Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Savivaldybės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (vidinis kanalas)

Pranešimus gali palikti esami ir buvę Anykščių rajono savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Anykščių rajono savivaldybe.

Čia galite pateikti pranešimą apie pažeidimus Anykščių rajono savivaldybėje dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,
  • neteisėto veiklos finansavimo,
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
  • turto įgijimo neteisėtu būdu,
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Savivaldybe.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos apraše.

Anykščių rajono savivaldybės administracijoje paskirtas kompetentingas subjektas – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos vyriausioji specialistė Inga Eidrigevičienė (8 381 46 525)  administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Prašom užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei formą ir siųsti el. paštu praneseju.apsauga@anyksciai.lt

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.


Informacija apie gautus pranešimus:

2023 metais vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.

2022 metais vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.

2021 metais vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •