Bendruomeninės organizacijos

Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.).

Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Savivaldybės bendruomenė – savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, interesais ir savivaldos teisiniais santykiais susieti su savivaldybės taryba ir kitais viešojo administravimo funkcijas atliekančiais savivaldybės subjektais.  

 


Anykščių rajone veikiančios bendruomeninės organizacijos 


Anykščių  rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-TS-179 ,,Dėl pavedimo Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“, nuo 2022 m. birželio 3 d. Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai buvo pavesta atlikti Anykščių  rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas. 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •