Komisijos ir darbo grupės

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SKYRIMO IR JO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ APDOVANOJIMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDENTŲ SKATINIMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAS

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTAI ŽALAI APSKAIČIUOTI KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO APŽIŪROS - KONKURSO „GRAŽIAUSIA ETNOGRAFINĖ SODYBA AR ĮSTAIGA" KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJA

Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros darbo

MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJA

MELIORACIJOS STATINIŲ KASMETINIŲ APŽIŪRŲ KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NENUKIRSTO VALSTYBINIO MIŠKO PARDAVIMO ASMENIMS, KURIŲ PASTATAI YRA NUKENTĖJĘ NUO STICHINIŲ NELAIMIŲ, KOMISIJA 

NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, VERTINIMO KOMISIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •