„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Įgyvendinamas projektas „mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

         Penkias Anykščių rajono mokyklas – Anykščių A. Vienuolio progimnaziją, Anykščių A. Baranausko pagrindinę mokyklą, Troškūnų K. Inčiūros gimnaziją, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnaziją, Kavarsko pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą pasiekė naujos gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės, skirtos 1–4 ir 5–8 klasėms. Duomenų perdavimo sistemoje „Vedlys“ (www.vedlys.smm.lt) skiltyje „Medžiaga mokytojams“ patalpinti pamokų veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymosi priemones.

         Mokyklos priemonėmis  aprūpinamos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) pagal Jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą tarp Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (Nacionalinės švietimo agentūros, https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/).

https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis/

         Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •