Studentų skatinimas

2022 metais skirtos savivaldybės stipendijos


Kviečiame iki 2022 m. rugsėjo 15 d. 17 val. Anykščių rajono savivaldybės mokyklų gabiausius (gerai, labai gerai, puikiai baigę vidurinio ugdymo programą) abiturientus, šiais metais įstojusius į šalies ir užsienio universitetus bei kolegijas nuolatine studijų forma, teikti motyvuotus prašymus Savivaldybės stipendijai gauti.

 Prašymą su pridedamais dokumentais teikti Anykščių rajono savivaldybės studentų skatinimo komisijai. Prie prašymo pridedama: brandos atestato ir jo priedo kopijos, pasiekimus iliustruojančių dokumentų kopijos (diplomų, pažymėjimų, pažymų dėl savanorystės ir kt.), pažyma apie studijas iš atitinkamų mokslo įstaigų.

Prašyme nurodomas pridedamų dokumentų skaičius, visi lapai sunumeruojami, susegami. Prašymai teikiami šiuo adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, K. Ladigos g. 1, 29111 Anykščiai, 211, 201 kab. arba el. paštu  nila.melyniene@anyksciai.lt viename pdf faile.

PRIDEDAMA. Anykščių rajono savivaldybės studentų skatinimo tvarkos aprašas su pakeitimais.


2021 metais skirtos savivaldybės stipendijos


 Skirtos savivaldybės stipendijos


Kviečiame nuo 2021 m. rugpjūčio 20 d. iki 2021 m. rugsėjo 15 d. 17 val. Anykščių rajono savivaldybės mokyklų gabiausius (gerai, labai gerai, puikiai baigę vidurinio ugdymo programą) abiturientus, šiais metais įstojusius į šalies ir užsienio universitetus bei kolegijas nuolatine studijų forma, teikti prašymus Savivaldybės stipendijai gauti.

 Švietimo skyriui pateikiami šie dokumentai:

  1. motyvuotas prašymas gauti Savivaldybės stipendiją;
  2. pretendento charakteristika;
  3. pasiekimus iliustruojantys dokumentai (brandos atestato ir jo priedo kopijos, diplomų, pažymėjimų, padėkų kopijos, pažymos dėl savanorystės ir kt.);
  4. pažyma apie studijas iš atitinkamos mokslo įstaigos.

Prašymas ir dokumentai turi būti pateikti šiuo adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, K. Ladigos g. 1, 29111, Anykščiai, 211, 201 kab., el. paštas nila.melyniene@anyksciai.lt.

PRIDEDAMA. Anykščių rajono savivaldybės studentų skatinimo tvarkos aprašas


Skirtos savivaldybės stipendijos


Kviečiame Anykščių rajono savivaldybės mokyklų gabiausius (gerai, labai gerai, puikiai baigę vidurinio ugdymo programą) abiturientus, einamaisiais metais įstojusius į šalies ir užsienio universitetus bei kolegijas nuolatine studijų forma, iki 2019 m. rugsėjo 16 d. (12.00 val.) Švietimo skyriui teikti Prašymus skirti Savivaldybės stipendiją (Savivaldybės studentų skatinimo tvarkos aprašas)


Skirtos savivaldybės stipendijos

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. skirtos 76 Eur (3–4 metams) stipendijos šiems studentams:

  1. K. M. , Amsterdamo universiteto Psichologijos studijų studentui;
  2. P. R. , Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentui;
  3. L. D. , Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto studentei;
  4. A. A. , Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentei;
  5. K. S. , Kauno kolegijos Medicinos fakulteto studentei.

SKIRTOS SAVIVALDYBĖS STIPENDIJOS

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-767 nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. birželio mėn. 30 d. (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.) skyrė 2 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžio Savivaldybės  stipendijas šiems studentams:

1.      E. B. , Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro studentei;

2.      D. T. B. , Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro studentei;

3.      G. Č. ,  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto

studentei;

4.      G. M. , Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto

studentei;

5.      A. Š. , Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų

instituto studentei.

 

Parengė Nila Mėlynienė, (8 381) 54 310


SKIRTOS SAVIVALDYBĖS STIPENDIJOS

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-693 nuo 2016 m. rugsėjo iki 2020 m. birželio mėn. skyrė 2 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžio Savivaldybės  stipendiją šiems studentams:

1. J. D. , Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentei;

2. K. K. , Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto studentei;

3. M. M. , Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto studentui;

4. T. M. , Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto studentui;

5. G. M. , Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentei (2016-11-04 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-798 nuo 2016 m. spalio 1 d. stipendija nutraukta);

6. D. V. , Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studentei.

 


 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •