Planavimo dokumentai

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2019-2021 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų (Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų) 2018 m. veiklos planai patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-24 įsakymu Nr. 1-AĮ-328

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2018-2020 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. sausio 25 d.  Nr. 1-TS-8 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-375 „Dėl Anykščių rajono strateginio 2012–2019 m. plėtros plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2019-2025 metų plėtros planas

Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012-2019 metų plėtros planas

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės 2017–2019 metų  veiklos planas

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. sausio 26 d.  Nr. 1-TS-13 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-375 „Dėl Anykščių rajono strateginio 2012–2019 m. plėtros plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų 2017 m. veiklos planai patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-21 įsakymu Nr. 1-AĮ-361

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •