GPM DALIS, SKIRTA VERSLO PLĖTROS SĄLYGOMS GERINTI

GPM DALIS, SKIRTA VERSLO PLĖTROS SĄLYGOMS GERINTI

✓ Pagal priimtą Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą, 2020 m. Anykščių rajono savivaldybei per kintamąją gyventojų pajamų mokesčio (procentais) dalį, kuri paskaičiuota proporcingai nuo statistinio dydžio (darbo užmokesčio pokyčio nuo 2018 01 01 iki 2019 01 01), skirta 112,0 tūkst. Eur.  Lėšos skirtos verslo plėtros sąlygoms gerinti siekiant sumažinti atotrūkį tarp skirtingų Lietuvos regionų ir finansiškai motyvuoti vidutinį ar mažesnį augimo potencialą turinčias savivaldybes siekti ekonominių rodiklių.

Finansinių rodiklių įstatymu savivaldybės priskiriamos grupėms pagal teritorijoms keliamus ekonominio augimo tikslus. Anykščių rajono savivaldybė priskirta III grupei – Savivaldybės, kuriose nėra ekonominių centrų ir lengvai pasiekiamų darbo vietų (nutolusios savivaldybės).

✓ Lėšos turi būti naudojamos su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą:

Darnios kurortinės plėtros programa

- Reklamos ir informacinių įrenginių tvarkymas – 5 tūkst. Eur.

Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa

- Investicinės aplinkos žinomumo didinimas – 5 tūkst. Eur;

- Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas – 30 tūkst. Eur;

- Socialinio, bendruomeninio ir kitų verslo rūšių, įgyvendinant bendruomenių iniciatyvas, skatinimas – 10 tūkst. Eur;

- Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija) – 450 tūkst. Eur.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

- Kaimo verslo ir investicijų veikla – 11 tūkst. Eur.

Anykščių rajono savivaldybė skirtus 112,0 tūkst. eurų verslo plėtros sąlygoms gerinti panaudojo: Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui -1,0 tūkst. eurų įmonės ir jos gaminamos produkcijos žinomumo didinimui ir siekiant paskatinti Anykščių miesto ir rajono gyventojų bendruomeninę veiklą bei prisidėti prie palankių sąlygų smulkaus ir vidutinio, bendruomeninio ir socialinio verslo vystymui yra atnaujinama apleista teritorija, esanti Vienuolio gatvėje ties autobuso stotimi bei Tilto, Muziejaus ir Gegužės gatvėse. Šiam tikslui yra panaudota 164,9 tūkst. Eurų.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •