Asmenų aptarnavimo tvarka

APKLAUSOS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR GYVENTOJŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO, REZULTATAI


PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠAS

Prašymo merui blankas  ,  Prašymo administracijai blankasANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE- ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA

Anykščių rajono savivaldybė įgivendino projektą „Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Anykščių rajono savivaldybėje" pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" VP2-3.1-IVPK-05-R priemonės „Elektroninė demokratija: regionai". Projekto kodas - VP2-3.1-IVPK-05-R-91-001.
Projektui įgyvendinti skirta 173596,00 Lt iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto finansavimas sudaro iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojo įnašas nenumatomas.
Anykščių rajono savivaldybėje įdiegtos elektroninės demokratijos priemonės didins savivaldybės veiklos skaidrumą, užtikrins gyventojams aktualios informacijos prieinamumą, galimybę išreikšti savo nuomonę, kelti problemas ir teikti pasiūlymus internetu. Nuo šiol kiekvienas rajono savivaldybės Tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai ( kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį nuo 10 val.). Savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt bus galima peržiūrėti paskutinių dviejų Tarybos posėdžių vaizdo įrašus. Problemų žemėlapyje bus matomos rajono teritorijoje esančios didžiausios problemos (remontuojamos gatvės, nuvirtę medžiai, duobės, kliūtys gatvėse ir kt.). Beje, apie įvykius rajono teritorijoje galės pranešti ir patys gyventojai, o po to stebėti, kaip savivaldybės darbuotojai šalina problemas (apie pokyčius informuos skirtingų spalvų vėliavėlės). Elektroninės demokratijos priemonės „e-skundas" ir „e-peticija" leis gyventojams internetu pateikti skundus arba peticiją ir gauti informaciją apie priimtus sprendimus. Teikti informaciją internetu gyventojams nebus sunku, reikės tik prisijungti prie elektroninės bankininkystės arba prie VAIISIS (Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema ) sistemos.
Atnaujinta Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainė leidžia naudotis neįgaliesiems, kas užtikrina nediskriminavimo principą.
Šios įdiegtos naujovės leis lengviau integruoti piliečius į sprendimų priėmimo procesą, skatins pačius gyventojus aktyviau domėtis ir dalyvauti miesto ir rajono bendruomenės veikloje bei naudotis informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis nė nevykstant į savivaldybę.


 

Asmenys į priėmimą pas Savivaldybės vadovus asmeniniais klausimais iš anksto užsiregistravus telefonu 8 381 58035

 


Architektūros  ir urbanistikos skyrius priima:

107 kab.  - Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

104 kab. Vyriausioji specialistė R.Budreikienė
Dėl adresų suteikimo ir keitimo
Dėl sąlygų naudojamiems kitos paskirties žemės sklypams išdavimo

104 kab. Kultūros vertybių apsaugos specialistė D.Stankevičienė
Dėl kultūros objektų tvarkybos ir priežiūros

105 kab. Vyriausioji specialistė V.Jakniūnienė
Dėl projektavimo sąlygų sąvadų išdavimo techninių projektų rengimui

106 kab. Vyriausias specialistas

Dėl geografinių informacinių sistemų administravimo
Dėl teritorijų planavimo dokumentų registro

106 kab. Kraštovaizdžio specialistė

Dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo specialiojo detaliojo planavimo dokumentams rengti
Dėl planavimo sąlygų išdavimo elektros įrenginiams prijungti
Dėl leidimų išdavimo želdiniams genėti, pertvarkyti, kirsti

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •