Informacija apie darbo užmokestį

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 Skaičius 2019.12.31

2019 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

 Skaičius 2020.09.30

2020 m. III ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Politikai

Meras

 1

3892

 1

4313

Mero pavaduotojas

 1

3088

 1

3358

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

3

1481

 2

1703

Administracijos direktorius

 1

2922

 1

3000

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1

2499

 1

2566

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

10

2161

9

2305

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2

1656

3

2195

Vyriausiasis specialistas

42

 1533

39

1654

Vyresnysis specialistas

5

1437

6

1503

-

-

-

-

-

Seniūnas

9

1710

10

1819

Seniūno pavaduotojas

8

1395

9

1452

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas

41

1221

41

1379

Socialinio darbo organizatorius

11

1144

 11

1275

Darbininkas

15

555

15

607

Kvalifikuoti darbuotojai

21 738

13

961

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •