Projektiniai pasiūlymai


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Anykščių r. sav., Anykščių m., Gėlių g. 9 rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Anykščiai, Gėlių g. 9

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Gyvenamoji (vieno buto pastatai) 6.1.; pagalbinio ūkio paskirties pastatai 7.17.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860

Statytojas: A.G.

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt/ arba adresu Taikos g. 11, Anykščiai darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. iki 2020 spalio 26 d., iš anksto susitarus telefonu +37068751860

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: daunoras@res.lt. Pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. spalio 26 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. spalio 26 d. 18:00 val. adresu Taikos g. 11, Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties pastato Anykščių r.sav., Anykščių m., Kranto g. 6 rekonstravimo  projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Anykščiai, Kranto g. 6

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Gyvenamoji (vieno buto pastatai) 6.1.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860

Statytojas: D. J.– K.

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt/ arba adresu Taikos g. 11, Anykščiai darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. iki 2020 spalio 06 d., iš anksto susitarus telefonu +37068751860

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: daunoras@res.lt. Pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. spalio 06 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. spalio 06 d. 18:00 val. adresu Taikos g. 11, Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, kad pradedamas rengti „ Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato Anykščių r. sav. Debeikių sen., Kalvelių k. 4, rekonstravimo, įrengiant liftą, projektas.”

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: , Anykščių rajono sav., Debeikių sen., Kalveliai 4, (žemės  sklypo unikalus . Nr. 3424/0006:280, pastato unikalus NR. 3495-8007-6015).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos.

Statybos rūšis: Rekonstrukcija.

Statinio kategorija: Ypatingasis.

Projektuotojas: Architekto A. Barzdos Studija, UAB, Zarasų r. sav. Užtiltės k. Žirgų g. 5

tel.+370 682 23212 , el. p. architektas.ab@gmail.com ,statinio architektas Algirdas Barzda.

Projekto vadovas: Laimonas Savickas (atestato Nr. A 1231).

Statytojas: Aknystos socialinės globos namai, Anykščių rajono sav., Debeikių sen., Aknystų k., Miško g. 2.,e.p. aknysta.sekretore@gmail.com , tel. Nr. 8 381 57800

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2020-08-27 nuo 10.00 val. iki 16.00 val. adresu Anykščių rajono sav., Debeikių sen., Kalveliai 4  arba Anykščių rajono  savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.anyksciai.lt/ , skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“.

Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: 8 682 23212 ir pateikus elektroninę užklausą adresu architektas.ab@gmail.com

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2020-08-27 el. paštu: architektas.ab@gmail.com, paštu: Zarasų r. sav. Užtiltės k. Žirgų g. 5, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2020.08.27 16.00 val. J.Biliūno g. 23, Anykščiai, salėje

 (I aukštas)  

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, kad pradedamas rengti „ Kitos paskirties inžinerinio statinio (12.) (keltuvo) prie bendrabučio pastato Ilgoji g. 6., Leliūnų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav., statybos techninis darbo projektas.”

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: , Anykščių rajono sav., Debeikių sen., Leliūnų k., Ilgoji g. 6 žemės, (sklypo unikalus žemės skl. Nr. 3436/0001:331.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Ypatingasis.

Projektuotojas: Architekto A. Barzdos Studija, UAB, Zarasų r. sav. Užtiltės k. Žirgų g. 5

tel.+370 682 23212 , el. p. architektas.ab@gmail.com ,statinio architektas Algirdas Barzda.

Projekto vadovas: Laimonas Savickas (atestato Nr. A 1231).

Statytojas: Aknystos socialinės globos namai, Anykščių rajono sav., Debeikių sen., Aknystų k., Miško g. 2.,e.p. aknysta.sekretore@gmail.com , tel. Nr. 8 381 57800

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2020-08-27 nuo 10.00 val. iki 16.00 val. adresu Anykščių rajono sav., Debeikių sen., Leliūnų k., Ilgoji g. 6 arba arba Anykščių rajono  savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.anyksciai.lt/ , skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“.

Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: 8 682 23212 ir pateikus elektroninę užklausą adresu architektas.ab@gmail.com

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2020-08-27 el. paštu: architektas.ab@gmail.com, paštu: Zarasų r. sav. Užtiltės k. Žirgų g. 5, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2020.08.27 16.00 val. J.Biliūno g. 23, Anykščiai, salėje  (I aukštas)  

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO ANYKŠČIŲ R.SAV., VIEŠINTOS, VYTAUTO G. 22 STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektinių pasiūlymų rengėjas: Vytenis Daunoras (Architekto V. Daunoro projektavimo firma,  įmonės kodas 154324398), Taikos  g. 11, Anykščiai, el. p. daunoras@res.lt; tel. 8 687 51860

Statytojas: UAB „Utenos prekyba”

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir kontaktinė informacija:

Anykščiai, Taikos g. 11

iki 2020-06-19; nuo 10.00 iki 17.00 val.

 

Pasiūlymus dėl projekto teikti: iki 2020-06-19 d.; raštu: Taikos  g. 11, Anykščiai; el. p. daunoras@res.lt

 Viešo susirinkimo vieta ir laikas: 2020-06-19 d., 17:00 val., Anykščiai, Taikos g. 11

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, kad pradedamas rengti „ Pastato - Gyvenamo namo paskirties keitimo į kultūros, kai neatliekami jokie statybos darbai, Kunigiškių g. 16, Kunigiškių I k., Svėdasų sen.,  Anykščių r.,  projektas”.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: , Kunigiškių g. 16, Kunigiškių I k., Svėdasų sen.,  Anykščių r., (žemės sklypo unikalus žemės skl. Nr.4400-3160-4303, Unikalus statinio Nr. 3496-2014-8014 ).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai) keičiama į kultūros paskirties pastatą

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos.

Statybos rūšis: Projektas

Statinio kategorija: Ypatingasis.

Projektuotojas: R. Šuto individuali veikla, Gumbės g. 39, Panevėžys, mob. tel.: 8 610 10 568, el. paštas: remigijus.sutas@gmail.com ;  statinio architektas J. I. Paužuolienė (atestato Nr. A 1186).

Projekto vadovas: J. I. Paužuolienė (atestato Nr. A 1186).

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT- 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58041.

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2020-06-11 nuo 10.00 val. iki 14.00 val. adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai arba arba Anykščių rajono  savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.anyksciai.lt/ , skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“.

Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: 8 610 10 568 ir pateikus elektroninę užklausą adresu remigijus.sutas@gmail.com

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2020-06-16 el. paštu: remigijus.sutas@gmail.com  per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2020.06.16 15.00 val. J.Biliūno g. 23, Anykščiai, salėje

 (I aukštas)  

 Jei LR vyriausybės nutarimu karantinas šalyje bus pratęstas, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020.06.16 15:00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3058846678?pwd=b2hodFVGeUJTR3JMTFRoZ0dFRXhpUT09

Susirinkimo ID: 305 884 6678

Projektiniai pasiūlymai


Prisijungimo prie nuotolinio viešo  susirinkimo instrukcija:

Stendo įrengimo data: 2020 05 25

Stendo išmontavimo data: neanksčiau kaip 2020 06 11

INFORMACIJA SKELBIMUI

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ryšių bokšto, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Buteikių k. 5, statybos projektas

Numatyta inžinerinių tinklų ryšių bokšto nauja statyba Kurklių seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: ryšių (telekomunikacijų) tinklai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: ryšių bokštas;

Ryšių bokštas 1vnt.;

Aukštis iki 65 m

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Buteikių k. 5

Žemės sklypo unikalus numeris: 3427-0001-0032.

Žemės sklypo kadastro numeris: 3427/0001:32.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: žemės ūkio;

Žemės sklypų plotas:  4.4700 ha;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Norbertas Jadello atestato Nr. A 1731 įgalioto atstovas Paulius  Žymančius paulius.zymancius@enpro.lt , tel.8 603 50352 K. Baršausko g. 59, B302, LT-51423 Kaunas

Norbertas Jadello info@enpro.lt  8 37 211714

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ į/k 300149794 Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. 8 5 24 30 882

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Viešas susirinkimas vyks  tiesioginėje interneto transliacijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 17 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-1262 “Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus”. Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/96011896976 Bus prisijungę projektuotojai ir statytojo atstovas, lauks prisijungiant suinteresuotų visuomenės atstovų.

https://www.anyksciai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2020-06-09 elektroninio pašto adresu paulius.zymancius@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Baršausko g. 59-B302, LT-51423 Kaunas 2020-06-09, 15:30. Nuotoliniu būdu.

Projektiniai pasiūlymai


Prisijungimo prie nuotolinio viešo  susirinkimo instrukcija:

Stendo įrengimo data: 2020 05 25

Stendo išmontavimo data: neanksčiau kaip 2020 06 11

INFORMACIJA SKELBIMUI

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ryšių bokšto, Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., statybos projektas

Numatyta inžinerinių tinklų ryšių bokšto nauja statyba Skiemonių seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: ryšių (telekomunikacijų) tinklai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: ryšių bokštas;

Ryšių bokštas 1vnt.;

Aukštis iki 65 m

Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2367-4793.

Žemės sklypo kadastro numeris: 3440/0001:286.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: žemės ūkio;

Žemės sklypų plotas:  0.5815 ha;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Norbertas Jadello atestato Nr. A 1731 įgalioto atstovas Paulius  Žymančius paulius.zymancius@enpro.lt , tel.8 603 50352 K. Baršausko g. 59, B302, LT-51423 Kaunas

Norbertas Jadello info@enpro.lt  8 37 211714

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ į/k 300149794 Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. 8 5 24 30 882

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Viešas susirinkimas vyks  tiesioginėje interneto transliacijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 17 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-1262 “Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus”. Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/96011896976 Bus prisijungę projektuotojai ir statytojo atstovas, lauks prisijungiant suinteresuotų visuomenės atstovų.

https://www.anyksciai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2020-06-09 elektroninio pašto adresu paulius.zymancius@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Baršausko g. 59-B302, LT-51423 Kaunas 2020-06-09, 15:30. Nuotoliniu būdu.

Projektiniai pasiūlymai


Prisijungimo prie nuotolinio viešo  susirinkimo instrukcija:

Stendo įrengimo data: 2020 05 25

Stendo išmontavimo data: neanksčiau kaip 2020 06 11

INFORMACIJA SKELBIMUI

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ryšių bokšto, Anykščių r. sav., Debeikiai, statybos projektas

Numatyta inžinerinių tinklų ryšių bokšto nauja statyba Debeikių seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: ryšių (telekomunikacijų) tinklai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: ryšių bokštas;

Ryšių bokštas 1vnt.;

Aukštis iki 65 m

Anykščių r. sav., Debeikiai

Žemės sklypo unikalus numeris: 3424-0006-0149.

Žemės sklypo kadastro numeris: 3424/0006:149.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: žemės ūkio;

Žemės sklypų plotas:  13.1900 ha;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Norbertas Jadello atestato Nr. A 1731 įgalioto atstovas Paulius  Žymančius paulius.zymancius@enpro.lt , tel.8 603 50352 K. Baršausko g. 59, B302, LT-51423 Kaunas

Norbertas Jadello info@enpro.lt  8 37 211714

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ į/k 300149794 Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. 8 5 24 30 882

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Viešas susirinkimas vyks  tiesioginėje interneto transliacijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 17 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-1262 “Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus”. Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/96011896976 Bus prisijungę projektuotojai ir statytojo atstovas, lauks prisijungiant suinteresuotų visuomenės atstovų.

https://www.anyksciai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2020-06-09 elektroninio pašto adresu paulius.zymancius@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, la

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •