Informacija apie darbo užmokestį

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 Skaičius 2017.12.31

2017 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

 Skaičius 2018.12.31

2018 m. IV ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Politikai

Meras

 1

2772

 1

2886

Mero pavaduotojas

 1

2442

 1

2524

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

 2

1077

 2

1181

Administracijos direktorius

 1

2000

 1

2102

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1

1459

 1

1610

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

9

1307

9

1444

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

 1

1244

2

1133

Vyriausiasis specialistas

42

922

40

1012

Vyresnysis specialistas

7

805

6

951

-

-

-

-

-

Seniūnas

 9

913

8

998

Seniūno pavaduotojas

 9

744

8

838

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas

36

563

38

735(1vyresn.)

Socialinio darbo organizatorius

12

568

 11

780

Darbininkas

36

384

15

400

Kvalifikuoti darbuotojai

   

21

502

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •