Informacija apie darbo užmokestį

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 Skaičius 2020.12.31

2020 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

 Skaičius 2021.03.31

2021 m. II ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Politikai

Meras

 1

4335

 1

4372

Mero pavaduotojas

 1

3348

 1

3405

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

1

1775

2

2009

Administracijos direktorius

 1

3000

 1

3018

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1

2574

 1

2604

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

10

2320

10

2517

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

1968

3

2543

Vyriausiasis specialistas

36

 1613

37

1814

Vyresnysis specialistas

6

1505

6

1525

-

-

-

-

-

Seniūnas

10

1835

10

1943

Seniūno pavaduotojas

10

1487

10

1577

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas

44

1350

41

1367

Socialinio darbo organizatorius

11

1248

 11

1220

Darbininkas

15

607

15

642

Kvalifikuoti darbuotojai

21 897

13

898

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •