Audito ataskaitos ir išvados

Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ veiklos vertinimas

Finansinio audito ataskaitą Nr. KTA-6 „Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ finansinių ataskaitų rinkinių vertinimas“

Išvada „Dėl tikslingumo projektus „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ ir „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu“


Audito ataskaita „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo”   

Audito išvada „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo”


Veiklos audito ataskaita „Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos vertinimas“.

Audito ataskaita “Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo”    

Audito išvada “Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo”

Veiklos audito ataskaita „Uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ veiklos vertinimas“

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos veiklos vertinimas

VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro veiklos, įrengiant naują pramogą – „tiubingą“, vertinimas

Audito ataskaita “Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo”

Audito išvada “Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo”

Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo vertinimas (audito ataskaita)

Veiklos audito ataskaitą Nr. KTA-12 „Anykščių rajono savivaldybės administracijos investicinio projekto „Vandens resursų panaudojimas ekoturizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje/Learn Eco Travel, Nr. LLI-349“ vandens įrangos pirkimo vertinimas“

Audito ataskaita ir išvada "Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

Uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos audito ataskaita

Audito ataskaita Nr. KTA-7 “Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto naudojimas ” tikslinimas

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės veiklos audito ataskaita

Audito ataskaita ir išvada  "Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo"

Audito ataskaita: “Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto naudojimas”

Audito ataskaita ir išvada  "Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo". 

Audito ataskaita ir išvada "Dėl kultūros darbuotojų darbo užmokesčio 2015-2016 metais atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų"

Audito ataskaita ir išvada "Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2015 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo"

 Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas 2016

 Anykščių Jono Biliūno gimnazijos finansinis(teisėtumo)auditas

 ATASKAITA DEL ANYKSCIU KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRE
ATLIKTO FINANSINIO (TEISETUMO) AUDITO REZULTATU

Audito ataskaita Dėl Anykščių r. savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Audito ataskaita Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
Audito ataskaita Dėl Anykščių rajono savivaldybės galimybių imti ilgalaikes paskolas 2015 metais finansuoti investicinius projektus ir teikti garantijas
Audito ataskaita Dėl Anykščių rajono savivaldybės galimybių imti ilgalaikę paskolą 2015 metais refinansuoti turimas ilgalaikes paskolas
Audito ataskaita Dėl VšĮ Anykščių VIC atlikto 2014 m. projektui finansuoti skirtų lėšų panaudojimo patikrinimo
Audito išvada Dėl Anykščių rajono savivaldybės galimybių imti ilgalaikes paskolas 2015 metais finansuoti investicinius projektus ir teikti garantijas
Audito išvada Dėl Anykščių rajono savivaldybės galimybių imti ilgalaikę paskolą 2015 metais refinansuoti turimas ilgalaikes paskolas
UAB Anykščių komunalinis ūkis veiklos audito atasakaita
Išvada Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •