Projekto partnerių susitikimas

Projekto partnerių susitikimas

   Balandžio 20-21 dienomis Anykščiuose lankėsi projekto „Jungtinis miesto drėgnų teritorijų valdymas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione / UrbArea“ partneriai iš Latvijos, Daugpilio miesto savivaldybės. Dviejų dienų susitikimo metu projekto partneriai dalinosi projekto veiklų vykdymo rezultatais, iššūkiais, dalinosi patirtimi, pristatė jungtinį šlapžemių tvarkymo planą.  Projektas „Jungtinis miesto drėgnų teritorijų valdymas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione / UrbArea“ skirtas natūralių ir pusiau natūralių miesto šlapynių ekosistemų tvarkymui, siekiant plėsti visuomenės supratimą apie miesto šlapynių ekosistemos svarbą natūraliai pusiausvyrai. Projektu siekiama sukurti novatorišką ir veiksmingą požiūrį į bendrą tarpvalstybinį miesto šlapynių valdymą. Jo metu tvarkomos dvi miesto šlapynės – tvenkiniai Latgalos zoologijos sodo teritorijoje Daugpilyje ir Žaliasis ežerėlis Anykščiuose. Inventorizuota abiejų šlapynių biologinė įvairovė, sukurtas bendras veiksmų planas su rekomendacijomis ir priemonėmis būsimam miesto šlapynių išsaugojimui. Ir tvenkiniai, ir jų apylinkės išvalytos nuo šiukšlių, o apaugusios nendrės ir krūmai, kiek įmanoma, pašalinti. Inicijuojamos ir sukurtos edukacinių veiklų programos, siekiant plėsti visuomenės supratimą apie kaimynystėje esančių miesto šlapynių svarbą, kviečiant visuomenę SAUGOTI, NETERŠTI, susipažinti su teritorijose klestinčia biologine įvairove specialiai tam įrengtose stebėjimo vietose.

Projekto tikslas – sukurti novatorišką integruotą ir efektyvų metodą bendram tarpvalstybiniam miestų drėgnų teritorijų valdymui, didinti gyventojų sąmoningumą gamtos apsaugos, esančios arčiausiai gyvenamosiosios vietos, atžvilgiu.

Projekto trukmė  2020 m. spalis  – 2022 m. rugsėjis.

Bendra projekto vertė – 376 140,43 Eur;

Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF);

ERPF finansavimas: 319 719,36 Eur;

Anykščių rajono savivaldybės dalis – 109 491,52 Eur;

ERPF lėšos – 93 067,79 Eur;

Savivaldybės biudžeto lėšos – 16 423,73 Eur;

Bendras programos ERPF finansavimas projektams finansuoti yra 69 600 000 Eur.

 

Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Už turinį atsako Daugpilio miesto taryba ir Anykščių rajono savivaldybės administracija, pateikta informacija negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.

 

 

Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

 

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •