Teritorijų planavimo dokumentai

Patvirtinta Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-315 „Dėl pritarimo Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai“ pritarė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-1048 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ patvirtino Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2018-2020 metus (toliau - Ataskaita).

Ataskaita paskelbta Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS)


Patvirtintas  Saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymo Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų seniūnijos teritorijoje specialusis planas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės taryba 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-245 „ Dėl saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymo Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų seniūnijos teritorijoje specialiojo plano patvirtinimo" patvirtino Saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymo Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų seniūnijos teritorijoje specialųjį planą (toliau-Specialusis planas). 

Specialusis planas registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).


Patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-359 „Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai“ pritarė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-4 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ patvirtino Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2018-2019 metus (toliau - Ataskaita).

Ataskaita paskelbta Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS).


Patvirtintas „A. Vienuolio“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano  dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-564 „Dėl „A. Vienuolio“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino „A. Vienuolio“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalųjį planą (toliau – Detalusis planas), parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Detalusis planas registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).


​Patvirtintas „Ažupiečių“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano  dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-564 „Dėl „Ažupiečių“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino „Ažupiečių“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalųjį planą (toliau – Detalusis planas), parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Detalusis planas registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).


Patvirtintas „Centro“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-560 „Dėl „Centro“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino „Centro“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalųjį planą (toliau – Detalusis planas), parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Detalusis planas registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR)


Patvirtintas „Pušyno I“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano  dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-481 „Dėl „Pušyno I“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino „Pušyno I“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalųjį planą (toliau – Detalusis planas), parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Detalusis planas registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).


Patvirtintas „Pušyno II“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano  dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-482 „Dėl „Pušyno II“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino „Pušyno II“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalųjį planą (toliau – Detalusis planas), parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Detalusis planas registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).


Patvirtintas „Ramybės“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano  dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-244 „Dėl „Ramybės“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino „Ramybės“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalųjį planą (toliau – Detalusis planas), parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Detalusis planas 2019 m. balandžio 4 d. registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).


Patvirtintas Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimis, skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-300 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos aprobavimo“ aprobavo , Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-952 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ patvirtino Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą (toliau - Ataskaita).

Ataskaita paskelbta Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS).


Patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Anykščių rajono savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo" patvirtino Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo dokumentą (toliau-Žemėtvarkos schema).

Žemėtvarkos schema 2018 m. spalio 11 d. registruota teritorijų planavimo dokumentų registre.


 Patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją:
Anykščių rajono savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo" patvirtino Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentą (toliau-Bendrasis planas).
Bendrasis planas 2017 m. vasario 20 d. registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre.

DĖMESIO,

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-129 įsakymu „Dėl teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“ patvirtino Anykščių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisiją ir jos darbo reglamentą. Tai aktualu dalyvaujantiems teritorijų planavimo procese (rengiant kompleksinio, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, tiek rengėjams, tiek organizatoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims).

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KRAŠTOVAIZDŽIO POLITIKOS KRYPTYS 2014-2020 M.

 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 22 d. patvirtinta planavimo darbų programa

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-242 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo"

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DVIRAČIŲ TRANSPORTO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

1. Aiškinamasis raštas

2. Sprendinių brėžinys Nr. 1

3. Sprendinių brėžinys Nr. 2

4. Sprendinių brėžinys Nr. 3

5. Sprendinių brėžinys Nr. 4

6. Sprendinių brėžinys Nr. 5

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr.1-TS-269 patvirtino Anykščių miesto šilumos tiekimo tinklų plėtros specialųjį planą:

1. Aiškinamasis raštas

2. Esamos būklės brėžinys

3. Koncepcijos brėžinys

4. Sprendinių brėžinys

5. Sprendinių brėžinys

 

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-274 patvirtino Mažojo dviračių tako nuo šaltinio „Karalienės liūnas“ iki Anykščių miesto ribos Anykščių sen., specialųjį planą:

1. Viešojo svarstymo ataskaita

2. Aiškinamasis raštas

3. Koncepcijos brėžinys

 

 

 

Anykščių miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas

 

 Įgyvendintas projektas „Teritorijų planavimo dokumentų-specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas Anykščių rajone II etapas"

Parengti šie teritorijų planavimo dokumentai:

1. ANYKŠČIŲ RAJONO TURIZMO IR REKREACINIŲ TERITORIJŲ SPECIALUSIS PLANAS

1.1. Aiškinamasis raštas

1.2.   Anykščių seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.3. Andrioniškio seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.4.  Debeikių seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.5. Kavarsko seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.6. Kurklių seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.7. Skiemonių seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.8. Svėdasų seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.9. Traupio seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.10. Troškūnų deniūnijos pagrindinis brėžinys

1.11. Viešintų seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.12. Tarybos sprendimas

2. ANYKŠČIŲ MIESTO NEUŽSTATYTŲ ERDVIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO IR POILSIO ORGANIZAVIMO SPECIALUSIS PLANAS

2.1. Aiškinamasis raštas

2.2. Sprendinių brėžinys

2.3. Tarybos sprendimas

3. ANYKŠČIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

3.1. Aiškinamasis raštas

3.2. Anykščių miesto sprendinių brėžinys

3.3. Svėdasų miestelio sprendinių brėžinys

3.4. Kavarsko miesto sprendinių brėžinys

3.5. Tarybos sprendimas

4. PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ, ANYKŠČIŲ MIESTO ADMINISTRACINĖSE RIBOSE, APSAUGINIŲ JUOSTŲ IR ZONŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

4.1. Aiškinamasis raštas

4.2. Sprendinių brėžinys Nr. 1

4.3. Sprendinių brėžinys Nr. 2

4.4. Sprendinių brėžinys Nr. 3

4.5. Tarybos sprendimas

5. TERITORIJOS DALIES, TILTO GATVĖJE, ANYKŠČIŲ MIESTE DETALUSIS PLANAS

5.1. Aiškinamasis raštas

5.2. Pagrindinis brėžinys

5.3. Tarybos sprendimas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS (GRAFINIAI SPRENDINIAI YRA SKYRIUJE „ŽEMĖLAPIAI“)

 6. ANYKŠČIŲ MIESTO TURIZMO IR REKREACIJOS SPECIALUSIS PLANAS

6.1. Aiškinamasis raštas

6.2. Pagrindinis brėžinys

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •