Projektas „Lyderių laikas 3“

Anykščių rajono savivaldybėje vykdomas projektas „Lyderių laikas 3"

Projektas „Lyderių laikas 3" Anykščių rajono savivaldybėje startavo 2019 m. pradžioje. Tai − nacionalinė iniciatyva, kuri siekia Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.

„Lyderių laikas 3" yra projektų „Lyderių laikas" ir „Lyderių laikas 2" tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių. Trečiajame etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas.

Nuo 2019 m. pradžios startavo trečiasis srautas (2019–2020 m.), kuriam priklauso Šiaurės ir Rytų Lietuvos – Panevėžio miesto, Anykščių, Kupiškio, Molėtų, Utenos, Visagino, Zarasų, Švenčionių, Širvintų, Jonavos, Kupiškio, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio savivaldybės.

Siekiama „Lyderių laiko 3" nauda mokykloms ir savivaldybei:

  • konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą;
  • mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose;
  • paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje;
  • nuolatinė pažangos stebėsena, taikant „Lyderių laiko" ir „Lyderių laiko 2" metu sukurtus tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentus;
  • visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis interneto svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje www.lyderiulaikas.smm.lt.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •