2023-2025 m. priemonė “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje”

 
 
 
 
 

 

Baigti įgyvendinti visi Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2023 m. projektai

2023 m. Anykščių rajono savivaldybei Priemonės įgyvendinimui buvo skirta 15 848,00 eurų suma. Sėkmingai įgyvendinta 12 projektų. Priemonė finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Priemonės įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.


SKIRTAS FINANSAVIMAS 2023 METŲ įgyvendinamiems PROJEKTAMS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĘ stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-442 
„Dėl finansavimo skyrimo 2023 m. įgyvendinamiems projektams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“” skirtas finansavimas projektų įgyvendinimui. 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. .

Projekto vykdytojus kviečiame sudaryti Biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Monika Kondratavičiūtė,

tel. 8 (381) 56 804, el. p. monika.kondrataviciute@anyksciai.lt


Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-442 ,,Dėl finansavimo skyrimo 2023 m. įgyvendinamiems projektams pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ skirtas finansavimas 1 nevyriausybinės 11 bendruomeninių organizacijų projektams įgyvendinti.

Įsakymas


Iki 2023 m. gegužės 7 d. gautos ir užregistruotos paraiškos pagal 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Organizuojamas seniūnaičių, deleguotų į projektų vertinimo komisiją, susirinkimas

2023 m. balandžio 12 d. nuo 17.10 val. kviečiame išplėstinėse Anykščių rajono seniūnijų ir Anykščių miesto seniūnaičių sueigose deleguotus seniūnaičius į susirinkimą, dėl seniūnaičių išrinkimo į Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano priemonės 2.1.1.1 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Informaciją teikia: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė (el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt tel. (8 381) 50 745, mob. 8 687 50 731

Anykščių rajono savivaldybės administracijos informacija


Bendruomeninės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas iki  š. m. gegužės 7 d.

Anykščių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Savivaldybės aprašas).

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai:

  • bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
  • jei Savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Savivaldybės aprašo 47 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.ž

Rengiant paraiškas prašome vadovautis Savivaldybėje aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-192 „Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. balandžio 7 d. iki 2023 m. gegužės 7 d. 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

Paraiškos pateikiamos viename pdf  faile elektroniniu paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt arba per e. pristatymo sistemą į Savivaldybės elektroninio pristatymo dėžutę naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu ,,Elektroniniai valdžios vartai“ https://www.epaslaugos.lt/portal/

Pareiškėjų, pateikusių paraiškas per viešųjų elektroninių paslaugų portalą ,,Elektroniniai valdžios vartai“, prašome elektroniniu paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt informuoti, kad paraišką patiekėte per minėtą sistemą.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.  konsultuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė (el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt tel. (8 381) 50 745, mob. 8 687 50 731

Anykščių rajono savivaldybės administracijos informacija

Paraiškų vertinimo komisijos darbo reglamentas pagal 2.1.1.1 priemonę

Mero potvarkis dėl 2.1.1.1 aprašo

Paraiškos forma pagal 2.1.1.1 priemonę

Partnerio deklaracija pagal 2.1.1.1 priemonę

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata pagal 2.1.1.1 priemonę

Įsakymas dėl lėšų paskirstymo pagal 2.1.1.1 priemonę

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •