2.1.2.09 priemonė „Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“

2024 m. kovo 22 d. gautos paraiškos pagal Anykščių rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.09 „Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“ (I kvietimas)


BENDRUOMENINĖS IR NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS


Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.1-AĮ-469 „Dėl finansavimo skyrimo 2023 m. įgyvendinamiems projektams, pagal priemonę Nr. 2.1.2.09 „Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“ skirtas finansavimas 2023 metų įgyvendinamiems projektams pagal priemonę Nr. 2.1.2.09 „Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“ (pridedama).

Projekto vykdytojus kviečiame sudaryti Biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė (el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt tel. (8 381) 50 745, mob. 8 687 50 731)


2023 m. birželio 15 d. gautos 3 paraiškos pagal Anykščių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.09 „Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“ (II kvietimas) (pridedama).


Bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas

Anykščių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal

Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimo ir rėmimo projektų finansavimo kriterijų ir tvarkos aprašą (pridedama).

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. birželio 1 d. iki š. m. birželio 15 d. 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

Prioritetinės sritys:

  1. Socialinės ir kūrybinės veiklos Anykščių rajone įvairinimas, ugdant sumanią ir pilietišką visuomenę.
  2. Inovatyvių paslaugų ir produktų kūrimas bei viešųjų paslaugų bendruomenės nariams teikimas.

III. Bendrystės ugdymas ir partnerystės skatinimas tarp nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų, savivaldybės institucijų ir kt. įstaigų.

  1. Gyventojų saugumo priemonių įgyvendinimas.

Konkursui paraišką teikiantys pareiškėjai privalo atitikti šias sąlygas:

  1. Pareiškėjas yra bendruomeninė ar nevyriausybinė organizacija, vykdanti veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje;
  2. Pareiškėjo projekte planuojama vykdyti veikla yra numatyta pareiškėjo steigimo dokumentuose;
  3. Pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės biudžeto konkurso tvarka gautas lėšas ir gautas lėšas panaudojo tikslingai;
  4. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs (VĮ Registrų centras) finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus. Jei Pareiškėjas veikia trumpiau nei metus, turi būti pateiktos faktinės veiklos, vykdytos nuo juridinio asmens įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos.
  5. Pareiškėjas nėra bankrutuojantis ir likviduojamas.

Vienam kvietimui vienas Pareiškėjas gali pateikti 1 (vieną) paraišką, užpildę paraiškos formą. Paraiškos turi būti pateikiamos viename pdf  faile elektroniniu paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt arba per e. pristatymo sistemą į Savivaldybės elektroninio pristatymo dėžutę naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu ,,Elektroniniai valdžios vartai“ https://www.epaslaugos.lt/portal/ (toliau – portalas). Atsižvelgiant į trikdžius teikiant paraiškas per portalą, prašome Pareiškėjų teikiančių paraiškas per portalą ,,Elektroniniai valdžios vartai“ prašome el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt informuoti, kad paraišką pateikėte per portalą.

Nuo 2023 m. birželio 1 d. iki birželio 15 d.  paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 konsultuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė

(el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 50 745, mob. 8 687 50 731).


2023 Metai

2023 m. kovo 10 d. gautos paraiškos pagal Anykščių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.09 „Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“ (I kvietimas)


Ataskaitų formos už 2023 m.

Prašymo dėl lėšų skyrimo forma

Programos sąmatos forma

Patikslinto projekto veiklų plano forma

Patikslinto projekto biudžeto forma

Įsakymas dėl lėšų skyrimo įgyvendinti 2023 m. projektus pagal 2.1.2.09 priemonę

Komisijos darbo reglamentas

BENDRUOMENINĖS IR NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS

2022 Metai

Skirtas finansavimas 2022 metų projektams pagal priemonę nr. 2.1.2.09 „nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“

2022 m. birželio 27 d. gautos paraiškos pagal Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.09 „Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“

Skirtas finansavimas įgyvendinti projektus pagal priemonę nr. 2.1.2.09 „nvo sektoriaus institucinis stiprinimas”

Skirtas finansavimas įgyvendinti projektus pagal priemonę „nvo sektoriaus institucinis stiprinimas“

2022 m. ataskaitų formos pagal 2.1.2.09 priemonę

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •