GAMTOS TAUSOJIMAS IR IŠSAUGOJIMAS ARTIMOJE APLINKOJE

GAMTOS TAUSOJIMAS IR IŠSAUGOJIMAS ARTIMOJE APLINKOJE

   Rugpjūčio 24–25 dienomis Anykščiuose lankėsi projekto „Jungtinis miesto drėgnų teritorijų valdymas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione / UrbArea“ partneriai iš Latvijos, Daugpilio miesto savivaldybės. Dviejų dienų susitikimo tema „Miestų šlapžemės Latvijos ir Lietuvos pasienio regione: pusiau natūralios šlapžemių ekosistemos valdymo iššūkiai“.

   Rugpjūčio 24 d. susitikimo metu buvo pristatyta teorinė medžiaga apie projekto metu tvarkomas šlapžemes Daugpilyje ir Anykščiuose. Projekto ekspertai Aušrys Balevičius ir Jolanta Rimšaitė pristatė Anykščių mieste, Sodų g. esančio vandens telkinio biologinę įvairovę. Buvo pristatyti ir aptarti vandens telkinio valymo, gilinimo ir pritaikymo edukacinėms veikloms planai. Projekto partnerių iš Latvijos ekspertas Uldis Valainis pristatė tvarius sprendimus, pritaikytus pusiau natūralių šlapžemių ekosistemos išsaugojimui ir plėtrai, projekto veiklų vykdymo vietoje, Daugpilio mieste esančiai Espalande teritorijai. Rugpjūčio 25 d. projekto partneriai lankėsi prie Anykščių miesto Žaliojo vandens telkinio, aptarė teritorijoje klestinčios augmenijos išsaugojimo, šalinimo planus ir pasekmes, vandens telkinio gilinimo poreikį ir galimybes, biologinės įvairovės išsaugojimo būtinybę ir rizikas.

   Projektas „Jungtinis miesto drėgnų teritorijų valdymas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione / UrbArea“ skirtas natūralių ir pusiau natūralių miesto šlapynių ekosistemų tvarkymui, siekiant plėsti visuomenės supratimą apie miesto šlapynių ekosistemos svarbą natūraliai pusiausvyrai. Projektu siekiama sukurti novatorišką ir veiksmingą požiūrį į bendrą tarpvalstybinį miesto šlapynių valdymą. Jo metu bus tvarkomos dvi miesto šlapynės – tvenkiniai Latgalos zoologijos sodo teritorijoje Daugpilyje ir Žaliasis tvenkinys Anykščiuose. Bus inventorizuota abiejų šlapynių biologinė įvairovė, sukurtas bendras veiksmų planas su rekomendacijomis ir priemonėmis būsimam miesto šlapynių išsaugojimui. Ir tvenkiniai, ir jų apylinkės planuojami išvalyti nuo šiukšlių, o apaugusios nendrės ir krūmai, kiek įmanoma, bus pašalinti. Bus inicijuojamos edukacinių veiklų programos, siekiant plėsti visuomenės supratimą apie kaimynystėje esančių miesto šlapynių svarbą, kviečiant visuomenę SAUGOTI, NETERŠTI, susipažinti su teritorijose klestinčia biologine įvairove specialiai tam įrengtose stebėjimo vietose.

   Projekto tikslas – sukurti novatorišką integruotą ir efektyvų metodą bendram tarpvalstybiniam miestų drėgnų teritorijų valdymui, didinti gyventojų sąmoningumą gamtos apsaugos, esančios arčiausiai gyvenamosiosios vietos, atžvilgiu.

Projekto trukmė  2020 m. spalis  – 2022 m. rugsėjis.

Bendra projekto vertė – 376 140,43 Eur;

Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF);

ERPF finansavimas: 319 719,36 Eur;

Anykščių rajono savivaldybės dalis – 109 491,52 Eur;

ERPF lėšos – 93 067,79 Eur;

Savivaldybės biudžeto lėšos – 16 423,73 Eur;

Bendras programos ERPF finansavimas projektams finansuoti yra 69 600 000 Eur.

 

Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Už turinį atsako Daugpilio miesto taryba ir Anykščių rajono savivaldybės administracija, pateikta informacija negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •