Valdančiosios koalicijos veiklos programa

VALDANČIOSIOS KOALICIJOS PROGRAMA

2019-2023 METAMS

ŽMONĖMS TARNAUJANTI SAVIVALDA

Stipri, žmonėms tarnaujanti savivaldybė sugeba sutelkti, greitai ,atsakingai spręsti problemas. Todėl:

 1. Norime atkurti pasitikėjimą tarp vietinės valdžios ir piliečių, nuosekliai gerinti visų žmonių gyvenimą.
 2. Esame pasiryžę demokratiškai tartis dėl prioritetų ir strateginių projektų su bendruomenėmis dėl prioritetų ir strateginių projektų, garantuosime sprendimų priėmimo skaidrumą ir viešumą..
 3. Būsime nepakantūs bet kokioms politinės korupcijos ir nepotizmo formoms.
 4. Efektyviai ir taupiai naudosime biudžeto lėšas.

ŠVIETIMAS

Kiekvienam moksleiviui  privalo būti pasiūlyta kokybiška, visaverčio išsilavinimo galimybė, todėl:

 1. Tęsime mokyklų renovacijų bei jų sportinių bazių tvarkymo programas, modernizuosime švietimo įstaigų materialinę bazę.
 2. Skatinsime neformalaus ugdymo plėtrą, mokymąsi visą gyvenimą.
 3. Ieškosime galimybių atviro jaunimo centro įkūrimui.
 4. Ieškosime būdų išsaugoti technologinio ugdymo programas Anykščiuose.
 5. Tęsime gabiausių moksleivių rėmimo programą.

SVEIKATOS APSAUGA

Kokybiškos sveikatos apsaugos paslaugos turi būti prieinamos kiekvienam žmogui, todėl:

 1. Išlaikysime optimalų medicinos paslaugų prieinamumą rajono gyventojams, gerinsime pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.
 2. Užtikrinsime VŠĮ „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“ veiklos tęstinumą
 3. Propaguosime sveiką gyvenimo būdą, skirsime dėmesį savižudybių ir žalingų įpročių prevencijai.
 4. Būsime atviri privačioms bei alternatyvioms sveikatos priežiūros paslaugų iniciatyvoms Anykščių rajone.

SOCIALINĖ POLITIKA

Senstanti visuomenė, mažėjantis gimstamumas, emigracija, didėjanti socialinė atskirtis šalyje  kelia savivaldai naujus iššūkius, todėl:

 1. Reaguosime į gyventojų poreikius socialinei pagalbai čia ir dabar, plėtosime užimtumo programas, atsižvelgsime į augantį socialinių paslaugų poreikį ir skirsime resursus oriam gyvenimui Anykščių rajone – plėtosime socialinių paslaugų tinklą (pagalbos namuose senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems plėtra).
 2. Įgyvendinsime „Globalios Lietuvos“ „Globalių Anykščių“ programą.
 3. Sukursime realią pagalbos vaikus auginančiomis šeimoms sistemą, plėsime socialinių paslaugų tinklą.
 4. Kursime neįgaliems žmonėms palankią aplinką, vykdant bet kurį statybų ar infrastruktūros renovavimo projektą. 
 5. Skatinsime globą šeimose ir įvaikinimą.
 6. Remsime nevyriausybines organizacijas, dalyvaujančias socialinėje veikloje.

EKONOMIKOS SKATINIMAS, INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

Mums darbo vietų kūrimas, palankios aplinkos gyventi kūrimas,  didesnės žmonių pajamos yra svarbiausias tikslas, todėl:

 1. Gerinsime sąlygas verslui, šalinsime bereikalingas kliūtis investicijoms, skatinsime privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimą, siūlysime mokestines lengvatas, trauksime naujas investicijas, skatinsime jaunųjų anykštėnų verslumą.
 2. Sieksime kurorto statuso.
 3. Tęsime daugiabučių kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukciją.
 4. Pradėsime kompleksinį gyvenamųjų kvartalų tvarkymą, tęsime daugiabučių renovacijos programas.
 5. Tęsime šaligatvių tvarkymo, žvyrkelių ir gatvių asfaltavimo programas.
 6. Pagal galimybes plėsime vandentiekio ir kanalizacijos tinklus bei vandens gerinimą rajone.
 7. Stiprinsime tarptautinius ryšius, siekiant pritraukti investicijas, skatinsime atvykstamąjį turizmą.
 8. Įdiegsime patogesnį atsiskaitymą už vandens tiekimo, šildymo bei komunalines paslaugas, sieksime, kad už savivaldybės įmonių paslaugas būtų galima susimokėti vienoje vietoje.
 9. Trūkstant butų, ieškosime turto vystytojų, kurie statytų Anykščiuose daugiabutį (-čius).
 10. Tobulinsime gyventojų pavėžėjimo paslaugą.
 11. Svarstysime Anykštėno kortelės įgyvendinimo idėją.

EKOLOGIJA

Išskirtinis gamtos grožis yra didžiausia Anykščių krašto vertybė, todėl:

 1. Teiksime išskirtinį dėmesį parkų, skverų ir kitų žaliųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui bendruomenių reikmėms.
 2. Plėsime želdynų ir gėlynų plotus.
 3. Ieškosime galimybių atverti kelius žuvų nerštavietėms, pastatyti žuvitakį ties užtvanka ant Šventosios upės.
 4. Plėsime atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą viešajame sektoriuje.
 5. Sieksime tapti Pasaulinės Lėtųjų miestų asociacijos nariu.

KULTŪRA

Kultūros centrai, muziejai, bibliotekos ir su visa kultūros sritimi dirbantys žmonės yra Lietuvos tapatybės puoselėjimo vėliavnešiai, todėl:

 1. Remsime kultūros programas.
 2. Viešąsias erdves pritaikysime kultūriniams renginiams.
 3. Išsaugosime optimalų kultūros įstaigų tinklą.
 4. Remsime kultūrinius renginius, festivalius, ieškosime naujų, traukiančių anykštėnų ir turistų dėmesį kultūrinių renginių.
 5. Sieksime UNESCO literatūros miesto vardo.
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •