Projekto LLI-472 „Aplinkai palankus miesto šlapynių tvarkymas Latvijos ir Lietuvos pasienyje/Urb-Area“ teritorijos tvarkymo darbai.

Projekto LLI-472 „Aplinkai palankus miesto šlapynių tvarkymas Latvijos ir Lietuvos...

   Lapkričio 16 dieną pradėti projekto teritorijos tvarkymo darbai, renkamos buitinės atliekos, pjaunami pertekliniai ir nenaudingi krūmynai, invaziniai medžiai.

  Projektas skirtas natūralių ir pusiau natūralių miesto šlapynių ekosistemų tvarkymui dviejose kaimyninėse pasienio teritorijose – Daugpilyje (Latvija) ir Anykščiuose (Lietuvoje). Abi savivaldybės susiduria su nepakankamu atsakingų institucijų ir gyventojų supratimu apie miesto šlapynių ekosistemų svarbą natūraliai pusiausvyrai. Projektu siekiama sukurti novatorišką ir veiksmingą požiūrį į bendrą tarpvalstybinį miesto šlapynių valdymą. Jo metu bus tvarkomos dvi miesto šlapynės – tvenkiniai Latgalos zoologijos sodo teritorijoje Daugpilyje ir Žaliasis tvenkinys Anykščiuose. Bus inventorizuota abiejų šlapynių biologinė įvairovė, sukurtas bendras veiksmų planas su rekomendacijomis ir priemonėmis būsimam miesto šlapynių išsaugojimui.
Ir tvenkiniai, ir jų apylinkės bus išvalyti nuo šiukšlių, o apaugusios nendrės ir krūmai bus pašalinti. Tikimasi, kad tvenkinių ir jų krantų valymas suteiks impulsą šlapynių gamtai atsinaujinti.

Projekto trukmė  2020 m. spalis  – 2022 m. rugsėjis.

Bendra projekto vertė – 376 140,43 Eur;

Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF);

ERPF finansavimas: 319 719,36 Eur;

Anykščių rajono savivaldybės dalis – 109 491,52 Eur;

ERPF lėšos – 93 067,79 Eur;

Savivaldybės biudžeto lėšos – 16 423,73 Eur;

Bendras programos ERPF finansavimas projektams finansuoti yra 69 600 000 Eur.

Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Už turinį atsako Daugpilio miesto taryba ir Anykščių rajono savivaldybės administracija, pateikta informacija negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •