Statinių projektiniai pasiūlymai

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

APIE NUMATOMĄ KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATO - KARVIDĖS, ANYKŠČIŲ R. SAV., ANDRIONIŠKIO SEN., ZABELYNĖS K. 9, STATYBOS PROJEKTO RENGIMĄ

Projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato - karvidės, Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Zabelynės k. 9, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Zabelynės k. 9 (3401/0002:39 Andrioniškio k. v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio, Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Kitos (fermų) (7.18) paskirties pastatas

Projektuotojas: UAB “Tektometrija” Į. k. 304491788; Tel. Nr.+370 604 02244; J. Basanavičiaus g. 160D, LT-76123 Šiauliai. Projekto vadovas K. Sakalauskas, architektas T. Astrauskas.

Statytojas:  J. S.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:  iš anksto susitarus UAB “Tektometrija” patalpose J. Basanavičiaus g. 160D, Šiauliai, darbo dienomis 10.00-17.00val.; Anykščių rajono savivaldybės svetainėje www.anyksciai.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti: elektroniniu paštu  tektometrija@gmail.com iki 2021-12-16 ir viešojo susirinkimo metu

Viešas susirinkimas įvyks: 2021-12-16, 16:00 val. Anykščių rajono sav., Andrioniškio sen., Andrioniškio mstl., Anykščių g. 50 (Andrioniškio seniūnijos patalpose).

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Patvirtinti projektiniai pasiūlymai


INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis informuojame kad perengti statinio(patalpos) rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato un. Nr. 3498-7001-4016 Anykščių r.sav., Anykščių m., Šeimyniškėlių g. 5 rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r.sav., Anykščių m., Šeimyniškėlių g. 5.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Poilsio paskirties pastatai,  p.7.13.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Statytojas:   V.Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt, projektuotojo “Architekto V. Daunoro projektavimo firma” patalpose, Taikos g. 11, Anykščiai iki 2021 m. spalio 04 d. iš anksto suderinus laiką telefonu. Projektinių pasiūlymų rengėjas informaciją teikia darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. tel. (+370) 68751860, arba el. paštu:   daunoras@res.lt

       Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, el. paštu: daunoras@res.lt, per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. spalio 04 d.  18:00 val. projektuotojo “Architekto V. Daunoro projektavimo firma” patalpose, Taikos g. 11, Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai

Projektuojamo objekto vizualizacija su urbanistine aplinka


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastato su gydymo ir prekybos paskirties patalpomis, Anykščių r. sav., Svėdasų mstl., Moliakalnio g. 5, rekonstravimo projektas

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Svėdasų mstl., Moliakalnio g. 5 (skl. kad. Nr. 3470/0001:14)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato paskirtis nekeičiama – gyvenamoji (bendrabutis) projektuojama į gyvenamąją (įvairių socialinių grupių (globos namai) pastatą

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lolita

Šeduikytė, el. p.

lseduikyte@gmail.com, tel.

(8389)56554; mob. tel.

8 616 70223

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Alauša“, 183615620, Utena, Utenio a. 9, el.p. info@alausa.lt; mob. tel.: 8 611 25957; tel. (8389) 62146

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

pas projektuotoją UAB "Romas ir Virgis" darbo dienomis nuo 2021 08 24 iki 2021 09 08 nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Utena, Utenio a. 6

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti telefonais 8 389 56554, 8 616 70223, el. p. lseduikyte@gmail.com; pasiūlymai teikiami projektuotojui UAB "Romas ir Virgis", adresu Utenio a. 6, Utena, arba statytojui UAB "Alauša" adresu Utenio a. 9, Utena

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-09-08 15:00 val. adresu Anykščiai, J. Biliūno g. 23

Viešas susirinkimas vyks Anykščių rajono savivaldybės, Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, o esant ekstremaliai situacijai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą: https://us05web.zoom.us/j/81721742405?pwd=elk4d1Z6L21uYTIxQ3M5anBBanlRdz09. Meeting ID: 817 2174 2405 Passcode: J6Fs3Q              

Projektiniai pasiūlymai         

Vaizdinė informacija                                                


STATINIŲ PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio – Migracijos kliūčių pašalinimo, įskaitant upės vagos sutvarkymą Anykštos upėje, Anykščių mieste ties Malūno gatve, projektinius pasiūlymus.

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis bei atsižvelgdami į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ lėšomis numatomą įgyvendinti projektą, informuojame apie visuomenei svarbių statinių projektavimą bei supažindiname su parengtais Migracijos kliūčių pašalinimo, įskaitant upės vagos sutvarkymą Anykštos upėje, Anykščių mieste ties Malūno gatve projektiniais pasiūlymais:

Statinių statybvietės adresas: Anykštos upė, Anykščių miestas Malūno gatvė.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis iki rekonstrukcijos: Hidrotechnikos statinys - sugriuvusi buv. malūno užtvanka - žuvų migracijos kliūtis;

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis po rekonstrukcijos: Hidrotechnikos statinys - užtvankos griuvėsių pašalinimas ir upės vagos sutvarkymas, sudarant sąlygas žuvų migracijai ir kitų vandens gyvūnų praplaukimui;

Statinio kategorija: Neypatingasis

Projektuotojas: Gedimino Lietuvininko projektavimo firma „Gedilieta“ (įgaliojimas 2021-02-09, Nr. 1-SD-377) įm. kodas 224616230 Gelvonų g. 8-32, Vilnius. Tel. +370 685 50318, el. p. gedilieta@gmail.com;

Projekto vadovas: Gediminas Lietuvininkas, tel. +370 685 50318, el. p. gedilieta@gmail.com;

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija. J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Kontaktinis asmuo: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistas (projektų vadovas) Mantas Vaičiulevičius, el. p. mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt, tel. 8381 58043;

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: projektiniai pasiūlymai (spausti nuorodą), bei viešo susirinkimo, kurį numatoma organizuoti 2021 m. rugpjūčio 17 d., 16.00 val. Anykščių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (304 kabinetas, J. Biliūno g. 23, Anykščiai), metu. Siekiant užtikrinti galimos grėsmės sveikatai prevenciją dėl COVID-19 - viešo susirinkimo metu bus privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) bei laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo vienas nuo kito.

Pasiūlymus, pretenzijas ir pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo (2021 m. rugpjūčio 17 d., 16.00 val.) galima teikti Projektuotojui ir / ar Statytojui raštu aukščiau nurodytais adresais, arba el. paštu: gedilieta@gmail.com  ir / ar  mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt

Projektiniai pasiūlymai                                     


Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio – Pagalbinio ūkio paskirties pastato-sandėlio un. nr. 3495-0003-0300, Vilties g. 24A, Anykščiuose, rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą – parduotuvę, projektinius pasiūlymus

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis informuoti visuomenę apie Reglamento 4 priede 6.3. punkte nurodytų visuomenei svarbių naujai statomų pastatų, numatomą projektavimą. Supažindinime su Pagalbinio ūkio paskirties pastato-sandėlio un. nr. 3495-0003-0300, Vilties g. 24A, Anykščiuose, rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą – parduotuvę, parengtais projektiniais pasiūlymais. Informuojame apie viešą susirinkimą.

Statinių statybvietės adresas: Vilties g. 24A, Anykščių m. k. v., . Skl. Kad. Nr. 3403/0001:43

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis iki rekonstrukcijos: Pagalbinio ūkio pastatas – sandėlis;

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis po rekonstrukcijos : Prekybos paskirties – parduotuvė;

Statinio kategorija: Neypatingasis

Projektuotojas: UAB „Dopro architektai“, įk. 305177114. Laisvės pr. 125, Vilnius. Tel.:+37064883343. El.p.: dovile@kraujute.lt

Projekto vadovas: Dovilė Kraujutė, Tel.:+37064883343. El.p.: dovile@kraujute.lt

Statytojas: UAB „Imenza“. Gegužės g. 14, LT-29107, Anykščiai. Tel.:+37038153349;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Anykščiai m. k.v., Gegužės g. 14 UAB „Imenza“ įmonės patalpose, Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 125, UAB „Dopro architektai“ įmonės patalpose. Tel. +370 64883343, el.paštas: dovile@kraujute.lt, darbo dienomis ir darbo valandomis (8:00-17:00) nuo pranešimo Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbimo dienos iki 2021 m. rugpjūčio 09 d., 15:30val., laiką suderinus telefonu iš anksto.

Sklypo vietoje pastatytame stende Vilties g. 14, Anykščiai. Registruoti laiškai kaimyninių sklypų savininkams nebus siunčiami.

Pasiūlymus, pretenzijas, pastabas teikti raštu arba el. paštu galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešas susirinkimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Vaizdo konferencijos nuoroda: https://meet.google.com/sud-ytwy-gvo

Projektiniai pasiūlymai


INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS         

1. Statinio statybvietės adresas: Anykščių r.sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k., Nausodės g. 2  . Žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0001-525.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – 7.18. kitos / fermų / paskirties  pastatai; 
3. Projektuotojas: Juozas Vaičiūnas. Projekto vadovas Juozas Vaičiūnas. Projektinius pasiūlymus parengė Juozas Vaičiūnas. El. p. archiprojektass@gmail.com Mob. tel. 8 - 61467206.
4. Statytojas: ŽŪB “ AUGA  Nausodė “, Į.k.154179675. Adresas:  Anykščių r.sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k., Nausodės g.2   .

5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima IS Infostatyba , Anykščių r. sav., internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt.

 1. Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui ir / ar projektuotojui el.paštu : archiprojektass@gmail.com.
  7. Viešasis susirinkimas vyks 2021 m. rugpjūčio mėn.  4 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu:


meet.google.com/vzk-wuoo-stf

Projektiniai pasiūlymai


INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis informuojame kad perengti statinio(patalpos) rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (unikalus Nr. 3491-1000-2016) paskirties keitimo iš gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai paskirties į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatų paskirtį, rekonstravimo Šlavės g. 2 Anykščiuose projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščiai, Šlavės g. 2.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai,  p.6.3.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Statytojas:   M.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt, projektuotojo “Architekto V. Daunoro projektavimo firma” patalpose, Taikos g. 11, Anykščiai iki 2021 m. rugpjūčio 03 d. iš anksto suderinus laiką telefonu. Projektinių pasiūlymų rengėjas informaciją teikia darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. tel. (+370) 68751860, arba el. paštu:   daunoras@res.lt

       Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, el. paštu: daunoras@res.lt, per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. rugpjūčio 03 d.  18:00 val. projektuotojo “Architekto V. Daunoro projektavimo firma” patalpose, Taikos g. 11, Anykščiai.

Projektuojamo objekto vizualizacija su urbanistine aplinka:


INFORMACIJA APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ

 1.Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės, Žibučių k. 1A, Kavarsko sen., Anykščių r.sav., statybos projektas

 2.Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žibučių k.1A, Kavarsko sen., Anykščių r.sav. Sklypo kad.Nr. 3472/0001:275, unik.Nr. 4400-5400-5353

 1. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

3.Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, gen. direktorė Stasė Žebolienė, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, el.p. kpkb@kpkb.lt , tel Nr. + 370 682 12345

 1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,VENTUS INDUSTRIA“ , Vingio g.16, Klaipėda, kpkb@kpkb.lt , tel.Nr. +370 656 75169

 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės puslapyje: https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Taip pat adresu K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas,  darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00. Prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką. Informacija teikiama el.p. kpkb@kpkb.lt arba telefonu +370 6821235 iki 2021m. liepos 30d.

 1. Informacija, iki kada ir kokiu būduiki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti raštu UAB ,,Kauno projektavimo ir kosultavimo biuras“, adresu K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, arba el.paštu: kpkb@kpkb.lt iki 2021m.liepos 30d.

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

2021 liepos 30d. 18:00val. nuotoliniu būdu, prisijungimas prie vaizdo konferencijos ,,ZOOM“ platformoje per nuorodą:

Tiesioginės transliacijos Link:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75470657835?pwd=d2d6a1Jjek9IVEFZN0JKUGN3QXk3dz09

Meeting ID: 754 7065 7835

Passcode: 2ccMku

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


INFORMACIJA APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ

1.Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės, Jakūnų k.2, Kavarsko sen., Anykščių r.sav., statybos projektas

2.Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Jakūnų k.2, Kavarsko sen., Anykščių r.sav. Sklypo kad.Nr. 3472/0001:256, unik.Nr. 4400-5401-2514

 1. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

3.Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, gen. direktorė Stasė Žebolienė, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, el.p. kpkb@kpkb.lt , tel Nr. + 370 682 12345

 1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,HORREUM“ , Vingio g.16, Klaipėda, kpkb@kpkb.lt , tel.Nr. +370 656 75169

 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės puslapyje: https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Taip pat adresu K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas,  darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00. Prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką. Informacija teikiama el.p. kpkb@kpkb.lt arba telefonu +370 6821235 iki 2021m. liepos 30d.

 1. Informacija, iki kada ir kokiu būduiki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti raštu UAB ,,Kauno projektavimo ir kosultavimo biuras“, adresu K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, arba el.paštu: kpkb@kpkb.lt iki 2021m.liepos 30d.

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

2021 liepos 30d. 17:00val. nuotoliniu būdu, prisijungimas prie vaizdo konferencijos ,,ZOOM“ platformoje per nuorodą:

Tiesioginės transliacijos Link:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78519137165?pwd=ZWU5c0xoUXVtRlJwY05hOU9oU05Rdz09

Meeting ID: 785 1913 7165

Passcode: 9vZyUs

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

2021-07-08

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, kad pradedamas rengti ,, Gyvenamosios paskirties pastato paskirties keitimas į paslaugų paskirtį J. Biliūno g. 65, Anykščiuose, rekonstravimo projektas“ 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: J. Biliūno 65, Anykščiai

 (žemės sklypo kad. Nr. 3403/0010:74).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamaji (vieno buto), busima – paslaugų.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorija, komercinės paskirties teritorija.

Statybos rūšis: Rekonstravimas.

Statinio kategorija: Neypatingas.

Projektuotojas: Remigijaus Šuto ind. v.v.p. Nr. 843654 , Panevežys, tel. 8610 10 568, el. paštas: remigijus.sutas@gmail.com;  statinio architektas Neringa Sargautaitė (atestato Nr. A 2201), Projekto vadovas: Neringa Sargautaitė (atestato Nr. A 2201), tel. 8610 10 568, el. paštas: remigijus.sutas@gmail.com;

Statytojas: P.J.

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-08-04 nuo 12.00 val. iki 14.00 val. adresu V.Kudirkos g. 1, Panevežys arba Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai

Informacija teikiama tel.: +370 610 10 568 ir pateikus elektroninę užklausą adresu remigijus.sutas@gmail.com;

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu V. Kudirkos g. 1, Panevežys ir el. paštu: remigijus.sutas@gmail.com;  per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-08-04 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzFkNTJmNjMtZGUxZS00YTJlLThhYTQtMmRkMWFjZTJjNmJk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224bb3a2c5-dc66-4295-b3fe-4b9076469d6c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a49fc040-f8fc-4015-949c-7b363ac2e2d1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=310dabf3-49f0-43db-95dc-dc580816a4a3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

 Projekto pavadinimas

Administracinės paskirties pastato Troškūnų g. 5, Anykščių m., Anykščių r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Troškūnų g. 5, Anykščių m., Anykščių r. sav.  (skl. kad. Nr. 3403/0022:78)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinis pastatas (7.2.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Česlovas Mazūras

; el. p. cmz.pastas@gmail.com; mob. tel. 8 699 56530

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Anykščių kvarcas“, Anykščiai, Troškūnų g. 5, el. p. info@akvarcas.lt; mob. tel. 8 699 56530

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Anykščiai, Troškūnų g. 5

nuo 2021-06-29 iki 2021-07-16

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. p.: cmz.pastas@gmail.com iki 2021-07-19 15:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-07-19 d. 15:00 val. adresu: Anykščiai, Troškūnų g. 5

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis informuojame kad perengti statinio(patalpos) rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato unikalus nr. 3494-0002-0012  Anykščių r.sav., Anykščių m., Liudiškių g. 19 paskirties keitimo į viešbučių paskirtį, pastato rekonstravimo projektas

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r.sav., Anykščių m., Liudiškių g. 19

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Statytojas:   T.F.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt, projektuotojo “Architekto V. Daunoro projektavimo firma” patalpose, adresu Taikos g. 11, Anykščiai iki 2021 m. birželio 15  d. iš anksto suderinus laiką telefonu. Projektinių pasiūlymų rengėjas informaciją teikia darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. tel. (+370) 68751860, arba el. paštu:   daunoras@res.lt

       Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, el. paštu: daunoras@res.lt, per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. birželio 15 d. 17:00 val. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos  būdu.

Vietoje viešo susirinkimo vietos pateikiama transliacijos nuoroda:             https://us05web.zoom.us/j/85226421730?pwd=ZWkwdkN3NGV6Z2RhejltTEMzaWs3UT09
Meeting ID: 852 2642 1730; Passcode: W6ALTb

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis informuojame kad perengti statinio(patalpos) rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato rekonstravimo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato statybos Anykščių r.sav., Anykščių m., Šaltinio g. 1 projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r.sav., Anykščių m., Šaltinio g. 1 Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Vieno buto gyvenamasis namas (6.1.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Statytojas:   G.A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt, projektuotojo “Architekto V. Daunoro projektavimo firma” patalpose, adresu Taikos g. 11, Anykščiai iki 2021 m. birželio 03 d. iš anksto suderinus laiką telefonu. Projektinių pasiūlymų rengėjas informaciją teikia darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. tel. (+370) 68751860, arba el. paštu:   daunoras@res.lt

       Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, el. paštu: daunoras@res.lt, per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. birželio 03 d. 18:00 val. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos  būdu.

Vietoje viešo susirinkimo vietos pateikiama transliacijos nuoroda:             https://us05web.zoom.us/j/87349986824?pwd=MjlqUmlVeG16aGVOOXBLUjVubDgwQT09 Meeting ID: 873 4998 6824; Passcode: kGHVd4      Prisijungimo instrukcija viešam susirinkimui

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis informuojame kad perengti statinio (patalpos) paskirties keitimo projekto, projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato patalpų paskirties keitimo iš gydymo paskirties į administracinės paskirtį, naujo turtinio objekto suformavimo A. Baranausko a. 1, Anykščių m. projektas.

Statinių adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: A. Baranausko a. 1, Anykščių m.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė (paskirties kodas 7.2.);

Esama paskirtis patalpų, kuriuose keičiama paskirtis: gydymo (7.12.);

Būsima paskirtis patalpų, kuriuose keičiama paskirtis: administracinė (7.2.);

Statinio techniniai rodikliai: administracinės paskirties pastatas - bendrasis plotas – 789,75 m2, Aukštų skaičius -2, pastato tūris 3614 m3;

 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Užsakovas: Elile, UAB.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt/ arba adresu Taikos g. 11, Anykščiai darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. iki 2021 birželio 01 d., iš anksto susitarus telefonu +37068751860;

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu: daunoras@res.lt. Pasiūlymus galima teikti iki 2021 birželio 01 d.;

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. birželio 01 d. 18:00 val. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos  būdu.

Vietoje viešo susirinkimo vietos pateikiama transliacijos nuoroda:             https://us05web.zoom.us/j/82590564487?pwd=WEZUb1gvM2ZNTlF5SFd2QzViS2dqQT09

Meeting ID: 825 9056 4487

Passcode: FYA32e

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis informuojame kad perengti statinio(patalpos) rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., Ežero g. 8B statybos projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., Ežero g. 8B.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Poilsio paskirties pastatas (7.13.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architekto V. Daunoro projektavimo firma; Projekto vadovas Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Vytenis Daunoras; el. p.: daunoras@res.lt; tel.: +37068751860;

Statytojas:   T.Č.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt, projektuotojo “Architekto V. Daunoro projektavimo firma” patalpose, adresu Taikos g. 11, Anykščiai iki 2021 m. gegužės 31 d. iš anksto suderinus laiką telefonu. Projektinių pasiūlymų rengėjas informaciją teikia darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. tel. (+370) 68751860, arba el. paštu:   daunoras@res.lt

       Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, el. paštu: daunoras@res.lt, per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. gegužės 31 d. 17:00 val. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos  būdu.

Vietoje viešo susirinkimo vietos pateikiama transliacijos nuoroda:             https://us05web.zoom.us/j/81490568754?pwd=eHFGd3BSYXpjVGFaZnh3UlFrSS9Kdz09 Meeting ID: 814 9056 8754. Passcode: RCspm6

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO (ANGARAS) STEPONO KAIRIO G. 7, KURKLIŲ II K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: KAIRIO G. 7, KURKLIŲ II K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R.SAV., Ž. SKLYPO KAD. NR. 3427/0002:206

           Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: KITA (ŪKIO)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architektė Jolita Irena Paužuolienė, el. p. anykarch@gmail.com, tel. 8 677 60210

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Architektė Jolita Irena Paužuolienė, el. p. anykarch@gmail.com

Statytojas: B. Ž.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Anykščiai, Vilniaus g. 5, nuo 9.00 - 16.00 val. iki 2021 balandžio 20 d., telefonu 8 677 60210.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti adresu: Anykščiai, Vilniaus g. 5 Jolitai Irenai Paužuolienei arba elektroniniu paštu: anykarch@gmail.com, tel. 8 677 60210

     Pasiūlymus galima teikti iki 2021-04-20 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 20 d. 16:00 val. adresu: ANYKŠČIŲ RAJONO SAV., KURKLIŲ SEN., KURKLIŲ MSTL., ŠVIESOS G. 2

Jei LR Vyriausybės nutarimu karantinas šalyje bus pratęstas, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-04-20 16.00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/3098290714?pwd=c3B2a1ZaK3RFd05xMkduakFnV3RwZz09 ID: 309 829 0714 Slaptažodis: Qa4FYc

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR. 4400-2991-1433) ŠALTINIO G. 13, ANYKŠČIAI, ANYKŠČIŲ R.SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: ŠALTINIO G. 13, ANYKŠČIAI, ANYKŠČIŲ R.SAV.,  Ž. SKLYPO KAD. NR. 3403/0016:103

           Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATAS

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architektė Jolita Irena Paužuolienė, el. p. anykarch@gmail.com, tel. 8 677 60210

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Architektė Jolita Irena Paužuolienė, el. p. anykarch@gmail.com

Statytojas: ANYKŠČIŲ ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO BAŽNYČIA

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Anykščiai, Vilniaus g. 5, nuo 9.00 - 16.00 val. iki 2021 balandžio 21 d., telefonu 8 677 60210 bei Savivaldybės svetainėje:

         https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti adresu: Anykščiai, Vilniaus g. 5 Jolitai Irenai Paužuolienei arba elektroniniu paštu: anykarch@gmail.com, tel. 8 677 60210

     Pasiūlymus galima teikti iki 2021-04-21 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 21 d. 16:00 val. adresu: ANYKŠČIAI, J. BILIŪNO G. 23 KONFERENCIJŲ SALĖJE (I AUKŠTE)

Jei LR Vyriausybės nutarimu karantinas šalyje bus pratęstas, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks internetinės vaizdo transliacijos būdu:

Susirinkimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/3098290714?pwd=c3B2a1ZaK3RFd05xMkduakFnV3RwZz09 ID: 309 829 0714 Slaptažodis: Qa4FYc

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato A. Baranausko a. 8, Anykščiai, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: A. Baranausko a. 8, Anykščių m., Anykščių r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 3403/0016:42

           Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „G. Janulytės-Bernotienės studija", el. p. grazina@janulyte.lt; tel. (8 37) 422106

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Architektė Gražina Janulytė-Bernotienė, el. p. grazina@janulyte.lt, tel. (8 37) 422106, mob. tel. 8 685 58880; Povilas Konkulevičius, el. p. p.konkulevicius@gmail.com,  mob. tel. 8 685 65654

Statytojas: UAB „POLONEZAS“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Kaunas, Gedimino g. 48-2, darbo dienomis nuo 8.00-19.00 val. iki 2021-03-25 bei Savivaldybės svetainėje:

         https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui gali teikti adresu: Gedimino g. 48-2, LT - 44239, Kaunas arba elektroniniu paštu: grazina@janulyte.lt

     Pasiūlymus galima teikti iki 2021-03-25

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. kovo 25 d. 15:00 val. adresu: Kaunas, Gedimino g. 48-2. Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu.

      Transliacijos nuoroda - https://us02web.zoom.us/j/84918496753

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Gyvenamojo namo Valančiaus g. 4, Anykščių m., Anykščių r. sav., buto (unikalus Nr. 3496-6002-3014:003) naudojimo paskirties keitimo iš gyvenamosios (butų) paskirties į paslaugų paskirtį, atliekant paprastojo remonto darbus, projektas.

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Valančiaus g. 4, Anykščių m., Anykščių r. sav., ž. sklypas nesuformuotas, pastato unikalus Nr.: 3496-6002-3014

           Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architektė Jolita Irena Paužuolienė, el. p. anykarch@gmail.com, tel. 8 677 60210

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Architektė Jolita Irena Paužuolienė, el. p. anykarch@gmail.com

Statytojas: G. Ž.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Anykščiai, Vilniaus g. 5, nuo 9.00 - 16.00 val. iki 2021 kovo 26 d., telefonu 8 677 60210   

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti adresu: Anykščiai, Vilniaus g. 5 Jolitai Irenai Paužuolienei arba elektroniniu paštu: anykarch@gmail.com, tel. 8 677 60210

     Pasiūlymus galima teikti iki 2021-03-26

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. kovo 26 d. 16:00 val. adresu: J. Biliūno g. 23, Anykščiai posėdžių salėje (I aukštas).

 Jei LR Vyriausybės nutarimu karantinas šalyje bus pratęstas, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-03-26 16.00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/3098290714?pwd=c3B2a1ZaK3RFd05xMkduakFnV3RwZz09 Susirinkimo ID: 309 829 0714 Slaptažodis: Qa4FYc

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kultūros ir garažų paskirties pastatų J.Biliūno g. 35, Anykščiuose, rekonstrukcijos į gyvenamąjį daugiabutį namą projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

J.Biliūno g. 35, Anykščiai (skl. kad. Nr. 3403/0014:4)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – kultūros ir garažų paskirties. Numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

HOUSE OF MOSS - Blue Ant Holdings UAB, arch. Salvinija Bentkė, salvinija@gmail.com, tel. 868506501

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Selija“, Elnių g. 23-27, LT-08101 Vilnius, tel.: +37069818318 el.p. info@selija.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. p.: salvinija@gmail.com  iki 2021-02-25 17:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/82801302858 Transliacijos ID: 828 0130 2858

2021-02-25 d. 17:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti„ Pėsčiųjų-dviračių tako, jungiančio viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo taką Šventosios upės kairiajame krante ir pėsčiųjų-dviračių takus, esančius Anykščių menų inkubatoriaus teritorijoje, techninio projekto A laida”.

 1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: , Biliūno 53, Anykščiai.
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Keliai (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 8.1)
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita.
 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos.
 5. Statybos rūšis: Techninis projektas. Laida A
 6. Statinio kategorija: Nesudėtingas
 7. Projektuotojas: V. Klimavičiaus įmonė, V. Kudirkos g. 1, Panevėžys, mob. tel.: 8 610 10 568, el. paštas: sutas@gmail.com ; statinio architektas E. Klimavičienė (atestato Nr. A 100).
 8. Projekto vadovas: Klimavičienė (atestato Nr. A 100).
 9. Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Biliūno g. 23, LT- 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58041.
 10. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-02-12 Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai;  
 11. Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: 8 610 10 568 ir pateikus elektroninę užklausą adresu sutas@gmail.com
 12. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2021-02-12 paštu: remigijus.sutas@gmail.com per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-02-12 d. 15:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda:

Susirinkimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVlOGZjNzctMzAwMC00OTEzLWJkN2ItODNkZGVhYjIwNTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224bb3a2c5-dc66-4295-b3fe-4b9076469d6c%22%2c%22Oid%22%3a%22a49fc040-f8fc-4015-949c-7b363ac2e2d1%22%7d

Projektiniai pasiūlymai


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

PRANEŠIMAS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „ Negyvenamos patalpos un. Nr. 3496-0008-0017-0003 Vilniaus g. 18-1,  garažo un. Nr. 3496-0008-0039, Vilniaus g.18, Anykščiuose paskirties keitimo ir kapitalinio remonto projektas “.

Statinio adresas – Vilniaus g.18, Anykščiai, žemės sklypo kadastro Nr. 3403/0015:113.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - Maitinimo paskirties pastatai.

Statybos rūšis – kapitalinis remontas (paskirties keitimas).

Statinio kategorija – neypatingas statinys.

Projektuotojas – IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija, el. paštas: pauzosstudija@gmail.com, tel.: +370 687 15312.

Projekto vadovas –  Gintautas Diržys, atest. Nr. A1292, architektas Rimantas Pauža atest. Nr. A130, el. paštas: pauzosstudija@gmail.com, tel.: +370 687 15312.

Statytojas - Ūkininkas Algis Bukauskas, Laičių k., Viešintų sen., Anykščių r. sav. El. p.: algbukauskas@gmail.com. Tel. +3706 14 35644.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-01-22. https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. sausio 22 d. 17.00 val. tiesioginės transliacijos metu.

Transliavimo nuoroda:  https://us05web.zoom.us/j/87678178814?pwd=MURQNGxXQ3B5ZjVjRUduUVYvUGF1QT09 Meeting ID: 876 7817 8814 Passcode: b7d6u4

Kadangi paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.(prisijungimo instrukcija)

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


Stendo įrengimo data: 2020 12 23

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 01 19

INFORMACIJA SKELBIMUI

Projekto pavadinimas: 30/110 kV Medinos VE TP inžinerinių statinių, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 1A, statybos projektas

Statiniai

 1. Statinio pavadinimas – 110 kV įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai / statinio kategorija – ypatingasis statinys / statinio paskirtis – elektros tinklai. 110 kV įtampos elektros perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių techniniai rodikliai: vardinė įtampa – 110 kV, įrenginių aukštis – iki 25 m.
 2. Statinio pavadinimas – ryšių bokštas / statinio kategorija – ypatingasis statinys / statinio paskirtis – ryšių (telekomunikacijų tinklai). Ryšių bokšto techniniai rodikliai: aukštis – ne mažiau kaip 50 metrų.

Žemės sklypas

Žemės sklypo adresas: Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 1A.

Žemės sklypo unikalus numeris: 3466-0001-0072.

Žemės sklypo kadastro numeris: 3466/0001:72.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypo (teritorijos skirtos transformatorių pastotės statybai) rodikliai:

LITGRID AB teritorijos plotas – 1482 m2, planuojamas teritorijos užstatymo tankumas – netaikoma, nes nėra projektuojamų pastatų, planuojamas teritorijos užstatymo intensyvumas – netaikoma, nes nėra projektuojamų pastatų.

Gamintojo dalies teritorijos plotas (tvoros ribose) – 1300 m2, planuojamas teritorijos užstatymo tankumas – netaikoma, nes nėra projektuojamų pastatų, planuojamas teritorijos užstatymo intensyvumas – netaikoma, nes nėra projektuojamų pastatų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Paulius  Žymančius atestato Nr. 35357 įgalioto atstovas Paulius  Žymančius paulius.zymancius@enpro.lt , tel.8 603 50352 Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Litgrid, AB į/k 302564383 Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius tel. 8 707 02171.

Ir

European Energy Lithuania, UAB į/k 304887022 Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius tel. 8 647 31171.   

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

https://www.anyksciai.lt arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas tel.8 603 50352, darbo dienomis nuo 9h-16h iki 2021-01-19.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021-01-19 elektroninio pašto adresu paulius.zymancius@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas 2021-01-19,  15:30. Nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:   https://zoom.us/j/93971420933?pwd=d2FtVHpOd2JLRTJ4bWlWU3VkMmt0UT09

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;(prisijungimo instrukcija)

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


Stendo įrengimo data: 2020 12 23

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 01 18

INFORMACIJA SKELBIMUI

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų, 110 kV OL Vidiškiai  – Skiemonys, Anykščių r. sav. ir Ukmergės r. sav., rekonstravimo projektas

Statinio operatyvinis pavadinimas Vidiškiai - Skiemonys (statinio esančio Anykščių r. ir Ukmergės r. dalis)

Statybos rūšis: Rekonstravimas;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: elektros tinklai;

Esama 110kV oro linija

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Paulius  Žymančius atestato Nr. 35357 įgalioto atstovas Paulius  Žymančius paulius.zymancius@enpro.lt , tel.8 603 50352 Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Litgrid, AB į/k 302564383 Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius tel. 8 707 02171.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021-01-18 elektroninio pašto adresu paulius.zymancius@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas 2021-01-18,  15:30. Nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:   https://zoom.us/j/95032065729?pwd=RndnRjJrSUZ0K3g4S2t4bnpIWVAwQT09

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;(prisijungimo instrukcija)

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


Stendo įrengimo data: 2020 12 23

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 01 19

INFORMACIJA SKELBIMUI

Projekto pavadinimas: 30/110 kV Medinos VE TP inžinerinių statinių, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 1A, statybos projektas

Statiniai

 1. Statinio pavadinimas – 110 kV įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai / statinio kategorija – ypatingasis statinys / statinio paskirtis – elektros tinklai. 110 kV įtampos elektros perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių techniniai rodikliai: vardinė įtampa – 110 kV, įrenginių aukštis – iki 25 m.
 2. Statinio pavadinimas – ryšių bokštas / statinio kategorija – ypatingasis statinys / statinio paskirtis – ryšių (telekomunikacijų tinklai). Ryšių bokšto techniniai rodikliai: aukštis – ne mažiau kaip 50 metrų.

Žemės sklypas

Žemės sklypo adresas: Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 1A.

Žemės sklypo unikalus numeris: 3466-0001-0072.

Žemės sklypo kadastro numeris: 3466/0001:72.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypo (teritorijos skirtos transformatorių pastotės statybai) rodikliai:

LITGRID AB teritorijos plotas – 1482 m2, planuojamas teritorijos užstatymo tankumas – netaikoma, nes nėra projektuojamų pastatų, planuojamas teritorijos užstatymo intensyvumas – netaikoma, nes nėra projektuojamų pastatų.

Gamintojo dalies teritorijos plotas (tvoros ribose) – 1300 m2, planuojamas teritorijos užstatymo tankumas – netaikoma, nes nėra projektuojamų pastatų, planuojamas teritorijos užstatymo intensyvumas – netaikoma, nes nėra projektuojamų pastatų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Paulius  Žymančius atestato Nr. 35357 įgalioto atstovas Paulius  Žymančius paulius.zymancius@enpro.lt , tel.8 603 50352 Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Litgrid, AB į/k 302564383 Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius tel. 8 707 02171.

Ir

European Energy Lithuania, UAB į/k 304887022 Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius tel. 8 647 31171.   

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

https://www.anyksciai.lt arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas tel.8 603 50352, darbo dienomis nuo 9h-16h iki 2021-01-19.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021-01-19 elektroninio pašto adresu paulius.zymancius@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas 2021-01-19, 15:30. Nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:   https://zoom.us/j/93971420933?pwd=d2FtVHpOd2JLRTJ4bWlWU3VkMmt0UT09

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį; (Prisijungimo instrukcija)

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 1C, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 1C. Žemės sklypo kad. Nr. 3466/0001:438. Vėjo elektrinė Nr. VE13

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Greenerga“, Darius Velička, darius@greenerga.lt, +37069815245

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „European Energy Lithuania“, įm.k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, Vilnius, europeanenergylithuania@gmail.com, tel. +37069813536

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mokslininkų g. 6A, +37069813536. Darbo dienomis: Pr. – Pn. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. - pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-pasiulymai/300

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-01-04 raštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius.

Iki 2021-01-04 paštu - UAB „Greenerga“, Kryžiokų sodų 10-oji g. 35 Vilnius

Iki 2021-01-04 elektroniniu paštu - darius@greenerga.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. sausio 4 d. 15.00 val. tiesioginės transliacijos metu.

Transliavimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/83267448613?pwd=a2o4ZUhGcVJXY2NxemV2aDlkRXliUT09

Kadangi paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.(prisijungimo instrukcija)

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Pritarimas


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas Anykščių miesto Ramybės, Pušyno I, Pušyno II daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, kuriant ir atnaujinant bendruomeninę infrastruktūrą.

Statinių statybvietės adresas: Anykščių miesto Ramybės (tarp Kęstučio, Žiburio, Ramybės ir Liudiškių gatvių), Pušyno I (apribotas Šaltupio gatve) ir Pušyno II (tarp Šaltupio, Storių ir J. Basanavičiaus gatvių) daugiabučių kvartalų teritorijos

Statinių paskirtis: susisiekimo komunikacijos: gatvių; kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB De architectura, į. k. 304585579, Gedimino g. 33, LT-44311 Kaunas; Andrius Ropolas, andrius.ropolas@dearch.lt; mob. tel. +370 699 88333.

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 29111

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti atskiru raštu arba elektroniniu paštu iki 2020-12-22 d. projektai@dearch.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodytas: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas: siekiant sumažinti COVID-19 užsikrėtimo riziką, viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje internetinės vaizdo transliacijos būdu: 2020.12.22 d. (penktadienį) 16:00 val., susirinkimo nuoroda:

http://viesinimas.dearch.lt/anyksciai/

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas: A. Vienuolio – Žukausko paminklo teritorijos sklypo dalies sutvarkymo techninis darbo projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Anykščių m., Anykščių r. sav., ž. sklypo kad. Nr. 3403/0009:10 Anykščių m. k. v.

Statinių paskirtis: kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, pėsčiųjų takas. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, atskirųjų želdynų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie 

      projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB Noarchitects, į. k. 302806477,

      Kalvarijų g. 1, LT-09310, Vilnius; Ulė Grinevičiūtė, ule@noarchitects.lt; mob. tel. +370 658 44 782.

    Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 29111

     Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių

     pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti atskiru raštu arba elektroniniu paštu  iki

     2020-11-19 d. info@noarchitects.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo

     metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodytas: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo

     teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 Viešas susirinkimas: siekiant sumažinti COVID-19 užsikrėtimo riziką, viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje internetinės vaizdo transliacijos būdu: 2020.11.20 d. (penktadienį) 15:00 val., susirinkimo nuoroda:

https://meet.google.com/pmt-paeg-qfh

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Pritarimas


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ, SKIRTĄ SUSIPAŽINTI SU KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO STATYBOS, GARAŽO 2G1P PASTATO KAPITALINIO REMONTO IR DALIES PATALPŲ KEITIMO Į GAMYBOS PASKIRTIES, ADRESU: ANYKŠČIAI, GEGUŽĖS G. 51, PROJEKTO PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Gegužės g. 51, Anykščiai, žemės sklypo kadastrinis Nr. 3403/0005:32: Anykščių m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kitos paskirties inžinerinio statinio statybos, garažo 2G1p pastato kapitalinio remonto ir dalies patalpų keitimo į gamybos paskirties, adresu: Anykščiai, Gegužės g. 51, projektas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas (ai):

 1. komercinės paskirties objektų teritorijos;
 1.  pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

 1. Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys (pamatai technologiniam įrenginiui);
 2. Esamas pastatas- garažas 2G1p, po kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo
 • vyraujanti paskirtis – garažų 55%,
 • gamybos , pramonės – 45%

Statinio kategorija:

 1. Kitos paskirties inžinerinis statinys (pamatai technologiniam įrenginiui) - I gr nesudėtingas statinys,
 2. Pastatas- Garažas2G1p – neypatingas statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: :  UAB „ESKAVARAS“, į. k. 301694107, Baldininkų g. 13 Kauno r., LT-54448, tel. 8-652-54808, el. p. uab.eskavaras@gmail.com.

Kont. asmuo:

 1. Inga Šiburkienė tel. 8-652-54804, el. paštas inga@siburkis.lt;
 2. Gražina Čiukauskienė tel. +370 687 18366, el. paštas gciukauskienė@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.

UAB “Delta nova” į. k. 126122133, Užupio g. 30, LT-01203, Vilnius, Lietuva, tel. 8 615 13 669,

 1. paštas info@deltanova.lt, tinklalapis: www.deltanova.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima nuo 2020 m. spalio mėn. 27 d. iki 2020 m. lapkričio mėn. 16 d. darbo dienomis,  Anykščių raj. savivaldybėje adresu:  Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai 10.00 - 17.00 val.,   ir Anykščių miesto savivaldybės tinklalapyje adresu http://www.anyksciai.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projektinių pasiūlymų rengėjui aukščiau nurodytais adresais ir el. paštu inga@siburkis.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešasis susirinkimas įvyks 2020 m. lapkričio   mėn. 16 d., adresu: Gegužės g. 51, LT-29111 Anykščiai

pradžia 17.00 val, trukmė – iki 18.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Anykščių raj. Debeikių sen. gyvenamojo namo Gedimino g. 9, Debeikiai, pritaikant jį vaikų dienos centro veiklai kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai  

Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre: Anykščių r. sav. Gedimino g. 9, Debeikiai

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Gyvenamoji (vieno buto pastatai) 6.1.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB Statybų inžinerinė strategija, Projekto vadovas Regina Girdžiuvienė; el. p.: info@stist.lt ; tel.: 8 650 12665

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Regina Girdžiuvienė; el. p.: info@stist.lt, tel.: 8 650 12665

Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt/

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •