ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Anykščių rajono savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

 

Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikimo būdai

Skyrius, kuris teikia administracinę paslaugą, pavadinimas

1 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (PASA00001)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
2 Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas (PASA00002)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Bendrasis ir ūkio skyrius
3 Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje, išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas (PASA00003)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Bendrasis ir ūkio skyrius
4 Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas (PASA00004)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Bendrasis ir ūkio skyrius
5 Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas (PASA00005)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Bendrasis ir ūkio skyrius
6 Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas (PASA00007)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Bendrasis ir ūkio skyrius
7 Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00008)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Bendrasis ir ūkio skyrius
8 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas (PASA00009)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Žemės ūkio skyrius
9 Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas (PASA00010)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Žemės ūkio skyrius, Seniūnijos
10 Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas (PASA00011)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Žemės ūkio skyrius, Seniūnijos
11 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00012)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
12 Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas (PASA00013) Paslauga teikiama ne El. būdu Žemės ūkio skyrius, Seniūnijos
13 Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas (PASA00014)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Seniūnijos
14 Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas (PASA00015)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Žemės ūkio skyrius, Seniūnijos
15 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas (PASA00016)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Žemės ūkio skyrius
16 Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas (PASA00017)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Žemės ūkio skyrius
17 Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas (PASA00018) Paslauga teikiama ne El. būdu Seniūnijos
18 Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas (PASA00019)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Žemės ūkio skyrius
19 Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas (PASA00020) Paslauga teikiama ne El. būdu Architektūros ir urbanistikos skyrius
20 Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas (PASA00021)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Architektūros ir urbanistikos skyrius
21 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00023)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
22 Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00024) Paslauga teikiama  El. būdu Architektūros ir urbanistikos skyrius
23 Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais (PASA00025) Paslauga teikiama ne El. būdu Architektūros ir urbanistikos skyrius
24 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre (PASA00026)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir urbanistikos skyrius
25 Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas (PASA00027) Paslauga teikiama ne El. būdu Savivaldybės gydytoja
26 Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais (PASA00028)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir urbanistikos skyrius
27 Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas (PASA00029)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
28 Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas (PASA00030) Paslauga teikiama ne El. būdu Socialinės paramos skyrius
29

Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (PASA00031)

Paslauga teikiama ne El. būdu Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
30

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas (PASA00032)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
31

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas (PASA00033)

Paslauga teikiama ne El. būdu Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
32

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas(PASA00034)

Paslauga teikiama ne El. būdu Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
33

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (PASA00035)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos
34

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas (PASA00036)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos
35

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas (PASA00037)

Paslauga teikiama ne El. būdu Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos
36

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (PASA00038)

Paslauga teikiama ne El. būdu Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos
37

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas (PASA00039)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos
38

Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas (PASA00040)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Seniūnijos
39

Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (PASA00041)

Paslauga teikiama ne El. būdu Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos
40

Leidimo laidoti išdavimas (PASA00042)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Seniūnijos
41

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas (PASA00043)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Seniūnijos
42

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00045)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
43

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą (PASA00047)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
44

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą (PASA00048)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
45

Gimimo registravimas (PASA00049)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
46

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą (PASA00050)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
47

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas (PASA00051)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
48

Tėvystės pripažinimo registravimas  (PASA00052)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
49

Santuokos registravimas (PASA00053)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
50

Santuokos nutraukimo registravimas (PASA00054)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
51

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas (PASA00055)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
52

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas (PASA00056)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
53

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą (PASA00057)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
54

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas (PASA00058)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos
55

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas (PASA00059)

Paslauga teikiama ne El. būdu Socialinės paramos skyrius
56

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas (PASA00060)

Paslauga teikiama ne El. būdu Socialinės paramos skyrius
57

Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą (PASA00061)

Paslauga teikiama ne El. būdu Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
58

Vardo, pavardės keitimo registravimas (PASA00062)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
59

Įvaikinimo registravimas (PASA00063)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
60

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas (PASA00064)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
61

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (PASA00065)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
62

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas (PASA00066)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Bendrasis ir ūkio skyrius
63

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00067)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Viešųjų pirkimų ir turto skyrius,

Seniūnijos
64

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas (PASA00068)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Bendrasis ir ūkio skyrius
65

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas (PASA00069)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos
66

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas (PASA00070)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
67

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas (PASA00071)

Paslauga teikiama  El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu
Architektūros ir urbanistikos skyrius

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •