Neformalusis vaikų švietimas

Kviečiame  mokinius dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose nuo 2023 m. spalio 1 d.


Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-576 patvirtino naujas 2023 m. spalio–gruodžio mėn. finansuojamas savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programas:

  1. „Investavimo laboratorija (5–8 kl.)“, kodas 122002091, teikėjas – VšĮ „Išmanus švietimas“, kodas 306150166;
  2. „Skaičiuok ir pažink savo jausmus“, kodas 122002098, teikėjas – VšĮ „Vaikų ugdymas“, kodas 302842338.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-464 patvirtino reikalavimus atitinkančią savivaldybės lygmens Neformaliojo vaikų švietimo programą:

Eil. Nr.

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas

NVŠ programos teikėjas

1.

Keramika Svėdasuose

120201220

Viešoji įstaiga

„Atvertos langinės“

 


Informacija neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams

Iki spalio 1 d. 23.59 val. kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas akreditavimui Anykščių rajono savivaldybėje. NVŠ programos teikiamos tik elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą (NVŠ tvarkos aprašas). NVS programu teikejo vadovas 2023 04 20    NVŠ programų pateikimo datos   Rekomendacijos NVŠ programų teikėjams


Kviečiame dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo programose 2023 metais sausio - rugpjūčio mėnesiais


 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-510 patvirtino reikalavimus atitinkančių savivaldybės lygmens Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą:

Eil. Nr.

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas

NVŠ programos teikėjas

1.

Karatė sportas 1–4 klasių mokiniams

120502816

Anykščių karatė sporto klubas

2.

Karatė sportas 5–8 klasių mokiniams

120502817

Anykščių karatė sporto klubas

3.

Karatė sportas 9–12 / 1–4 gimnazijos klasių mokiniams

120502818

Anykščių karatė sporto klubas

4.

Gatvės šokiai 1–4 kl.

120301491

Laisvasis mokytojas

Goda Venslauskaitė

5.

Gatvės šokiai 5–8 kl.

120301492

Laisvasis mokytojas

Goda Venslauskaitė

6.

Kamuolio žaidimai

120503093

Laisvasis mokytojas

Juozas Šiaučiulis

7.

Kamuolio žaidimai (5–8 kl.)

120503098

Laisvasis mokytojas

 Juozas Šiaučiulis

8.

Kamuolio žaidimas (9–12 kl.)

120503204

Laisvasis mokytojas

Juozas Šiaučiulis

9.

Kalnų slidininkai

120503253

Asociacija „Kalitos kalnas“

10.

Spalvų takas

120201050

Laisvasis mokytojas

Jūratė Vingrienė

11.

Jaunieji kraštotyrininkai

120700163

Laisvasis mokytojas

Lina Vaišnytė

12.

Universalus šokėjas pradinukas

120301442

Laisvasis mokytojas

Julija Banevičiūtė

13.

Universalus šokėjas paauglys

120301443

Laisvasis mokytojas

Julija Banevičiūtė

14.

Universalus šokėjas jaunuolis

120301444

Laisvasis mokytojas

Julija Banevičiūtė

15.

Plaukimas 123, 1–4 kl.

120503158

Viešoji įstaiga

„Sveikatos oazė“

16.

Plaukimas 123, 5 kl.

120503159

Viešoji įstaiga

„Sveikatos oazė“

17.

Mokinių sveikatingumas Anykščių baseine Bangenis, 6–8 kl.

120503156

Viešoji įstaiga

„Sveikatos oazė“

18.

Mokinių sveikatingumas Anykščių baseine Bangenis, 9–12 kl.

120503157

Viešoji įstaiga

„Sveikatos oazė“

19.

Keramikos nameliai

120201060

Viešoji įstaiga

 „Atvertos langinės“

20.

Šokio charizmos link

120301563

Laisvasis mokytojas

Irma Baukytė

21.

Mes augame

122001799

Ažuožerių moterų klubas


 

Dėl NVŠ programų mokinių skaičiaus programos įgyvendinimo grupėje, finansavimo prioritetų ir lėšų vienam mokiniui per mėnesį dydžio tvirtinimo

 

 

 

NVŠ teikimo sutartis


NVŠ programos lankomumo žurnalas


NVŠ programa „Keramikos dirbtuvėlės”

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,KŪRYBOS VERSMĖ''

NVŠ programa Krepšinis įvairaus amžiaus ir skirtingo meistriškumo vaikams Svėdasuose

NVŠ  programa  „ŽAIDŽIU,  MOKAUSI,  KURIU“

Anykščių kalnų slidininkai

Džiaugsmas judėti

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

Mokausi groti gitara

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine Bangenis

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis

Pilietinio ugdymo programa Anykščių krašto jaunimui

Pilietinio ugdymo programa Svėdasuose

Tobulėk fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius

Žaisminga joga vaikams

Teatrinio ugdymo programa Teatuiruotė 


 

 


Informaciją apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“   

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •