Jaunimo reikalų koordinatorius

    Jaunimo reikalų koordinatorius savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp Savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo. Siekdamas įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorius koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, bendradarbiauja su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant jaunimo politikos srities bendradarbiavimą su užsienio šalimis.

     Jaunimo reikalų koordinatorius kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekia pritraukti Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja jaunimo, su  jaunimu dirbančių  organizacijų bei jaunimo grupių projektus.

    Į jaunimo reikalų koordinatorių galima kreiptis dėl:

• pagalbos ir tarpininkavimo jaunimui ir asmenims, suinteresuotiems jaunimo veikla;

• finansavimo galimybių paieškos;

• pagalbos, organizuojant renginius;

• renginių viešinimo;

• konsultacijų rengiant ir įgyvendinant projektus;

• konsultacijų, steigiant jaunimo organizaciją/klubą (asociaciją) kt.

 

Maloniai kviečiame bendradarbiauti jaunimą ir tuos, kuriems rūpi jaunimo problemos.

 

Inga Beresnevičiūtė Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Tel. (8 381) 58 081, el. p. inga.beresneviciute@anyksciai.lt

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •