Gatvių rekonstravimas

 
Anykščių rajono savivaldybės taryba 2023 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr.1-TS-336 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos  2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-TS-344 „Dėl Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo ir  Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario mėn. 24 d.  sprendimo Nr. TS-46 ,,Dėl patikslintų vietinių kelių ir gatvių sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“, patikslino Anykščių rajono vietinių kelių ir gatvių sąrašą.

Anykščių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į jau įgyvendintus vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektus, 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-85 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-TS-337 ,,Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir kapitalinio remonto prioritetiniams sąrašams‘‘ pakeitimo“ patikslino Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių naujos statybos, rekonstravimo ir remonto prioritetinius 2023-2025 m. sąrašus.

Anykščių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimus, 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-TS -42 patvirtino pakeistą Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kelių statinių projektavimo, tiesimo (statybos), remonto ir rekonstravimo darbų prioritetų nustatymo bei finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams, gatvėms ir kelių statiniams projektavimo, tiesimo (statybos), remonto, rekonstravimo, priežiūros darbams ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą.
 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •