Uždarosios akcinės bendrovės

 

 

UAB „Anykščių šiluma“;

Vairuotojų g. 11, Anykščiai,

tel. (8 381) 59 165,

el. paštas info@anyksciusiluma.lt

UAB „Anykščių vandenys“;

Liudiškių g. 28, Anykščiai,

tel. (8 381) 58 233, el. paštas anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

UAB Anykščių komunalinis ūkis;

Gegužės g. 47, Anykščiai,

tel. (8 381) 51 478,

el. paštas direktorius@anykom.lt

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“;

J. Basanavičiaus g. 59, Utena,

tel. (8 389) 50 440, el. paštas: info@uratc.lt

Savivaldybės dalis – 98,72 proc.

Savivaldybės dalis – 100 proc.

Savivaldybės dalis – 100 proc.

Savivaldybės dalis – 18,86 proc.

Direktorius Dainius Šiaučiulis

Direktorius Egidijus Šileikis

Direktorius Kazys Šapoka

Direktorius Ramūnas Juodėnas

Stebėtojų taryba – nesudaroma

Valdyba - nesudaroma

Stebėtojų taryba – nesudaroma

Valdyba - nesudaroma

Stebėtojų taryba – nesudaroma

Valdyba - nesudaroma

Stebėtojų taryba – nesudaroma

Valdyba - nesudaroma

Įstatai

Įstatai

Įstatai

Įstatai

Bendrovės veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos:

už 2021 metus

už 2020 metus

už 2019 metus

už 2018 metus

Viešinama informacija pagal VšĮ Valdymo koordinavimo centro nustatytas formas

https://governance.lt/svi/anyksciu-siluma/

Bendrovės veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos:

už 2021 metus

už 2020 metus

už 2019 metus

už 2018 metus

Viešinama informacija pagal VšĮ Valdymo koordinavimo centro nustatytas formas

https://governance.lt/svi/anyksciu-vandenys/

Bendrovės veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos:

už 2021 metus

už 2020 metus

už 2019 metus

už 2018 metus

Viešinama informacija pagal VšĮ Valdymo koordinavimo centro nustatytas formas

https://governance.lt/svi/anyksciu-komunalinis-ukis/

Bendrovės veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos:

už 2021 metus

už 2020 metus

už 2019 metus

už 2018 metus

Viešinama informacija pagal VšĮ Valdymo koordinavimo centro nustatytas formas

https://governance.lt/svi/utenos-regiono-atlieku-tvarkymo-centras/

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •