Informacija apie darbo užmokestį

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 Skaičius 2020.12.31

2020 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

 Skaičius 2021.09.30

2021 m. IV ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Politikai

Meras

 1

4335

 1

4372

Mero pavaduotojas

 1

3348

 1

3405

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

1

1775

2

1812

Administracijos direktorius

 1

3000

 1

3045

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1

2574

 1

2628

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

10

2320

8

2534

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

1968

3

2679

Vyriausiasis specialistas

36

 1613

37

1816

Vyresnysis specialistas

6

1505

6

1661

-

-

-

-

-

Seniūnas

10

1835

10

1930

Seniūno pavaduotojas

10

1487

10

1580

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas

44

1350

41

1370

Socialinio darbo organizatorius

11

1248

 10

1260

Darbininkas

15

607

14

642

Kvalifikuoti darbuotojai

21 897

13

984

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •