Informacija apie darbo užmokestį

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 Skaičius 2019.12.31

2019 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

 Skaičius 2020.03.31

2020 m. II ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Politikai

Meras

 1

3892

 1

4313

Mero pavaduotojas

 1

3088

 1

3330

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

 3

1481

 2

1725

Administracijos direktorius

 1

2922

 1

2973

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1

2499

 1

2566

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

10

2161

10

2286

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2

1656

2

1719

Vyriausiasis specialistas

42

 1533

42

1563

Vyresnysis specialistas

5

1437

5

1482

-

-

-

-

-

Seniūnas

 9

1710

10

1747

Seniūno pavaduotojas

 8

1395

10

1447

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas

41

1221

42

1352

Socialinio darbo organizatorius

11

1144

 11

1263

Darbininkas

15

555

15

607

Kvalifikuoti darbuotojai

 21 738

13

858

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •