Informacija apie darbo užmokestį

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 Skaičius 2021.12.31

2021 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

 Skaičius 2022.12.31

2022 m. IV ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Politikai

Meras

 1

4372

 1

4470

Mero pavaduotojas

 1

3405

 1

3510

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

1

1916

2

1920

Administracijos direktorius

 1

3035

 1

3114

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1

2610

 1

2687

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

10

2519

12

2600

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

2610

4

2862

Vyriausiasis specialistas

36

 1814

42

1980

Vyresnysis specialistas

6

1553

5

1800

-

-

-

-

-

Seniūnas

10

1942

9

2000

Seniūno pavaduotojas

10

1578

10

1690

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas

41

1366

41

1432

Socialinio darbo organizatorius

11

1250

 10

1530

Darbininkas

15

642

15

735

Kvalifikuoti darbuotojai

21 928

21

1148

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •