INTERREG „Jungtinis miesto drėgnų teritorijų valdymas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“ / UrbArea

Nr. LLI-472

Aplinkai palankus miesto šlapynių tvarkymas Latvijos ir Lietuvos pasienyje/Urb-Area

Projekto partneriai:

Pagrindinis partneris: Daugpilio miesto taryba, Latvija

Projekto partneris: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Lietuva

Projekto trukmė  2020 m. spalis  - 2022 m. rugsėjis

Projekto aprašymas:

   Projektas skirtas natūralių ir pusiau natūralių miesto šlapynių ekosistemų tvarkymui dviejose kaimyninėse pasienio teritorijose – Daugpilyje (Latvija) ir Anykščiuose (Lietuvoje). Abi savivaldybės susiduria su nepakankamu atsakingų institucijų ir gyventojų supratimu apie miesto šlapynių ekosistemų svarbą natūraliai pusiausvyrai. Projektu siekiama sukurti novatorišką ir veiksmingą požiūrį į bendrą tarpvalstybinį miesto šlapynių valdymą. Jo metu bus tvarkomos dvi miesto šlapynės – tvenkiniai Latgalos zoologijos sodo teritorijoje Daugpilyje ir Žaliasis tvenkinys Anykščiuose. Bus inventorizuota abiejų šlapynių biologinė įvairovė, sukurtas bendras veiksmų planas su rekomendacijomis ir priemonėmis būsimam miesto šlapynių išsaugojimui.
Ir tvenkiniai, ir jų apylinkės bus išvalyti nuo šiukšlių, o apaugusios nendrės ir krūmai bus pašalinti. Tikimasi, kad tvenkinių ir jų krantų valymas suteiks impulsą šlapynių gamtai atsinaujinti.
Valdant lankytojų srautus ir mažinant gamtos trikdymą, lankytojams bus įrengti takai ir suolai. Taip pat lankytojai nuotoliniu būdu galės stebėti šlapynių rūšis: čia bus įrengtos lauko vaizdo kameros, o Latgalos zoologijos sodo ir Anykščių turizmo ir verslo centro informacinėse patalpose ekranuose bus galima pamatyti vaizdo įrašus iš abiejų teritorijų. Lankytojai ir visi besidomintys galės naudotis informacija apie abi teritorijas, kokios rūšys jose gyvena ir koks jų vaidmuo pelkių biologinėje sistemoje, kaip su jomis elgtis. Vartotoju patogumui ta pačia informacija taip pat bus galima naudotis mobiliuosiuose įrenginiuose.

   Abu partneriai taip pat organizuos aplinkosauginio švietimo užsiėmimus plačiajai visuomenei – vaikams, mokiniams, studentams ir visiems gamtos mylėtojams. Vyks bendros paskaitos, kuriami e-katalogai, vaizdo ir filmuota medžiaga. Norint suvaldyti lankytojų srautus ir išvengti per didelio jų kiekio Latgalos zoologijos sodo ir Anykščių Žaliojo tvenkinio teritorijos prieigose bus įrengti lankytojų skaitikliai. Be to, Latgalos zoologijos sode viešajai tvarkai stebėti bus įrengtos apsaugos kameros. Jos bus prijungtos prie Daugpilio miesto vaizdo stebėjimo sistemos, kurią valdo savivaldybės policija. Tikimasi, kad po projekto kasmet apie 15 000 žmonių panaudos projekto rezultatus Daugpilyje ir Anykščiuose.

Tikslas ir uždaviniai:

   Projekto tikslas - sukurti novatorišką integruotą ir efektyvų požiūrį į bendrą tarpvalstybinį miesto pelkių valdymą. Projekto tikslai yra žaliosios infrastruktūros atkūrimas, miesto pelkių ekologinių paslaugų gerinimas, aplinkosaugos rizikos mažinimas ir neinvazinio miesto šlapynių valdymo požiūrio sukūrimas pasienio regione Latvija-Lietuva.

   Tarpvalstybinis projekto iššūkis - integruoto ir efektyvaus tarpvalstybinio Latvijos ir Lietuvos regiono miesto pelkių valdymo trūkumas, tarpvalstybinių savivaldybių atstovų bendradarbiavimo trūkumas ir menkas pasienio regiono gyventojų ekologinis supratimas.

Projekto veiklos:

1) Bendro veiksmų plano sukūrimas, bendros internetinės valdymo sistemos sukūrimas

Projekto metu planuojama sukurti bendrą internetinę valdymo sistemą Latgalos zoologijos sodui (Latvija) ir Anykščių žaliojo tvenkinio teritorijai (Lietuva).

2) ekologinio švietimo ir sąmoningumo ugdymo veikla.

3) Nedidelio masto darbai pelkių žaliosios infrastruktūros ir pelkėms pritaikytų teritorijų gerinimui.

Projekto objektai: Latgalos zoologijos sodas (LP), Vienības gatvė 27, Daugpilis, Latvija

Anykščių žaliojo tvenkinio teritorija (PP2), Sodų / Vytauto gatvės perėja, Anykščiai, Lietuva

Projekto rezultatai:

bendra internetinė valdymo sistema;

atkurta miesto pelkių biologinė įvairovė;

sumažina rizika aplinkai;

padidintas pasienio regiono Latvijos ir Lietuvos gyventojų ekologinis supratimas.

Bendra projekto vertė -  376 140,43 Eur

Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

ERPF finansavimas: 319 719,36 EUR

Anykščių rajono savivaldybės dalis - 109 491,52 Eur

ERPF lėšos - 93 067,79 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos - 16 423,73 Eur

Bendras programos ERPF finansavimas projektams finansuoti yra 69 600 000 EUR.

Projekto aprašymas programos svetainėje: https://latlit.eu/joint-management-of-urban-wetland-areas-in-border-region-latvia-lithuania/

Programos svetainė www.latlit.eu

Oficiali ES svetainė www.europa.eu

DAUGPILIO IR ANYKŠČIŲ MIESTŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ ŠLAPYNIŲ TVARKYMO PLANAS

Planai užsienio kalbomis:

 

PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMAS

 
 

Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Kontaktinis asmuo Ema Abramovaitė tel. 8 (687) 03 540,  el. p. ema.abramovaite@anyksciai.lt

Už turinį atsako Daugpilio miesto taryba ir Anykščių rajono savivaldybės administracija, pateikta informacija negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •