Informacija apie darbo užmokestį

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 Skaičius 2020.12.31

2020 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

 Skaičius 2021.03.31

2021 m. I ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Politikai

Meras

 1

4335

 1

4405

Mero pavaduotojas

 1

3348

 1

3377

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

1

1775

1

2031

Administracijos direktorius

 1

3000

 1

3017

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1

2574

 1

2604

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

10

2320

11

2430

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

1968

4

2625

Vyriausiasis specialistas

36

 1613

34

1810

Vyresnysis specialistas

6

1505

6

1518

-

-

-

-

-

Seniūnas

10

1835

10

1968

Seniūno pavaduotojas

10

1487

10

1575

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas

44

1350

43

1354

Socialinio darbo organizatorius

11

1248

 11

1235

Darbininkas

15

607

15

642

Kvalifikuoti darbuotojai

21 897

21

902

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •