Pranešimai apie korupciją

Kam ir kaip pranešti apie korupcijos apraiškas Anykščių rajono savivaldybėje

Kviečiame pranešti Anykščių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai (toliau - Komisija) apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Anykščių rajono savivaldybėje, jos įstaigose, įmonėse ar organizacijose.

Antikorupcijos komisiją informuoti galima:
- raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Antikorupcijos komisija, J Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai;

- raštu, paliekant pranešimą dėžutėje „Pranešimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais", kuri yra Savivaldybės administracijos pastato J. Biliūno g. 23 pirmame aukšte, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Anykščių, Andrioniškio, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų ir Viešintų seniūnijų pastatuose;
- el. paštu ricardas.sargunas@anyksciai.lt;
- žodžiu (telefonu) kreipiantis į Komisijos narius.
Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (pateikti atsakymą). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.Asmens pageidavimu Komisija garantuoja jo anonimiškumą. Komisija primena, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Komisijoje gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka.
Jei nusprendžiama, kad pateikta informacija labiau atitinka ne Antikorupcijos komisijos, o kitos institucijos kompetenciją, per 5 darbo dienas pranešimas persiunčiamas tai kompetetingai institucijai.

Komisija užtikrins asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims. Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą Antikorupcijos komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba per interaktyvią nuorodą Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt .
Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą arba telefonu 8 800 02929.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •