Lygios galimybės

Lygių galimybių politikos įgyvendinimas


  ĮSAKYMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR JOS VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos tikslas - nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą - https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/moteru-ir-vyru-lygybe/svarbiausi-lietuvos-respublikos-teises-aktai-ir-strateginiai-dokumentai-moteru-ir-vyru-lygybes-klausimais

 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė  - http://www.lygybe.lt/lt/kontaktai.html;

Lygių galimybių plėtros centras  - http://gap.lt/;

Socialinių inovacijų fondas -  http://lpf.lt/lt;

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas -  http://nlif.lt/category/naujienos/;

Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti)http://www.lygus.lt/;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius - www.socmin.lt/index.php?-1862884946;

Europos lyčių lygybės institutas yra Europos agentūra, remianti ES ir jos valstybių narių pastangas skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir didinant supratimą apie lyčių lygybę - http://eige.europa.eu/lt/

Projektas „Savivaldybės sėkmės kodas - lyčių lygybė" - https://lygybe.lt/lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe

Mažasis lygių galimybių gidas


Situacijos analizė apie lygias galimybes savivaldybės administracijoje

Kontaktinis asmuo atsakingas už lygių galimybių įgyvendinimą: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistė Aistė Gogelienė, te. nr. (8 381) 50744, el. p. aiste.gogeliene@anyksciai.lt.


 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •