Neformalusis vaikų švietimas

Anykščių rajono savivaldybės NVŠ programų tikslinio finansavimo lėšų dydis 


NVŠ teikimo sutartis


NVŠ rekomendacijos 2020


NVŠ programos lankomumo žurnalas 2020


Kviečiame 1-12 klasių mokinius dalyvauti Anykščių rajono savivaldybės NVŠ programose ( vykdomos programos, grafikai)


Akredituotos 2020 metų NVŠ programos


KVIEČIAME TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2020 M.

2019-12-09

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2019 m. gruodžio 23 d. 15 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (mokyklinio amžiaus (1–12 kl.) vaikams nuo vasario 1 d.), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMSM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

 PLANUOJANTIEMS VYKDYTI naujas NVŠ PROGRAMAS:

  1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi

 tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma gruodžio 13, 16–17 d. registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 201 kab., K. Ladigos g. 1, Anykščiai.

  1. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR)

teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (KTPR ir Mokinių registrų). Registruojant NVŠ programą (ŠMSM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti: NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR ir Mokinių registro vartotoju ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį žr. https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ ir https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/ .

Teikėjas gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. KTPRR (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMM aprašo 1 priede.  Po to KTPRR jau galima „teikti programą akredituoti".

  1. ŠMM aprašo 1 priedą atsiųsti el. paštu melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su

parašu) Švietimo skyriui iki gruodžio 23 d. 15 val.

NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

            Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2020 m. vasaris – gruodis. Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki 2020 m. sausio 6 d.

  1. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

 viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką KTPRR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe,  sausio 27 d. (2020 m. sausio  26 d. data) pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti vasario pirmą savaitę.

NVŠ teikėjas gali dirbti tik pasitikrinęs sveikatą.  Kartu su NVŠ programa NVŠ teikėjas  pateikia (tik parodo) Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) arba jos kopiją.

Konsultacijas teikia –

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, 211 kab. K. Ladigos g. 1, Anykščiai,  nila.melyniene@anyksciai.lt .

PLANUOJANTYS TĘSTI NVŠ PROGRAMAS:

ŠMM aprašo 1 priedą atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) Švietimo skyriui iki gruodžio 23 d. 15 val. (NVŠ programos turinį reikia peržiūrėti, patikslinti).

Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – 2020 m. vasaris – gruodis. Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

Savivaldybės sprendimas dėl pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki 2020 m. sausio 6 d. Tolimesnė eiga pateikta 4 punkte.


NVŠ programa „Keramikos dirbtuvėlės”
 

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,KŪRYBOS VERSMĖ''

NVŠ programa Krepšinis įvairaus amžiaus ir skirtingo meistriškumo vaikams Svėdasuose

NVŠ  programa  „ŽAIDŽIU,  MOKAUSI,  KURIU“

Anykščių kalnų slidininkai

Džiaugsmas judėti

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

Mokausi groti gitara

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine Bangenis

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis

Pilietinio ugdymo programa Anykščių krašto jaunimui

Pilietinio ugdymo programa Svėdasuose

Tobulėk fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius

Žaisminga joga vaikams

Teatrinio ugdymo programa Teatuiruotė 


 

 


Informaciją apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“   

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •