Planavimo dokumentai

Anykščių rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2024 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų (Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų) 2024 m. veiklos planai


Anykščių miesto kurortizavimo koncepcija ir veiksmų programa 2022-2027 m.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų (Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų) 2023 m. veiklos planai


Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos planas 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano pakeitimas (2022 12 30)

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų (Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų) 2022 m. veiklos planai


Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano pakeitimas (2022 12 16)

Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano pakeitimas (2022 06 03)

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2019-2025 metų plėtros planas


STRATEGINIAI PLĖTROS IR VEIKLOS DOKUMENTAI IKI 2021 METŲ

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų (Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų) 2021 m. veiklos planai

Anykščių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės 20212023 metų strateginio veiklos plano pakeitimas (2021-10-28)

 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų (Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų) 2020 m. veiklos planai

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2020-2022 metų veiklos planas  

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2019-2021 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų (Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų) 2019 m. veiklos planai

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2018-2020 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. sausio 25 d.  Nr. 1-TS-8 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-375 „Dėl Anykščių rajono strateginio 2012–2019 m. plėtros plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012-2019 metų plėtros planas

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės 2017–2019 metų  veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. sausio 26 d.  Nr. 1-TS-13 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-375 „Dėl Anykščių rajono strateginio 2012–2019 m. plėtros plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų 2017 m. veiklos planai patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-21 įsakymu Nr. 1-AĮ-361


KLIMATO KAITOS IR DARNIOS ENERGETIKOS DOKUMENTAI

Anykščių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.

Anykščių rajono savivaldybės Darnios energetikos veiksmų planas


Darnaus judumo planas


 EKO TURIZMO STRATEGIJA

Ekoturizmo 2019–2023 m. plėtros strategija tarpvalstybinėms teritorijoms (anglų kalba)

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •