Informacinės rinkmenos

Socialinės paramos skyrius

 ATMINTINĖS PINIGINĖMS SOCIALINĖS IŠMOKOMS GAUTI:

1. Atmintinė norintiems gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui
2. Atmintinė norinčioms gauti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai
3. Atmintinė norintiems gauti išmoką vaikui
4. Atmintinė norintiems gauti išmoką privalomosios tarnybos kario vaikui
5. Atmintinė norintiems gauti globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą
6. Atmintinė asmenims, norintiems gauti vienkartinę išmoką įsikurti            

7. Atmintinė norintiems gauti kompensaciją už gyvenamųjų patalpų šildymą, karštą, geriamąjį vandenį, kietąjį kurą bei šildymą dujomis
8. Atmintinė neįgaliesiems, norintiems gauti kompensaciją už komunalines paslaugas
9. Atmintinė norintiems gauti socialinę pašalpą
10. Atmintinė norintiems gauti vienkartines, tikslines, sąlygines ir periodines pašalpas
11. Atmintinė norintiems gauti šalpos pensiją
12. Atmintinė norintiems gauti šalpos našlaičių pensiją
13. Atmintinė norintiems gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją
14. Atmintinė norintiems gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas
15. Atmintinė neįgaliuosius slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms, norintiems gauti šalpos kompensaciją                                                                                                                           

16. Atmintinė dėl transporto išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia

17. Atmintinė norintiems nusistatyti specialiųjų poreikių lygį ir gauti Neįgaliojo pažymėjimą
18. Atmintinė dėl specialios laidojimo pašalpos mirties atveju
19. Atmintinė dėl vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir vienkartinių pašalpų jiems laidoti išmokėjimo
20.Atmintinė dėl vienkartinių pašalpų už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius - karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius - laisvės kovų dalyvius išmokėjimo jų šeimoms
21. Atmintinė dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo
22.  Atmintinė dėl Antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms) ir išauginusioms bei gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų
23. Atmintinė norintiems gauti vienkartinę išmoką užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

24. Atmintinė norintiems gauti socialinę paramą mokiniams 

 

ATMINTINĖS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTI:

1. Atmintinė norintiems gauti socialines paslaugas
2. Atmintinė norintiems nustatyti globą arba rūpybą
3. Atmintinė norintiems gauti technines pagalbos priemones neįgaliesiems

4. Atmintinė norintiems pritaikyti būstą

REIKALINGOS FORMOS:

1. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas
2. Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo
3. Senyvo amziaus asmens socialines globos poreikio vertinimas
4. SP-1 Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
5. SP-2 Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
6. SP-3(A1) Prašymas išmokai gauti
7. SP-3A Prašymas vienkartinėms išmokoms gauti
8. SP-3B Prašymas globos (rūpybos) išmokai gauti
9. SP-4 (A) Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys)
10. SP-4 (B) Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus
10. SP-4 Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai
11. SP-5 Prašymas laidojimo pašalpai gauti
12. SP-6 Prašymas šalpos išmokai gauti
13. SP-7 Prašymas transporto išlaidų kompensacijai ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai
14. SP-8 Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
15. SP-9 Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo
16. SP-10 Prašymas-paraiška specialiosios pagalbos priemonėms gauti
17. SP-11 Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti
18. SP-12 Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo
19. Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia globos poreikio vertinimas.

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •