Atvirasis darbas su jaunimu

ATVIRAS DARBAS SU JAUNIMU VYKDOMAS AŽUOŽERIUOSE (Ažuožerių moterų klubo patalpose):

Ketvirtadieniais nuo 14 iki 18 val.

Penktadieniais nuo 16 iki 20 val.

Sekmadieniais nuo 10 iki 14 val.


ANYKŠČIUOSE PRADĖJO VEIKTI PIRMASIS ATVIRAS JAUNIMO CENTRAS


ĮSAKYMAS DĖL ATVIROJO IR MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU VYKDYMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

ATVIRASIS DARBAS SU JAUNIMU

Atvirasis darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atvirasis darbas savitas tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu“: norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką.

Atvirasis darbas yra skirtas jaunuoliams, kurie:

  • ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų;
  • turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį turiningai praleisti;
  • išsiskiria savo rūbais, kalba, elgesiu, taip išreikšdami savąjį kitoniškumą.

Ypatingas dėmesys skiriamas tiems jauniems žmonėms, kurie:

  • dėl savo elgesio ar išvaizdos nepritampa prie bendraamžių ar suaugusiųjų visuomenės;
  • nemato tikslo savo gyvenime;
  • stokoja motyvacijos mokytis ir jėgų kūrybiškai tvarkyti savąją kasdienybę;
  • linkę nusikalsti, vartoja alkoholį bei kitas svaiginamąsias medžiagas. Veiklos Centruose ir Erdvėse nėra apmokestinamos, taip suteikiant galimybę įsitraukti visiems to norintiems.

Perimtas kaip geroji patirtis iš senųjų Europos Sąjungos valstybių, Lietuvoje šis darbo su jaunimu būdas pradėjo tvirtintis nuo 2005 m., o pagrindinės institucinės jo formos yra dvi: atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės.

  • ATVIRASIS JAUNIMO CENTRAS – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą.
  • ATVIROJI JAUNIMO ERDVĖ – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą.

Pagrindiniai atvirojo jaunimo centro ir atvirosios jaunimo erdvės skirtumai

 

PAGRINDINIAI ATVIRĄJĮ DARBĄ SU JAUNIMU REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

  

REKOMENDACINIAI DOKUMENTAI:

Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui

Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir arvirųjų jaunimo erdvių lankytojų skaičiavimui

 

 

TAIP PAT SKAITYKITE: 

Leidinys „Atviri jaunimo centrai – jaunimo poreikiams“ (A. Kučikas, A. Malinauskas; 2008 m.)

Atvirųjų jaunimo centrų praktinis gidas

Atvirojo darbo su jaunimu gidas: kokybės link

,,Mokykis iš gatvės“ Darbo su jaunimu gatvėje praktinis gidas 

Algoritmai dirbantiems su jaunimu

 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •