NVŠ programos


 KVIEČIAME TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019 M.

2019-06-27

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. 17 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (mokyklinio amžiaus (1–12 kl.) vaikams nuo rugsėjo 1 d.), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

 PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS:

  1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi

 tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. Rugpjūčio 26 d. registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 201 kab., K. Ladigos g. 1, Anykščiai.

  1. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR)

teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (KTPR ir Mokinių registrų). Registruojant NVŠ programą (ŠMM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti: NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR ir Mokinių registro vartotoju ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį žr. https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ ir https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/ .

Teikėjas gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. KTPRR (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMM aprašo 1 priede.  Po to KTPRR jau galima „teikti programą akredituoti".

  1. ŠMM aprašo 1 priedą pateikti Švietimo skyriui ir atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) iki rugpjūčio 27 d. 17 val. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

            Rekomenduojama NVŠ programos trukmė –2019 m. rugsėjis–2020 m. gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki rugsėjo 6 d.

  1. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

 viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką KTPRR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe,  rugsėjo 16 d. (rugsėjo 15 d. data) pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti ne vėliau kaip nuo sausio 16 d. (arba rugsėjo trečią savaitę).

NVŠ teikėjas gali dirbti tik pasitikrinęs sveikatą.  Kartu su NVŠ programa NVŠ teikėjas  pateikia (tik parodo) Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) arba jos kopiją.

Konsultacijas teikia –

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, 211 kab. K. Ladigos g. 1, Anykščiai,  nila.melyniene@anyksciai.lt .


Anykščių kultūros centras. Programa „Šokis ir judesio terapija vaikams ir jaunimui“

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,KŪRYBOS VERSMĖ''

NVŠ programa Krepšinis įvairaus amžiaus ir skirtingo meistriškumo vaikams Svėdasuose

NVŠ  programa  „ŽAIDŽIU,  MOKAUSI,  KURIU“

Anykščių kalnų slidininkai

Džiaugsmas judėti

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

Mokausi groti gitara

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine Bangenis

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis

Pilietinio ugdymo programa Anykščių krašto jaunimui

Pilietinio ugdymo programa Svėdasuose

Tobulėk fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius

Žaisminga joga vaikams

Teatrinio ugdymo programa Teatuiruotė 


 

 


Informaciją apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“   

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •