Lygios galimybės

Lygių galimybių politikos įgyvendinimas

_______________________________________________________________________

   Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos tikslas - nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą - https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/moteru-ir-vyru-lygybe/svarbiausi-lietuvos-respublikos-teises-aktai-ir-strateginiai-dokumentai-moteru-ir-vyru-lygybes-klausimais

 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė  - http://www.lygybe.lt/lt/kontaktai.html;

Lygių galimybių plėtros centras  - http://gap.lt/;

Socialinių inovacijų fondas -  http://lpf.lt/lt;

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas -  http://nlif.lt/category/naujienos/;

Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti)http://www.lygus.lt/;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius - www.socmin.lt/index.php?-1862884946;

Europos lyčių lygybės institutas yra Europos agentūra, remianti ES ir jos valstybių narių pastangas skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir didinant supratimą apie lyčių lygybę - http://eige.europa.eu/lt/

Projektas „Savivaldybės sėkmės kodas - lyčių lygybė" - https://lygybe.lt/lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe

Mažasis lygių galimybių gidas

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •