Viešas projektų aptarimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMĄ DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Informuojame, kad pradedamas rengti Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų (sprendimo projektas pateikimas žemiau):

„Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2020 m.  birželio    d. Nr. 1-TS-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 39, 40 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Pradėti rengti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 2008-2014 metų laikotarpiui patvirtinimo“, keitimą.
 2. Nustatyti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo tikslus siekiant, kad visi Anykščių rajono viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas:

2.1. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;

2.2. nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

2.3. patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;

2.4. patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

2.5. nurodyti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), numatyti finansavimo šaltinius.“

Planavimo organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8-381) 58088; el. p.: info@anyksciai.lt  

Sprendimo priėmimo data – 2020 m. birželio 25 d.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus tarybos sprendimo projektui dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus vyr. specialistui Simui Aštrauskui adresu: J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. p.: simas.astrauskas@anyksciai.lt, tel. (8 381) 58 147. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITĄ

Informuojame, kad pradedama rengti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto 2016 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarnybos sprendimu Nr. 1-TS-322, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita už 2018-2019 metus.

Stebėsenos organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8-381) 58088; el.p.: info@anyksciai.lt

Stebėsenos rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08244 Vilnius, tel. +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. Projekto vadovė Giedrė Ratkutė – Skačkauskienė, tel. +370 (698) 79972; el. p.: g.ratkute@cityform.lt.

Ataskaitos rengimo pradžia/pabaiga – 2020 05 22 / 2020 12 22.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2018-2019 metus raštu Anykščių rajono savivakdybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, atsakingam asmeniui Architektūros ir urganistikos skyriaus vyriausiajai specialistei Dalei Vileitienei el.p.: dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8-381) 41110 ir/arba UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08244 Vilnius, tel. +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., RUNDŽIŲ K. (kadastro Nr. 3466/0004:0336).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 24 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-71018 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., RUNDŽIŲ K. (kadastro Nr. 3466/0004:0336).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 17 d. iki 2020 m. sausio 31 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-69872 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., SMĖLYNĖS K. (kadastro Nr. 3410/0001:0033). Informuojame, kad nuo 2019 m. gruodžio 9 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-68625 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., UŽUŠILIŲ K. (kadastro Nr. 3427/0003:0164).

                 Informuojame, kad nuo 2019 m. lapkričio 8 d. iki 2019 m. lapkričio 22 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-67654 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., MARGIŲ K. (kadastro Nr. 3420/0001:0196). Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 25 d. iki 2019 m. spalio 8 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-65712 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “ (pridedama).  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., BIKŪNŲ K. (kadastro Nr. 3426/0002:0225).

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki 2019 m. rugsėjo 24 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-65214 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., RUNDŽIŲ K. (kadastro Nr. 3466/0004:0336).

                 Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. iki 2019 m. rugsėjo 23 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-64910 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Anykščių sen., Jokūbėliškio k.

           Informuojame, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. iki 2019 m. rugsėjo 9 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-64332 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Kurklių sen., Paulinavos k.

           Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 26 d. iki 2019 m. liepos 10 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-61501 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Zabelynės k. 9 .

           Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 20 d. iki 2019 m. liepos 5 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-62238 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE LIETUVOS GEOLOGIJOS TANYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTĄ „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., SVIRNŲ ŽVYRO TELKINYS

sprendimo projektas


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, apie rengiamą  CENTRO daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos prie J.Biliūno, Liudiškių ir Dariaus ir Girėno gatvių Anykščiuose,  detalųjį planą:

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuoti Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 1. Nustatyti privalomą teritorijos reglamentą;
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklą;
 1. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 2. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 3. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 1. Suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus.

              Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

              Planavimo procese koncepcija nebus rengiama.

Planavimo organizatorius:          Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                       (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano  iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , proceso Nr. K-VT- 34-17-512.

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-04-17, 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, J.Biliūno g. 23, Anykščiai  ir plano rengėjo patalpose. Sprendiniai viešinami iki 2019-05-02.

            Pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, proceso Nr. K-VT- 34-17-512

iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, apie rengiamą PUŠYNO II  (prie J. Basanavičiaus, Šaltupio ir Storių gatvių Anykščiuose) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorijų  detalųjį  planą:

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuoti Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 1. Nustatyti privalomą teritorijos reglamentą;
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklą;
 1. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 2. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 3. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 1. Suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus.

              Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

              Planavimo procese koncepcija nebus rengiama.

Planavimo organizatorius:          Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                       (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano  iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  - Pušyno II proceso Nr. K-VT-34-17-357.

            Papildomas sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-04-15, 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, J. Biliūno g. 23, Anykščiai  ir plano rengėjo patalpose. Sprendiniai viešinami iki 2019-04-29.

            Pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, proceso Nr.K-VT-43-17-357 iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ŠEPETIŠKIŲ K. (kadastro Nr. 3454/0002:378).

           Informuojame, kad nuo 2019 m. balandžio 5 d. iki 2019 m. balandžio 19 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-59674 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., RUBIKIŲ K. (kadastro Nr. 3416/0005:142).

           Informuojame, kad nuo 2019 m. balandžio 5 d. iki 2019 m. balandžio 19 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-59645 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., VIKONIŲ K. (kadastro Nr. 3470/0004:62). Informuojame, kad nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. vasario 15 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-57273 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, apie rengiamą  CENTRO daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos prie J.Biliūno, Liudiškių ir Dariaus ir Girėno gatvių Anykščiuose,  detalųjį planą:

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuoti Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 1. Nustatyti privalomą teritorijos reglamentą;
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklą;
 1. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 2. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 3. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 1. Suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei

                 kitus žemės sklypus.

              Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

              Planavimo procese koncepcija nebus rengiama.

Planavimo organizatorius:          Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                       (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano  iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , proceso Nr. K-VT- 34-17-512.

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-11-19, 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, J.Biliūno g. 23, Anykščiai  ir plano rengėjo patalpose.

            Viešas svarstymas vyks  2018-11-30 (penktadienis) 16 val. Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, posėdžių salėje III aukšte,  J.Biliūno g. 23, Anykščiai.

            Pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, proceso Nr. K-VT- 34-17-512

iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, apie rengiamus  PUŠYNO I (prie Šaltupio gatvės Anykščiuose)  ir PUŠYNO II

(prie J.Basanavičiaus, Šaltupio ir Storių gatvių Anykščiuose) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorijų  detaliuosius planus:

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuoti Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 1. Nustatyti privalomą teritorijos reglamentą;
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklą;
 1. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 2. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 3. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 1. Suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės

                 sklypus, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus.

              Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

              Planavimo procese koncepcija nebus rengiama.

Planavimo organizatorius:          Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                       (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano  iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Pušyno I proceso Nr. K-VT- 34-17-417 ir Pušyno II proceso Nr. K-VT-34-17-357.

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-11-19, 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, J.Biliūno g. 23, Anykščiai  ir plano rengėjo patalpose.

            Viešas svarstymas vyks  2018-11-30 (penktadienis) 17 val. Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, posėdžių salėje III aukšte,  J.Biliūno g. 23, Anykščiai.

            Pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, proceso Nr. K-VT- 34-17-417 ir

Nr.K-VT-43-17-357  iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, apie rengiamus  AŽUPIEČIŲ (prie Ažupiečių gatvės Anykščiuose)  ir A.VIENUOLIO  (prie A.Vienuolio gatvės Anykščiuose) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorijų  detaliuosius planus:

Planavimo uždaviniai:

Detalizuoti Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;

Nustatyti privalomą teritorijos reglamentą;

   Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklą;

Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;

Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;

Suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei

                 kitus žemės sklypus.

              Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

              Planavimo procese koncepcija nebus rengiama.

Planavimo organizatorius:          Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                       (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano  iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , AŽUPIEČIŲ proceso Nr. K-VT- 34-17-509 ir

A.VIENUOLIO proceso Nr. K-VT-34-17-511.

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-11-19, 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, J.Biliūno g. 23, Anykščiai  ir plano rengėjo patalpose.

            Viešas svarstymas vyks  2018-12-03 (pirmadienis) 16.30 val. Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, posėdžių salėje III aukšte,  J.Biliūno g. 23, Anykščiai.

            Pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, proceso Nr. K-VT- 34-17-509 ir

Nr.K-VT-43-17-511  iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.


INFORMACIJA APIE PARENGTO „RAMYBĖS“ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO DETALIOJO PLANO  VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Planavimo pagrindas – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 28 d. įsakymas Nr. 1-AĮ-391 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“, p. 1.5.

Planavimo uždaviniai: kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale; nustatyti ir suplanuoti racionalų inžinerinių, susisiekimo bei želdynų teritorijos poreikį ir naudojimą; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Planavimo organizatorius –  Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT – 09308, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas migle@projektavimosprendimai.lt.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Viešumo procedūros: susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-10-16 iki 2018-10-30 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-34-17-292), Anykščių seniūnijoje (J. Jablonskio g. 32, Anykščiai), Anykščių rajono savivaldybėje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai) ir projekto rengėjo patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 h.

Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2018 m. spalio mėn. 30 d. 16.30 val. Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 3 aukšto salėje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir/ar organizatoriui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki viešinimo pabaigos, t.y 2018-10-30. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. Dokumentas


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠCIŲ SEN., PAVARIŲ II K. (kadastro Nr. 3426/0003:255). Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 18 d. iki 2018 m. spalio 2 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-53214 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (projektas)“.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., GABRĖLŲ K. (kadastro Nr. 3427/0002:229). Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-52878 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMĄ DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO KURKLIŲ ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS PROJEKTĄ


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., ANTEŽERIO K.. Susipažinti su Projektu galima elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-51198  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS)


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., KUNIGIŠKIŲ II K.. Susipažinti su Projektu galima elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-49327  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., BUTĖNŲ K.. Susipažinti su Projektu galima elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-47506  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMĄ DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO ANYKŠČIŲ KVARCINIO SMĖLIO TELKINIO VII (1) SKLYPO DALIES IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS PROJEKTĄ.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ LELIŪNŲ K., DEBEIKIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV. Susipažinti su Projektu galima elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-44785 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO LELIŪNŲ K., DEBEIKIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV. Susipažinti su Projektu galima ŽPDRIS paslaugos NR. KPZP-44336.

Informacija apie parengtą Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą.

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO BIKŪNŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV. 


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO BRAZGIŲ K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV. 


Informacija apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Parengtas žemės sklypo, esančio Aušros a. 6, Anykščių m, Anykščių r. sav., formavimo projektas (toliau -Projektas).
Projekto rengimo pagrindas - Anykščių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-AĮ-736.
Projekto tikslas: suformuoti žemės sklypą, esamiems statiniams (unikalus Nr. 3497-0000-1014, Nr.3497-0000-1025, Nr.3497-0000-1047) eksploatuoti, pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Projekto organizatorius - Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto rengimo iniciatorė - Lima Zaniewska.
Projekto rengėjas - UAB „Anykščių matininkas", buveinės adresas J. Biliūno g. 4-8 LT-29114, Anykščiai, tel. 8 687 70154, el. p. info@anmat.lt
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galima nuo 2017 m. spalio 12 d. iki 2017 m. spalio 25 d. darbo valandomis arba Jums patogiu laiku prieš tai sutarus tel. 8 687 70154, projekto rengėjo patalpose adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys, per viešo svarstymo su visuomene laikotarpį, pasiūlymus ir pastabas raštu, dėl Projekto sprendinių, gali pareikšti projekto rengėjui, taip pat projekto viešo svarstymo metu, kuris įvyks 2017 m. spalio 26 d. 09.00 val. projekto rengėjo patalpose.(dokumentai)


Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo projektą

Projekto organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius: Lima Zaniewska.
Projektuojama teritorija: Aušros g. 6, Anykščių m., Anykščių r. sav.
Projekto tikslas: suformuoti žemės sklypą, esamiems statiniams (unikalus Nr. 3497-0000-1014, Nr.3497-0000-1025, Nr.3497-0000-1047) eksploatuoti, pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Projekto rengėjas: UAB „Anykščių matininkas", buveinės adresas J. Biliūno g. 4-8 LT-29114, Anykščiai, tel. 8 687 70154, el. p. info@anmat.lt
(pridedami dokumentai).
Su pradedamu rengti projektu galima susipažinti pas projekto rengėją.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, PABERŽĖS K., KAVARSKO SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, VIKONIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, PALUKNIŲ K., SKIEMONIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO KOREGAVIMO  PLAŠTAKOS K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


 INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO KOREGAVIMO, LIUDIŠKIŲ G. 2, LIUDIŠKIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


Informuojame apie Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų (toliau - Projektas).
Su Projektu galite susipažinti nuo 2017 m. balandžio 12 d. iki 2017 m. balandžio 26 d. Anykščių rajono savivaldybės 106 kabinete arba informacinėje lentoje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.
Pasiūlymus dėl projekto galite siųsti adresu: J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. pašto adresu saulius.pesliakas@anyksciai.lt. Informacija tel. (8 381) 580 32.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, LELIŪNŲ K., DEBEIKIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, RUBIKIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


 Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Tomo Pajuodžio individuali veikla (pažymos Nr. 649436) pradėjo rengti įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungiamo su besiribojančiu žemės sklypu, esančio Pienės g. 11, Kavarsko m., Anykščių r. sav., priklausysiančio Tomui Kasinskui ir Ingai Kasinskienei, formavimo ir pertvarkymo projektą. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2017 m. kovo mėn. 30 d. iki 2017 m. balandžio mėn. 14 d., adresu Dariaus ir Girėno g.13, Anykščiai.
Tel. Pasiteirauti: +370 693 03300


 Informacija apie Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą


DETALIOJO PLANO AŽUOŽERIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV., KOREGAVIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-222 „Dėl žemės sklypo, esančio Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, naudojimo pobūdžio pakeitimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas, Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., (kadastro Nr. 3414/0001:104), plotas 0,1300 ha. Detaliojo plano koregavimo tikslai: suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų keitimas, papildomų naudojimo reglamentų nustatymas.

 

Planavimo iniciatoriai - Alfa Janišienė. Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimu ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2016 m. vasario 5 d. (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai (106 kab., tel. (8 381) 5 80 32).


 DETALIOJO PLANO NARBUTŲ K., KAVARSKO SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV., KOREGAVIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-TS-389 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3428/0001:537) padalijimo į šešis sklypus ir trijų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą paskirtį - gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) Narbutų k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, naudojimo pobūdžio nustatymo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas, Narbutų k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., (kadastrinis Nr. 3428/0001:537). Sklypo plotas 3,0744 ha.

Planavimo iniciatoriai - Janina Sakalauskienė. Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimu ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2016 m. vasario 3 d. (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai (106 kab., tel. (8 381) 5 80 32).  Pridedami dokumentai

Teritorijos dalies Tilto gatvėje, Anykščių mieste, Anykščių r. sav., detaliojo plano esmės nekeičiančių sprendinių pakeitimas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, yra atliekami Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-406 patvirtinto detaliojo plano „Dėl Teritorijos dalies, Tilto gatvėje Anykščių mieste, Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdų, naudojimo pobūdžių nustatymo", esmės nekeičiančių sprendinių kolizijos ištaisymai dėl nurodyto sklypo užstatymo tankio Tilto g. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav. (žemės sklypo kadastrinis Nr. 3403/0008:40).
Su detaliojo plano sprendinių kolizijos dokumentais galima susipažinti iki 2016 m. vasario 3 d. (ne mažiau kaip 10 darbo dienų), adresu: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai (105 kab., tel. (8 381) 5 81 56).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ, NEVĖŽOS G.4, NAGURKIŠKIŲ K., SKIEMONIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIĄ IR PLANAVIMO TIKSLUS STAŠKŪNIŠKIO K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


Informacija apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

Informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą (toliau - Projektas) ūkininko sodybos ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastro Nr. 3466/0003:407 esantis Karališkių k., Kurklių sen., Anykščių r, sav.
Planavimo tikslas - parinkti vietą ūkininko sodybai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai. Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas Gediminas Mickevičius. Projekto rengėjas - Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Konstitucijos pr. 23-401, 230 kab., A korpusas, Vilnius, tel. (8 612) 84188, el. paštas uzgs@vzf.lt.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. birželio 8

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •