Neformalusis vaikų švietimas

Kviečiame dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo programose 2023 metais


Kveičiame dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose nuo 2022 m. spalio 1 d.


Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-510 patvirtino reikalavimus atitinkančių savivaldybės lygmens Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą:

Eil. Nr.

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas

NVŠ programos teikėjas

1.

Karatė sportas 1–4 klasių mokiniams

120502816

Anykščių karatė sporto klubas

2.

Karatė sportas 5–8 klasių mokiniams

120502817

Anykščių karatė sporto klubas

3.

Karatė sportas 9–12 / 1–4 gimnazijos klasių mokiniams

120502818

Anykščių karatė sporto klubas

4.

Gatvės šokiai 1–4 kl.

120301491

Laisvasis mokytojas

Goda Venslauskaitė

5.

Gatvės šokiai 5–8 kl.

120301492

Laisvasis mokytojas

Goda Venslauskaitė

6.

Kamuolio žaidimai

120503093

Laisvasis mokytojas

Juozas Šiaučiulis

7.

Kamuolio žaidimai (5–8 kl.)

120503098

Laisvasis mokytojas

 Juozas Šiaučiulis

8.

Kamuolio žaidimas (9–12 kl.)

120503204

Laisvasis mokytojas

Juozas Šiaučiulis

9.

Kalnų slidininkai

120503253

Asociacija „Kalitos kalnas“

10.

Spalvų takas

120201050

Laisvasis mokytojas

Jūratė Vingrienė

11.

Jaunieji kraštotyrininkai

120700163

Laisvasis mokytojas

Lina Vaišnytė

12.

Universalus šokėjas pradinukas

120301442

Laisvasis mokytojas

Julija Banevičiūtė

13.

Universalus šokėjas paauglys

120301443

Laisvasis mokytojas

Julija Banevičiūtė

14.

Universalus šokėjas jaunuolis

120301444

Laisvasis mokytojas

Julija Banevičiūtė

15.

Plaukimas 123, 1–4 kl.

120503158

Viešoji įstaiga

„Sveikatos oazė“

16.

Plaukimas 123, 5 kl.

120503159

Viešoji įstaiga

„Sveikatos oazė“

17.

Mokinių sveikatingumas Anykščių baseine Bangenis, 6–8 kl.

120503156

Viešoji įstaiga

„Sveikatos oazė“

18.

Mokinių sveikatingumas Anykščių baseine Bangenis, 9–12 kl.

120503157

Viešoji įstaiga

„Sveikatos oazė“

19.

Keramikos nameliai

120201060

Viešoji įstaiga

 „Atvertos langinės“

20.

Šokio charizmos link

120301563

Laisvasis mokytojas

Irma Baukytė

21.

Mes augame

122001799

Ažuožerių moterų klubas


KVIEČIAME IKI 2022 M. BIRŽELIO 1 D. 23.59 VAL. TEIKTI  NEFORMALIOJO   VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kviečiame teikti Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) e-programas akreditacijai. NVŠ propgramų vykdymo pradžia 2022 m. rugsėjo–spalio mėn. (pagal turimas lėšas). NVŠ programos teikiamos tik elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt pagal NVŠ tvarkos aprašo 1 priedą. 

NVŠ e-paraišką pateikus iki birželio 1 d. 23.59 valandos, ji bus įvertinta iki rugpjūčio 1 d.; paraišką pateikus iki spalio 1 d. 23.59 val., ji bus įvertinta iki gruodžio 1 d.

 PRIDEDAMA:

NVŠ tvarkos aprašas

NVŠ programų teikėjų vadovas 2022

Informacija NVŠ švietimo programų teikėjams

Dėl NVŠ programų mokinių skaičiaus programos įgyvendinimo grupėje, finansavimo prioritetų ir lėšų vienam mokiniui per mėnesį dydžio tvirtinimo

 


Kviečiame 1–12 klasių mokinius dalyvauti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programose 2022 metais


KVIEČIAME IKI 2021 M. GRUODŽIO 17 D. TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2021 m. gruodžio 17 d. 15.45 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (1–12 kl. mokiniams vykdyti NVŠ veiklas 2022 m. sausio–gruodžio mėnesiais), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMSM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

 1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
 2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;
 3. turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
 4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;
 5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS:

 1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. 2021 m. gruodžio 13–16 dienomis.  registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. 8 611 50 683, (8 381) 58 082.
 1. Užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (NŠPR ir Mokinių registrų). Registruojant NVŠ programą (ŠMSM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti: NVŠ teikėjo prašymą tapti NŠPR ir Mokinių registro vartotoju ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį žr. https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/ ir https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/ .

Teikėjas gaus NŠPR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti NŠPR. NŠPR (https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMSM aprašo 1 priede.  Po to NŠPR  jau galima „teikti programą akredituoti".

 1. ŠMSM aprašo 1 priedą pateikti Švietimo skyriui ir atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) iki 2021 m. gruodžio 17 d. 15.45 val. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

                      Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2022 m. sausis–gruodis. Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti ne daugiau kaip 100 mokinių.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki gruodžio 31 d.

 1. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką NŠPR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. NVŠ teikėjas pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe. 2022 m. sausio mėn. sutarta data pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti ne vėliau kaip nuo 2022 m. sausio  17 d. (data gali keistis).

Konsultacijas teikia – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. 8 618 48 192,  nila.melyniene@anyksciai.lt .

PRIDEDAMA:

ŠMSM aprašas

ŠMSM aprašo 1 priedas

Anykščių tvarka


KVIEČIAME IKI 2021 M. RUGPJŪČIO 27 D. TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. 16.45 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (1–12 kl. mokiniams vykdyti NVŠ veiklas 2021m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMSM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

 1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
 2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;
 3. turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
 4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;
 5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

 PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS:

 1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi

 tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. 2021 m. rugpjūčio 26–27 dienomis nuo 10–12 val.  registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. 8 611 50 683, (8 381) 58 082.

 1. Užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) teikiamą(as) NVŠ

 programą(as) https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (NŠPR ir Mokinių registrų). Registruojant NVŠ programą (ŠMSM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti: NVŠ teikėjo prašymą tapti NŠPR ir Mokinių registro vartotoju ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį žr. https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/ ir https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/ .

Teikėjas gaus NŠPR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti NŠPR. NŠPR (https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMSM aprašo 1 priede.  Po to NŠPR  jau galima „teikti programą akredituoti".

 1. ŠMSM aprašo 1 priedą pateikti Švietimo skyriui ir atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. 16.45 val. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

                      Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2021 m. rugsėjis–2021 m. gruodis. Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti ne daugiau kaip 100 mokinių.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki rugsėjo 6 d.

 1. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

 viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką NŠPR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. NVŠ teikėjas pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe. 2021 m. rugsėjo mėn. sutarta data pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti ne vėliau kaip nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. (data gali keistis).

Konsultacijas teikia – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. 8 618 48 192,  nila.melyniene@anyksciai.lt .

PRIDEDAMA:

ŠMSM aprašas

ŠMSM aprašo 1 priedas

Anykščių tvarka


Paskirstytos lėšos Stovykloms, prisidedančioms prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, 2021 metais


Kviečiame iki 2021 m. birželio 17 d. 17.00 val. teikti paraiškas Anykščių rajono savivaldybės stovyklų, prisidedančių prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, vykdomų mokinių atostogų metu (toliau – Stovyklos), programų finansavimui gauti

Konkurso tikslas – skatinti turiningą mokinių užimtumą atostogų metu stovyklose.

Stovyklų programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (toliau – Pareiškėjai), išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

 1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
 2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre. Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;
 3. turi programai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
 4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;
 5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

Stovyklos gali būti finansuojamos, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

 1. prisideda prie mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo;
 2. jose dalyvauja mokiniai, besimokantys Savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas;
 3. įsipareigoja užtikrinti dalyvių sveikatą ir saugumą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, organizuojamos saugioje aplinkoje ir neturi kelti grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais neturi pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

                 Rengiant paraiškas prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės stovyklų, prisidedančių prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-176 „Dėl lėšų skyrimo Anykščių rajono savivaldybės stovykloms, prisidedančioms prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, vykdomoms mokinių atostogų metu, ir jų finansavimo tvarkos patvirtinimo“.

.              Informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje K. Ladigos g. 1, 211 kab., Anykščiai, tel.: (8 381) 54 310, 8 618 48 192 el. p. nila.melyniene@anyksciai.lt.

PRIDEDAMA:

Tvarka

Tvarkos 1 priedas. Paraiška

Tvarkos 4 priedas. Sutartis

Sutarties 2 priedas. Prašymas dėl lėšų skyrimo

Sutarties 3 priedas. Projekto įvykdymo ataskaita

Sutarties 5 priedas. Projekto dalykinė ataskaita

Sutarties 6 priedas. Projekto biudžetas


KVIEČIAME IKI 2021 M. GEGUŽĖS 10 D. TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2021 m. gegužės 10 d. 17 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (1–12 kl. mokiniams nuo 2021 m. birželio mėnesio vykdyti NVŠ veiklas), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMSM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS:

 1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi

 tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. 2021 m. gegužės 6–7 dienomis nuo 10–12 val.  registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. 8 611 50 683, (8 381) 58 082.

 1. Užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) teikiamą(as) NVŠ

 programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (NŠPR ir Mokinių registrų). Registruojant NVŠ programą (ŠMM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti: NVŠ teikėjo prašymą tapti NŠPR ir Mokinių registro vartotoju ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį žr. https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ ir https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/ .

Teikėjas gaus NŠPR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti NŠPR. NŠPR (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMM aprašo 1 priede.  Po to NŠPR  jau galima „teikti programą akredituoti".

 1. ŠMSM aprašo 1 priedą pateikti Švietimo skyriui ir atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) iki 2021 m. gegužės 10 d. 17 val.. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

                      Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2021 m. birželis–2021 m. gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti ne daugiau kaip 100 mokinių.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu.

 1. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

 viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką NŠPR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. NVŠ teikėjas pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe. 2021 m. vasario mėn. sutarta data pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti nuo 2021 m. birželio 1 d.(data gali keistis).

NVŠ teikėjas gali dirbti tik pasitikrinęs sveikatą. Kartu su NVŠ programa NVŠ teikėjas  pateikia (tik parodo) Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) arba jos kopiją.

Konsultacijas teikia – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel.                    8 618 48 192,  nila.melyniene@anyksciai.lt .


Kviečiame 1-12 klasių mokinius dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose 


KVIEČIAME TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2021 M.

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai nuo 2020 m. gruodžio 28 d. iki 2021 m. sausio 14 d. 17 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (mokyklinio amžiaus (1–12 kl.) vaikams nuo vasario 1 d.), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMSM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS:

 1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. 2021 m. sausio 6–8 dienomis.nuo 10–12 val.  registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. 8 611 50 683, (8 381) 58 082.
 1. Užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) teikiamą(as) NVŠ

 programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (NŠPR ir Mokinių registrų). Registruojant NVŠ programą (ŠMM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti: NVŠ teikėjo prašymą tapti NŠPR ir Mokinių registro vartotoju ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį žr. https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ ir https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/ .

Teikėjas gaus NŠPR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti NŠPR. NŠPR (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMM aprašo 1 priede.  Po to NŠPR  jau galima „teikti programą akredituoti".

 1. ŠMSM aprašo 1 priedą pateikti Švietimo skyriui ir atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) iki 2021 m. sausio 14 d. 17 val.. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

                      Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2021 m. vasaris–2021 m. gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti ne daugiau kaip 75 mokinius.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu.

 1. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

 viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką NŠPR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. NVŠ teikėjas pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe. 2021 m. vasario mėn. sutarta data pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti nuo 2021 m. vasario 1 d.(data gali keistis).

NVŠ teikėjas gali dirbti tik pasitikrinęs sveikatą.  Kartu su NVŠ programa NVŠ teikėjas  pateikia (tik parodo) Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) arba jos kopiją.

Konsultacijas teikia – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. 8 618 48 192,  nila.melyniene@anyksciai.lt .


Anykščių rajono savivaldybės NVŠ teikėjų, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu vykdančių NVŠ programas nuotoliniu būdu, sąrašas


NVŠ akredituotos programos 2020 metais

Kviečiame 1-12 klasių mokinius dalyvauti Anykščių rajono savivaldybės NVŠ programose ( vykdomos programos, grafikai)

KVIEČIAME TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2020 M.

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai nuo 2020m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. 17 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (mokyklinio amžiaus (1–12 kl.) vaikams nuo rugsėjo 1 d.), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMSM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS:

 1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi

 tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. Rugpjūčio 26–27 dienomis. registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 201 kab., K. Ladigos g. 1, Anykščiai.

 1. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (KTPR ir Mokinių registrų). Registruojant NVŠ programą (ŠMM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti: NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR ir Mokinių registro vartotoju ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį žr. https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ ir https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/ .

Teikėjas gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. KTPRR (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMM aprašo 1 priede.  Po to KTPRR jau galima „teikti programą akredituoti".

 1. ŠMM aprašo 1 priedą pateikti Švietimo skyriui ir atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) iki rugpjūčio 25 d. 17 val. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

            Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2020 m. rugsėjis–2020 m. gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu.

 1. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

 viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką KTPRR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe,  rugsėjo 14 d. (rugsėjo 13 d. data) pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti ne vėliau kaip nuo rugsėjo 14 d. (arba rugsėjo trečią savaitę).

NVŠ teikėjas gali dirbti tik pasitikrinęs sveikatą.  Kartu su NVŠ programa NVŠ teikėjas  pateikia (tik parodo) Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) arba jos kopiją.

Konsultacijas teikia – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 201, 211 kab. K. Ladigos g. 1, Anykščiai,  nila.melyniene@anyksciai.lt .


Anykščių rajono savivaldybės NVŠ programų tikslinio finansavimo lėšų dydis 


NVŠ teikimo sutartis


NVŠ rekomendacijos 2020


NVŠ programos lankomumo žurnalas 2020


KVIEČIAME TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2020 M.

2019-12-09

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2019 m. gruodžio 23 d. 15 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (mokyklinio amžiaus (1–12 kl.) vaikams nuo vasario 1 d.), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMSM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

 PLANUOJANTIEMS VYKDYTI naujas NVŠ PROGRAMAS:

 1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi

 tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma gruodžio 13, 16–17 d. registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 201 kab., K. Ladigos g. 1, Anykščiai.

 1. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR)

teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (KTPR ir Mokinių registrų). Registruojant NVŠ programą (ŠMSM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti: NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR ir Mokinių registro vartotoju ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį žr. https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ ir https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/ .

Teikėjas gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. KTPRR (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMM aprašo 1 priede.  Po to KTPRR jau galima „teikti programą akredituoti".

 1. ŠMM aprašo 1 priedą atsiųsti el. paštu melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su

parašu) Švietimo skyriui iki gruodžio 23 d. 15 val.

NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

            Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2020 m. vasaris – gruodis. Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki 2020 m. sausio 6 d.

 1. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

 viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką KTPRR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe,  sausio 27 d. (2020 m. sausio  26 d. data) pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti vasario pirmą savaitę.

NVŠ teikėjas gali dirbti tik pasitikrinęs sveikatą.  Kartu su NVŠ programa NVŠ teikėjas  pateikia (tik parodo) Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) arba jos kopiją.

Konsultacijas teikia –

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, 211 kab. K. Ladigos g. 1, Anykščiai,  nila.melyniene@anyksciai.lt .

PLANUOJANTYS TĘSTI NVŠ PROGRAMAS:

ŠMM aprašo 1 priedą atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) Švietimo skyriui iki gruodžio 23 d. 15 val. (NVŠ programos turinį reikia peržiūrėti, patikslinti).

Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2020 m. vasaris – gruodis. Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

Savivaldybės sprendimas dėl pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki 2020 m. sausio 6 d. Tolimesnė eiga pateikta 4 punkte.


NVŠ programa „Keramikos dirbtuvėlės”
 

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,KŪRYBOS VERSMĖ''

NVŠ programa Krepšinis įvairaus amžiaus ir skirtingo meistriškumo vaikams Svėdasuose

NVŠ  programa  „ŽAIDŽIU,  MOKAUSI,  KURIU“

Anykščių kalnų slidininkai

Džiaugsmas judėti

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

Mokausi groti gitara

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine Bangenis

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis

Pilietinio ugdymo programa Anykščių krašto jaunimui

Pilietinio ugdymo programa Svėdasuose

Tobulėk fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius

Žaisminga joga vaikams

Teatrinio ugdymo programa Teatuiruotė 


 

 


Informaciją apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“   

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •