Informacija apie darbo užmokestį

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 Skaičius 2019.12.31

2019 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

 Skaičius 2020.12.31

2020 m. IV ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Politikai

Meras

 1

3892

 1

4380

Mero pavaduotojas

 1

3088

 1

3358

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

3

1481

1

1896

Administracijos direktorius

 1

2922

 1

3000

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1

2499

 1

2589

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

10

2161

10

2370

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2

1656

4

1989

Vyriausiasis specialistas

42

 1533

36

1622

Vyresnysis specialistas

5

1437

6

1530

-

-

-

-

-

Seniūnas

9

1710

10

1940

Seniūno pavaduotojas

8

1395

10

1562

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas

41

1221

44

1320

Socialinio darbo organizatorius

11

1144

 11

1205

Darbininkas

15

555

15

607

Kvalifikuoti darbuotojai

21 738

21

871

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •