Garbės ambasadorius Prancūzijoje

   2020 m. rugsėjo 24 d. pasaulio anykštėnui, rašytojui, vertėjui, žurnalistui Valdui Papieviui suteiktas Anykščių krašto garbės ambasadoriaus Prancūzijoje vardas.

   Dalyvaudamas pasaulio kultūros vyksme V. Papievis palaiko ryšius su Anykščių rajono savivaldybės administracija, Pasaulio anykštėnų bendrija, Lietuvos bei vietos kultūros bendruomene. Savo kūryboje jis įprasmina Anykščių krašto ženklus, siekia plėtoti Anykščių ir Prancūzijos kultūrines jungtis.

            VALDO PAPIEVIO BIOGRAFIJA

   Valdas Papievis (g. 1962 m. liepos 9 d. Anykščiuose) rašytojas, vertėjas, žurnalistas. Mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, vėliau studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Paryžiaus Sorbonos universitete pasirinko prancūzų kalbos ir bendrosios bei lyginamosios literatūros studijas.

  Šiuo metu V. Papievis gyvena Prancūzijoje ir dirba LRT radijo korespondentu. Jis taip pat buvo Laisvosios Europos ir Žinių radijo žurnalistu. V. Papievis dalyvauja Prancūzijos lietuvių bendruomenės veikloje, yra bendrijos tarybos narys.

  1985–1989 m. V. Papievis buvo Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas, 1991–1992 m. jis ėjo Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministro patarėjo pareigas.

   V. Papievis prisidėjo prie lietuvių visuomenės veikėjos, diplomatės, literatūros kritikės Ugnės Karvelis, išeivijos veikėjo, diplomato, pirmojo nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Europos Sąjungos ir NATO Adolfo Venskaus, diplomato Jurgio Baltrušaičio, prelato Jono Petrošiaus archyvų pargabenimo į Lietuvą, dailininko Vytauto Kasiulio muziejaus steigimo.

  Nuo 1989 m. V. Papievis yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

  2016 m. V. Papievis įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už egzistencinės patirties raišką ir atnaujintą romanų estetiką, 2019 m. jam skirta Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūrinė premija už romaną „Brydė“.

            Literatūrinė kūryba

   Romanas „Ruduo provincijoje“ (1989 m.), už kūrinį skirta Antano Jonyno premija. Apysakos „Užmaršties slėnis“ (1989 m.). Romanas „Vienos vasaros emigrantai“ (2003 m.). Romanas „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“ (2015 m.). Apsakymai „Žiebtuvėliai anarchistai“ (2017 m.). Romanas „Brydė“ (2018 m.). Romanas „Eiti“ (2010 m.), už šį kūrinį V. Papieviui buvo skirta Lietuvių literatūros ir instituto premija už kūrybiškiausią metų knygą, Jono Dovydėno premija už geriausią metų romaną. 2020 m. leidykla „Le Soupirail“ išleido romano „Eiti“ vertimą į prancūzų kalbą pavadinimu „Un morceau de ciel sur terre“.

   V. Papievis buvo almanacho „Sietynas“ redakcijos narys ir bendradarbis.

            Vertimai

   Iš anglų į lietuvių kalbą V. Papievis išvertė P. Gay „Veimaro respublika“ ir E.O Reishauer „Japonija“. Iš prancūzų į lietuvių kalbą – „A. Gavalda „Aš noriu, kad kas nors kur nors manęs lauktų“, F. Vargas „Mėlynų skritulių žmogus“, F. Vargas „O Sena teka“, M. de Saint-Cheron „Jeruzalės šviesa. Ištikimybės istorija“.

 

Anykščių krašto garbės ambasadorius Prancūzijoje Valdas Papievis

Tel. +33 661997701

El. paštas valdaspapievis@gmail.com

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •