Informacijos apie asmenį surinkimas

Anykščių rajono savivaldybės, Anykščių rajono savivaldybės administracijos, Anykščių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų pareigybės į kurias pretenduojant reikia surinkti informaciją apie asmenį

 

Savivaldybių administracijos direktoriai ir jų pavaduotojai, valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), valstybės ar savivaldybės įmonių, veikiančių pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovai ir jų pavaduotojai

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •