Statinių projektiniai pasiūlymai

INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis informuojame kad perengti statinio(patalpos) rekonstravimo projekto,projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Kitos (ūkio) paskirties pastato (Un. Nr. 3498-2017-5028) paskirties keitimo į kitą (fermų) paskirtį ir pastato rekonstravimo, sandėliavimo paskirties pastato (Un. Nr.3497-2003-7018) paskirties keitimo į kitą (ūkio) paskirtį ir pastato rekonstravimo Anykščių r. sav. Šlavėnų k. Dvaro g. 2 projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Šlavėnų k. Dvaro g. 2.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: kitą (fermų) paskirtis (6.1.), kitą (ūkio) paskirtis (8.17).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Statytojas: Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija.

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt/ arba adresu Taikos g. 11, Anykščiai darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val. iki 2020 vasario 06 d., iš anksto susitarus telefonu +37068751860;

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: daunoras@res.lt. Pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. vasario 28 d.;

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 28 d. 17:00 val. adresu Taikos g. 11, Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M., LIUDIŠKIŲ G. 8, REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektinių pasiūlymų rengėjas: Vytenis Daunoras (Architekto V. Daunoro projektavimo firma,  įmonės kodas 154324398), Taikos  g. 11, Anykščiai, el. p. daunoras@res.lt; tel. 8 687 51860

Statytojas: R. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir kontaktinė informacija:

Anykščiai, Taikos g. 11 iki 2020-02-06; nuo 10.00 iki 18.00 val.

Pasiūlymus dėl projekto teikti: iki 2020-02-06 d.; raštu: Taikos  g. 11, Anykščiai; el. p. daunoras@res.lt

 Viešo susirinkimo vieta ir laikas: 2020-02-06d., 18:00 val., Anykščiai, Taikos g. 11

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas

 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •