Kultūros paveldo objektai

Anykščių rajone yra 590 kultūros paveldo objektai, kurie yra įtraukti į kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo objektai skirstomi į kultūros paminklus, valstybės saugomus ir registrinius. Anykščių rajono teritorijoje yra 38 kultūros paminklai,  176 – valstybės saugomi,  348 – registriniai, 18 kultūros paveldo objektų apsauga panaikinta, 10 atskirų kultūros paveldo objektų tapo kito objekto vertingąja savybe. Anykščių rajono teritorijoje taip pat yra saugomos senosios kaimo kapinės, kurių yra 136, bet jos nėra įtrauktos į kultūros vertybių registrą, jomis rūpinasi rajono savivaldybės administracija.

Kiekvienas objektas, įtrauktas į kultūros vertybių registrą, turi unikalų objekto kodą (mc), pagal šį kodą kultūros vertybių registre (www.kvr.heritage.lt ) galima sužinoti apie objektą plačiau, pamatyti jo fotonuotraukas bei jam nustatytą saugomą teritoriją.

Pateikiame Anykščių rajono kultūros vertybių sąrašus su duomenimis pagal seniūnijas. Norėdami detalesnės informacijos apie Jus dominantį objektą, atsidarę kultūros vertybių registro svetainę (www.kvr.heritage.lt), įveskite to objekto unikalų kodą, kuris nurodomas pateiktuose duomenyse.

Andrioniškio seniūnija
Anykščių miestas
Anykščių seniūnija
Debeikių seniūnija
Kavarsko seniūnija
Kurklių seniūnija
Skiemonių seniūnija
Svėdasų seniūnija
Traupio seniūnija
Troškūnų seniūnija
Viešintų seniūnija

 

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. 41 p., Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 str. 3 d., Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimu Nr.1142,  pateikiame Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą  (čia).

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •