Statinių projektiniai pasiūlymai

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", statytojas A.Ž. informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus kitos (fermų) paskirties pastato projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklype, esančiame Anykščių r. sav., Anykščių sen., Juškonių k., Mūšiejaus g. 5, yra leidžiama.

Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt   paskelbimo dienos.

Techninio projekto pavadinimas: „Kitos (ūkio) paskirties pastato (remonto dirbtuvės;  unikalus Nr. 4400-1648-6029)  Mūšiejaus g. 5, Juškonių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav., rekonstravimo ir naudojimo paskirties keitimo iš kitos (ūkio) į  kitos (fermų) paskirtį  projektas“.

Statybos geografinė vieta: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Juškonių k., Mūšiejaus g. 5, sklypo kad. Nr. 3416/0002:341 Burbiškio k.v.

Projektuojama statinio paskirtis: kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18).

Statytojas: A.Ž.

Projektuotojas: Architektė Jolita Irena Paužuolienė; nuolatinio Lietuvos gyventojo IVVP Nr. 627809; buveinė: Vilniaus g. 5,  Anykščiai, tel.: 867760210. El.p.: anykarch@gmail.com

Projekto vadovas: Architektė Jolita Irena Paužuolienė; kvalifikacijos atestatas Nr. A1186, išduotas 2014-12-18, galioja neterminuotai; buveinė: Vilniaus g. 5,  Anykščiai, tel.: 867760210. El.p.: anykarch@gmail.com

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo Jolitos Irenos Paužuolienės patalpose, adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt   nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2018 m. gruodžio 20 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tel. (+370) 67760210, arba el. paštu: anykarch@gmail.com

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: Architektė Jolita Irena Paužuolienė, Vilniaus g. 5, Anykščiai, el. paštu: anykarch@gmail.com , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
 2. pasiūlymo teikimo data;
 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. gruodžio 20 d. 12.00 val. (pietų pertraukos metu) adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai, Architektės Jolitos Irenos Paužuolienės  patalpose.

Projektiniai pasiūlymai


SENOSIOS  ANYKŠČIŲ KOPLYČIOS – ANYKŠČIŲ MENŲ CENTRO TERITORIJOS VILNIAUS G. 36, ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., SUTVARKYMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

      Projekto pavadinimas: Senosios  Anykščių koplyčios – Anykščių menų centro teritorijos Vilniaus g. 36, Anykščių m., Anykščių r. sav., sutvarkymo techninis darbo projektas

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Eksploit“, įmonės kodas 302638855; Ulonų g. 5, 08240 Vilnius

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. paštas: info@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58035

Pasiūlymus dėl projekto teikti: projektuotojui el. p.: info@eksploit.lt, tel. +370 672 09073, adresu: Ulonų g. 5, 08240 Vilnius ir viešo susirinkimo metu

Viešas susirinkimas įvyks: Anykščių menų centro patalpose 2018 m. gruodžio 12 d. 17.15 val. adresu: Vilniaus g. 36,  Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VIENUOLIO _ ŽUKAUSKO PAMINKLO TERITORIJOS SUTVARKYMO TECHNINIS DARBO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Projekto pavadinimas: A. Vienuolio – Žukausko paminklo teritorijos sutvarkymo techninis darbo projektas.

Projektuotojas: UAB „EGNA“. Įmonės kodas 302590816; Verkių g. 5, 08218 Vilnius

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, Anykščiai, el. paštas info@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58035.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-11 09 iki 2018-11-28, Anykščių rajono savivaldybės patalpose (J. Biliūno g. 23, Anykščiai), darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas info@anyksciai.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui Ernestui Gegeckui raštu el. p.: info@egna.eu iki viešo susirinkimo, tel. Nr. 8683 34447.

Viešas susirinkimas įvyks Anykščių rajono savivaldybės patalpose 2018 m lapkričio 28 d. 17.00 val. J. Biliūno g., Anykščiai,

Projektiniai pasiūlymai


INFORMACIJA, APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, ADRESU, ŠALTUPIO GATVĖ, ANYKŠČIUOSE ŠALTUPIO G. REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Projekto  pavadinimas:  Šaltupio  g.  prie  individualių  gyvenamųjų    namų rekonstravimas

Projektuotojas: AB „Panevėžio statybos trestas“. Įmonės kodas 147732969; P. Puzino g. 1, 35173

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, Anykščiai, el. paštas info@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58035.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-10-16 iki 2018-11-09, Anykščių rajono savivaldybės patalpose (J. Basanavičiaus g. 23, Anykščiai), darbo dienomis iki 16 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas info@anykščiai.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: mgaigalas@pst.lt iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.

Viešas susirinkimas įvyks Anykščių rajono savivaldybės patalpose 2018 m lapkričio 09 d. 16 val. J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Projektinis pasiūlymas


Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Sporto paskirties statinio Niūronių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., statybos projektas“  projektiniai pasiūlymai.

 1. Visuomenės informavimo pagrindas:

Sporto inžineriniai statiniai: sporto aikštynai;

 1. Statinių statybvietės adresas:

Niūronių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.,

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4724/0004:139.

 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
 2. Sporto paskirties inžineriniai statiniai; II grupės nesudėtingas statinys;
 3. Projektuojamų statinių sąrašas:

Esamo hipodromo teritorijoje projektuojamos  dvi hipodromo žirginio sporto konkūrų aikštės -  5600 m2 konkūrų aikštelė ir 900 m2 apšilimo aikštelė.

 1. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:

IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com, projekto vadovas – Valentinas Marcikonis, tel. 8 611 11 613.

 1. Statytojas:

Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, Anykščių m.

 1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

nuo 2018-10-12 iki 2018-10-30 darbo valandomis, adresu: UAB „Kurklių karjeras“ patalpose, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r. sav. ir Anykščių rajono savivaldybės tinklalapyje.

Informaciją teikiama e. paštu: joniskioprojektuotojai@gmail.com ir tel. +370 611 11 613.

 1. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu:

Darbininkų g. 1, Joniškis, bei elektroniniu paštu: joniskioprojektuotojai@gmail.com ir tel. +370 611 11 613, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-30, 17 val. IĮ „Joniškio projektuotojai“ patalpose, Darbininkų g. 1, Joniškis

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Pritarimas


PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Informuojame, kad parengti esamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės adresu Vairuotojų g. 18, Anykščiai rekonstravimo, išplečiant ją projektiniai pasiūlymai.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Saugvila“, projekto vadovė Jolita Blažytė-Rukienė (el.p. jolita.r@saugvila.lt, mob. +370 614 77530).

Statytojas – UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, J.Basanavičiaus g. 59, LT-28241 Utena, el.p. info@uratc.lt, tel. (8 389) 50 440.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

 • Anykščių savivaldybės internetinėje svetainėje anyksciai.lt
 • UAB „Saugvila“, adresu Jeruzalės g. 31, Vilnius. Informaciją projekto vadovė teikia darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., tel +370 614 77530, el.p. r@saugvila.lt.

Pasiūlymus ir pastabas dėl projektinių pasiūlymų galima teikti elektroniniu paštu: jolita.r@saugvila.lt arba raštu, adresu Jeruzalės g. 31, LT-08420 Vilnius iki 2018 m. spalio mėn. 26 dienos.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 • Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris;
 • Pasiūlymo teikimo data;
 • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams Projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su motyvuotais paaiškinimais. Atmesdamas pasiūlymą, Projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. spalio mėn. 26 d. 17.00 adresu J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Pritarimas


Informuojame, kad pradedamas rengti projektas “Dviračių trasos ir kitos bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių miesto parke“ dviračių trasos (velotrasos) projektavimo ir įrengimo darbai” Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Anykščių r. savivaldybė, Anykščių miestas, parko g. Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-2312-1566; kadastrinis Nr.: 3403/0014:73 Anykščių m. k.v.. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Statinio busima naudojimo paskirtis: kita. Projektuotojas: SIA “We Build Parks”, algis.ribikauskas@velosolutions.com, Tel.: 8 696 04433 Projekto vadovas / architektas – Augustas Minkauskas, augustas.minkauskas@gmail.com, Tel.: 8 620 52533 Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, Anykščių m., LT-29111. Tel. (8 381) 50648, faksas (8 381) 58088, el. paštas: info@anyksciai.lt Su projektiniu pasiūlymu galima susipažinti: Justiniškių g. 62A-201, Vilnius. Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: Justiniškių g. 62A-201, Vilnius, bei elektroniniu paštu: algis.ribikauskas@velosolutions.com. Viešojo svarstymo vieta: 2018 m. spalio 25 d. 17 val. Anykščių savivaldybės administracijos salėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas


INFORMACIJA APIE STATINIUS IR PROJEKTO PRISTATYMĄ VISUOMENEI  

 1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Žemės sklypo kad. Nr. 3434/0001:554 Kurklių k.v adresas - Šilelio vs. 1, Kurklių sen. Anykščių r.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Šaudmenų gamybos cechas - gamybos paskirties pastatas (7.8 gamybos paskirties pastatai); sandėliai - sandėliavimo paskirties pastatas (7.9 sandėliavimo paskirties pastatai), automobilių stovėjimo aikštelė, ūkinė aikštelė privažiavimas prie parako sandėlio – II grupės nesudėtingi statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai 12); apsauginis pylimas (kitos paskirties inžineriniai statiniai 12 - II grupės nesudėtingas statinys).
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčių informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Romas ir Virgis“, įm.k. 184250740 , Utenio a. 6, Utena, Duomenys saugomi ir kaupiami LR juridinių asmenų registre, LR juridinių asmenų trumpasis išrašas (2008-06-02); tel. 8(389)56554; e.paštas romas.virgis@gmail.com

Projekto vadovas: Virginijus Žalkauskas, k.a. 6572, išduotas 2017 11 15 neterminuotai, tel. 8-616 70220; e.paštas romas.virgis@gmail.com.

Kontaktinis asmuo: PDV arch. Lolita Šeduikytė, k. a.  A685, išduotas 2018 02 28 neterminuotai, tel. 8-616 70223, e. paštas lseduikyte@gmail.com.

 1. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmes buveinės adresas, telefono numeris): Zala Arms UAB; į.k. 154330141; Anykščiai, Slėnio g., 8;  LT-29142; tel. 8-699-14451; e. paštas valdas.zala@zalaarms.lt.
 2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, tel. 8(389)56554; e.paštas romas.virgis@gmail.com. PDV architektė: Lolita Šeduikytė, k.a. A685, išduotas 2018 02 28  neterminuotai, tel. 8-616 70223; e.paštas lseduikyte @gmail.com.

 Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018 10 01 iki 2018 10 19 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

 1. Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Informacija priimama elektroniniu paštu lseduikyte@gmail.com arba raštu, adresu Utenio a. 6, Utena arba Anykščiai, Slėnio g., 8; LT-29142 iki 2018 10 19 dienos.
 2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas,laikas): 2018 10 19 dieną 12.00 val.(pietų pertraukos metu) Zala Arms UAB patalpose adresu: Anykščiai, Slėnio g., 8;  LT-29142. Kaimyninių sklypų savininkai, apie numatomą veiklą bus informuojami skelbimu specialiai parengtame stende sklypo ribose. Skelbimas sklype bus eksponuojamas iki 2018 10 19 dienos.

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas


PRANEŠIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Statinio projektas: Katilinės pastato 21P1B Anykščių m., Dariaus ir Girėno g. 8, rekonstravimo projektas

Statytojas: UAB „Anykščių šiluma“

Projektuotojas: UAB „Energijos taupymo centras“, LT-35100, Panevėžys, Pramonės g. 8, tel. 8 45 583406

Projektinių pasiūlymų autorius: Jurgita Mockevičienė, tel. 8 658 48635, el. p. jurgita@rusne.lt

Susipažinimo vieta (adresas) su projektiniais pasiūlymais: UAB „Anykščių šiluma“ patalpose Anykščiuose, Vairuotojų g. 11 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pasiūlymų teikimas: raštu projektuotojui adresu Miško g. 30-78, Kaunas, el. p. jurgita@rusne.lt; tel. 8 658 48635. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys.
 2. Pasiūlymo teikimo data.
 3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2018-09-26 d. ir viešo susirinkimo metu.

Viešo susirinkimo vieta (adresas), data ir laikas: UAB „Anykščių šiluma“ patalpose Anykščiuose, Vairuotojų g. 11, rugsėjo 26 d. 17 val.

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas


​INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinio projektas: ESAMO GYVENAMOJO NAMO PAPRASTOJO REMONTO KEIČIANT PASKIRTĮ, ŪKINIO PASTATO GRIOVIMO IR GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PRIKLAUSINIAIS ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., MAŽELIŲ K., MIŠKO G. 15, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuotojas: AKETURI ARCHITEKTAI, UAB

Susipažinimo vieta (adresas) su projektiniais pasiūlymais: VILNIUS, ŠV. STEPONO G. 18, mob. tel. 8 861 21611

Pasiūlymų teikimo būdas: el. paštu lukas@keturiarchitektai.lt

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2018-07-03

Viešo susirinkimo vieta (adresas), data ir laikas: VILNIUS, ŠV. STEPONO G. 18; 2018-07-03; 17:30

projektinis pasiūlymas

pritarimas


INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Statinio projektas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) Leliūnų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500 statybos projektas, projektiniai pasiūlymai
Projektuotojas: UAB „House Projects“, Dvaro g. 55-10 Šiauliai
Statytojas: Janina Barškietienė
Susipažinimo vieta su projektiniais pasiūlymais vieta ir kontaktinė informacija: UAB „House Projects“, Dvaro g. 55-10 Šiauliai, 8-17 val., pietų pertrauka 12-13 val., mob. tel. 8 604 43379
Pasiūlymų teikimo terminas: iki 2018-04-17,
Pasiūlymų teikimo būdai: el. paštu: lina@namoprojektas.lt
Viešojo susirinkimo vieta, data ir laikas: 2018-04-18; 12:00 val., J. Biliūno g. 23 Anykščiai

Pritarimas


Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" yra parengti „Suformuotoje ūkininko sodyboje vieno buto gyvenamojo namo Andrioniškio k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav. statybos projektiniai pasiūlymai.

 Visuomenės informavimo pagrindas: Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m²;  Statinio statybos adresas: Andrioniškio k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav.

(sklypo kad. Nr. 3401/0001:383)  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai;  Projektuotojas: UAB „Gečia“. Įmonės kodas 154277062. Adresas Gečionių vn., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. tel. 869814848. el.p. ikestutis778@gmail.com  Statytojas: Raimantas Gurklys  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:nuo 2018-03-14 iki 2018-03-29 (laikas nuo 10:00 iki 16:00 val.) , adresu: Aušros a. 19, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu ikestutis778@gmail.com ir tel. +370 698 14848.  Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu: Aušros a. 19, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.p.  ikestutis778@gmail.com , tel.+370 698 14848 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; 2. pasiūlymo teikimo data; 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.. Viešas susirinkimas vyks: 2018-03-29, 12 val. adresu: Liudiškių g. 18, LT-29130 Anykščiai. „Nykščio namai“ patalpose ( mažojoje konferencijų salėje).

Pritarimas


Informacija apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinio projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" yra parengti Prekybos pastato Vilties g. 1B Anykščiuose statybos projektiniai pasiūlymai.

Projektuotojas: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Statytojas: UAB „AIRUS“

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-02-28  iki 2018-03-15 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Viešasis susirinkimas: susirinkimas įvyks 2018-03-15 18 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, Anykščiai.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių  galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

 1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
 2. pasiūlymo teikimo datą;
 3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Projektiniai pasiūlymai  1 dalis , 2 dalis

Pritarimas


Informacija apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinio projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" yra parengti Stoginės statybos Bliuvonių k. 10, Anykščių sen., Anykščių r. sav. projektiniai pasiūlymai.

Projektuotojas: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Statytojas: UAB „Vaja farm“

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-02-09  iki 2018-02-26 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Viešasis susirinkimas: susirinkimas įvyks 2018-02-26 18 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, Anykščiai.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių  galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

 1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
 2. pasiūlymo teikimo datą;
 3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

 Projektiniai pasiūlymai  1 dalis , 2 dalis

Pritarimas


Informacija apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinio projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" yra parengti Stoginės statybos Bliuvonių k. 2, Anykščių sen., Anykščių r. sav. projektiniai pasiūlymai.

Projektuotojas: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Statytojas: UAB „Vaja farm“

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-02-09  iki 2018-02-26 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, tel. 868751860, el.p.: daunoras@res.lt.

Viešasis susirinkimas: susirinkimas įvyks 2018-02-26 18 val. projektuotojo patalpose, adresu: Taikos g. 11, Anykščiai.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių  galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

 1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
 2. pasiūlymo teikimo datą;
 3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Projektiniai pasiūlymai  1 dalis , 2 dalis

Pritarimas 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •