Studentų skatinimas

Anykščių rajono savivaldybės studentų skatinimo tvarkos aprašas nuo 2024 m. sausio 1 d.


Kviečiame iki 2023 m. rugsėjo 15 d. 17 val. Anykščių rajono savivaldybės mokyklų gabiausius (gerai, labai gerai, puikiai baigę vidurinio ugdymo programą) abiturientus, einamaisiais metais įstojusius į šalies ir užsienio universitetus bei kolegijas nuolatine studijų forma, teikti Anykščių rajono savivaldybės merui motyvuotus prašymus (1 priedas) Savivaldybės stipendijai gauti su pridedamais dokumentais (brandos atestato ir jo priedo kopijos, pasiekimus iliustruojančių dokumentų kopijos, pažyma apie studijas iš atitinkamos mokslo įstaigos). Aprašas

Prašyme nurodomas pridedamų dokumentų skaičius, visi lapai sunumeruojami. Prašymas teikiamas ir registruojamas šiuo adresu: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai arba el. paštu  info@anyksciai.lt. Prašymas gali būti pateiktas ir elektroninėmis priemonėmis, pasirašytas, skenuotas ir sunumeruotas kartu su priedais viename dokumente.

 


2023 metais skirtos savivaldybės stipendijos

2022 metais skirtos savivaldybės stipendijos

2021 metais skirtos savivaldybės stipendijos

 2020 metais skirtos savivaldybės stipendijos

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •