Bendruomeninės organizacijos

Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.).

Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Savivaldybės bendruomenė – savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, interesais ir savivaldos teisiniais santykiais susieti su savivaldybės taryba ir kitais viešojo administravimo funkcijas atliekančiais savivaldybės subjektais.  

 


Anykščių rajone veikiančios bendruomeninės organizacijos 


Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

   Anykščių rajono savivaldybės taryba 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-231 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą ir jos nuostatus.

Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis

Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

Tarybos veikla

  1. Kvietimas į atvirą Anykščių rajono bendruomeninių organizacijų susitikimą! Daugiau informacijos: https://www.anyksciai.lt/naujienos/kvieciame-i-atvira-anyksciu-rajono-bendruomeniniu-organizaciju-susitikima/4905 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR. XIII-1774 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •