Triukšmo valdymas

Susiję teisės aktai:

  1. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“ -   „321 Redakcijas Nr.1“.
  1. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS-372 „Dėl Triukšmo prevencijos Anykščių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ -  „TS triukšmo prevencijos taisyklės“.
  1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 1-AĮ-696  „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ -  „AĮ ūkio subjektų patikrinimai dėl triukšmo“.
  1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr.1-AĮ-695 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ -  „AĮ ne ūkio subjektų patikrinimų dėl triukšmo“.
  1. Pranešimo formos (triukšmo šaltinių valdytojams, kurie yra ūkio subjektai ir triukšmo šaltinių valdytojams, kurie nėra ūkio subjektai) – : 

„AĮ ne ūkio subjektų patikrinimų dėl triukšmo pranešimas“

„AĮ ūkio subjektų patikrinimų dėl triukšmo pranešimas“.

PLANUOJAMŲ TIKRINTI TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, SĄRAŠAS  -  „sąrašas remontų 2023-01-27“

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •