Projekto LLI-472 „Aplinkai palankus miesto šlapynių tvarkymas Latvijos ir Lietuvos pasienyje/Urb-Area“ teritorijos tvarkymo darbai.

Projekto LLI-472 „Aplinkai palankus miesto šlapynių tvarkymas Latvijos ir Lietuvos...

   Kovo 21 pradėti projekto „Aplinkai palankus miesto šlapynių tvarkymas Latvijos ir Lietuvos pasienyje/Urb-Area” LLI-472 Žaliojo ežerėlio kasimo, gilinimo darbai. Kasimo darbai atliekami pagal ekspertų parengtą planą atsižvelgiant į teritorijoje klestinčią augmeniją bei gyvuniją, siekiant sudaryti kuo palankesnes salygas bioivairovės išsaugojimui ir uždumblėjusios akvatorijos atstatymui ir išlaikymui.

   Projekto tikslas – sukurti novatorišką integruotą ir efektyvų metodą bendram tarpvalstybiniam miestų drėgnų teritorijų valdymui, didinti gyventojų sąmoningumą gamtos apsaugos, esančios arčiausiai gyvenamosiosios vietos, atžvilgiu.

   Projekto trukmė  2020 m. spalis  – 2022 m. rugsėjis.

   Bendra projekto vertė – 376 140,43 Eur;

   Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF);

   ERPF finansavimas: 319 719,36 Eur;

   Anykščių rajono savivaldybės dalis – 109 491,52 Eur;

   ERPF lėšos – 93 067,79 Eur;

   Savivaldybės biudžeto lėšos – 16 423,73 Eur;

   Bendras programos ERPF finansavimas projektams finansuoti yra 69 600 000 Eur.

   Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

   Už turinį atsako Daugpilio miesto taryba ir Anykščių rajono savivaldybės administracija, pateikta informacija negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •