Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

IKI Š. M. BALANDŽIO 30 D. PRATĘSIAMA NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ BEI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ ATRANKA Į 2024–2026 M. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ


IKI Š. M. balandžio 15 D. PRATĘSIAMA NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ BEI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ ATRANKA Į 2022–2024 M. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

Informacija apie atranką https://www.anyksciai.lt/nuo-s.-m.-vasario-23-d.-iki-kovo-22-d.-skelbiama-nevyriausybiniu-ir-bendruomeniniu-organizaciju-bei-savivaldybes-istaigu-atstovu-atranka-i-20242026-m.-anyksciu-rajono-savivaldybes-nevyriausybiniu-organizaciju-taryba/10162


NUO Š. M. VASARIO 23 D. IKI KOVO 22 D. SKELBIAMA NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ BEI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ ATRANKA Į 2024–2026 M. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ


NUO 2023 M. RUGPJŪČIO 1 D. IKI RUGPJŪČIO 15 D. SKELBIAMA NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ BEI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ ATRANKA Į 2023–2025 M. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ


Skelbiama nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bei savivaldybės įstaigų atstovų atranka į 2023–2025 m. Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

https://www.anyksciai.lt/skelbiama-nevyriausybiniu-ir-bendruomeniniu-organizaciju-bei-savivaldybes-istaigu-atstovu-atranka-i-20232025-m.-anyksciu-rajono-savivaldybes-nevyriausybiniu-organizaciju-taryba/9284


IKI Š. M. LIEPOS 4 D. PRATĘSIAMA NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ BEI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ ATRANKA Į 2022–2024 M. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

Skelbiama nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų bei savivaldybės įstaigų atstovų atranka į 2022–2024 m. Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. 1-TS-179 „Dėl pavedimo Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“

Anykščių  rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-TS-177 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

KVIEČIAMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDIS

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020-2021 metų sudėtis  

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai


2018-2019 m. Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis

Kvietimas teikti kandidatus į Anykščių rajono savivaldybės NVO tarybą

Vadovaudamasi Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų 2015 m. kovo 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-109 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 9–12 punktais, Anykščių rajono savivaldybė kviečia bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijas iki 2017 m. spalio 23 d. teikti kandidatus į 2018-2020 m. kadencijos Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba).

NVO taryba nėra juridinis asmuo. NVO tarybos nariams už dalyvavimą NVO tarybos veikloje nemokama. NVO tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti NVO palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą Anykščių rajono savivaldybėje.

NVO taryba sudaroma iš 12 narių:

·         8 Savivaldybėje veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų ar jų filialų, vienijančių Anykščių rajono gyventojus;

·         2 narių iš Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės įstaigų;

·         2 narių iš Savivaldybės administracijos.

Viena bendruomeninė ar nevyriausybinė socialinės, sveikatinimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, švietimo, ekologijos bei gamtosaugos, jaunimo reikalų, vietos bendruomenių veiklos srities organizacija, turinti juridinį statusą, gali siūlyti vieną atstovą. Organizacijos pasiūlymus pateikia raštu Savivaldybės administracijai. Pasiūlyme nurodoma atstovaujama sritis, siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. pašto adresas, telefonai (ai), pareigos organizacijoje). Prie pasiūlymo pridedama organizacijos nuostatų (įstatų) kopija. Pasiūlymą pasirašo organizacijos vadovas. Esant daugiau siūlomų asmenų negu yra vietų Taryboje, Savivaldybės administracija atskirai pagal sritis (socialinę, sveikatinimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, švietimo, ekologijos bei gamtosaugos, jaunimo reikalų, vietos bendruomenių veiklos) organizuoja susirinkimus, kurių metu pasiūlyti asmenys paprasta balsų dauguma išrenka po vieną atstovą.

Dokumentai priimami Anykščių rajono savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (J. Biliūno g. 23, 212 kab.) Informacija teikiama: tel. (8 381) 5 90 12, el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt. Organizacijos dokumentus gali teikti ir naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai" www.epaslaugos.lt.

Detaliau apie NVO tarybą, jos funkcijas, teises galima pasiskaityti Savivaldybės interneto svetainėje http://www.anyksciai.lt/lt/veiklossritys/nvo/anyksciu-rajono-savivaldy-yrad.html.


 

Kviečiame dalyvauti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų poreikių tyrime

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba inicijuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų poreikių tyrimą.

Poreikių tyrimo tikslas – išsiaiškinti Anykščių rajono gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius ir pateikti Anykščių rajono savivaldybei pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su vietos valdžios institucijomis gerinimo.

Tyrimo tikslinė grupė – Anykščių rajone veikiančios bendruomeninės organizacijos (miesto, kaimo bendruomenės, bendrijos) ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Nuo vienos organizacijos pateikiama viena užpildyta anketa. Užpildytas anketas iki š. m. gegužės 2 d. prašome siųsti Anykščių nevyriausybinių organizacijų tarybos sekretorei el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt arba atnešti adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 212 kab.

Apibendrinti apklausos rezultatai ir rekomendacijos bus pateiktos Anykščių rajono savivaldybei ir viešinamos interneto puslapyje www.anyksciai.lt.

Anketą rasite paspaudę čia.

 


Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo nr. 1-TS-224 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo


Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau - NVO taryba) sudėtis 2015-2017 m. laikotarpiui:
1. Irma Laurinavičiūtė, Anykščių naujų vėjų bendruomenės pirmininkė, švietimo veiklos
srities nevyriausybinių organizacijų atstovė;
2. Birutė Visminienė, Anykščių rajono Viešintų bendruomenės atstovė, vietos
bendruomenių veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė;
3. Žilvinas Pranas Smalskas, Anykščių menininkų asociacijos pirmininkas, kultūros
veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovas;
4. Dalis Vaiginas, Anykščių vadovų klubo prezidentas, sveikatinimo veiklos srities
nevyriausybinių organizacijų atstovas;
5. Sigitas Petravičius, Anykščių socialinės gerovės centro atstovas, socialinės veiklos srities
nevyriausybinių organizacijų atstovas;
6. Evgenija Baltronienė, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vadovė, jaunimo
reikalų veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė;
7. Kristina Kiaušaitė, Sveikos gyvensenos klubo „Anykščių vaivorykštė" atstovė,
ekologijos ir gamtosaugos veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė;
8. Jolita Šinkūnienė, Asociacijos „Kalitos kalnas" pirmininkė, kūno kultūros ir sporto
veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė, (NVO tarybos pirmininkė);
9. Algirdas Ananka, Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys;
10. Lukas Pakeltis, Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys;
11. Ramunas Blazarėnas, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas (NVO tarybos pirmininko pavaduotojas);
12. Loreta Pesliakienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir
projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė (NVO tarybos sekretorė).

NAUJIENOS/SKELBIMAI
2016 m. gruodžio 19 d. kviečiamas Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

Kviečiame Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narius dalyvauti
š. m. gruodžio 19 d. J. Biliūno g. 23, Anykščių rajono savivaldybės III a. salėje vyksiančiame NVO tarybos posėdyje.

Darbotvarkė:

1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 m. veiksmų
plano analizės ir ataskaitos rengimo.
2. Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių, skirtų nevyriausybiniam sektoriui, analizės.
3. Dėl 2017 m. veiksmų plano sudarymo ir tvirtinimo.
3. Kiti klausimai

Informaciją teikia NVO tarybos sekretorė Loreta Pesliakienė, tel. 8 381 509012; 8 687 50731, e.p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

-----------------------------------------------------------
2016 m. gegužės 31 d. kviečiamas Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

Š. m. gegužės 31 d. J. Biliūno g. 23, Anykščiai, Anykščių rajono savivaldybės III a. salėje vyks NVO tarybos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimų.
2. Dėl 2016 m. veiksmų plano sudarymo ir tvirtinimo.
3. Kiti klausimai

Informaciją teikia NVO tarybos sekretorė Loreta Pesliakienė, tel. 8 381 509012; 8 687 50731
e.p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt
---------------------------------------------------

2015 m. kovo 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-TS-109 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo"

2015 m. liepos 23 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-TS-244 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo"

2016 m. liepos 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-TS-206 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-224 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo"

 

Informacinis pranešimas "Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veikla 2019 m."

Informacinis pranešimas „Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veikla 2016 m.“

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. TP-01

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. TP-02

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. TP-03

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. TP-05

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. TP-06

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. TP-14

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •