Visuomenės sveikata

BĮ Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, įsteigta savivaldybėms teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Pagrindinis veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė veikla:

  • visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje
  • savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas)
  • pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje
  • neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje
  • visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas
  • vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas
  • bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
  • savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
  • kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Surinkę išsamią informaciją apie gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius rizikos veiksnius, nustatysime visuomenės sveikatos problemas ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, taip pat remiantis objektyvia informacija planuosime ir įgyvendinsime vietines visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos programas.

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra - vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

Kontaktai:

Adresas: J. Biliūno g. 19, Anykščiai LT-29111

Telefonas: +370 64041123, el. paštas: vsbiuras.anyksciai@gmail.com

Darbo laikas: I - IV 8.00 - 17.00 val., pietūs 12.00 - 12.45 val.,  V 8.00 - 13.00 val.

Interneto puslapis: http://anyksciuvsb.lt/

Facebook puslapis: https://www.facebook.com/Anykščių-rajono-savivaldybės-visuomenės-sveikatos-biuras-1117511494946630/?fref=ts

Darbuotojai:

Direktorė Lina Pagalienė, tel. +370 6404 7123, el. paštas linapagaliene.avsb@gmail.com

Buhalterė Laura Bužinskienė, tel. +370 6404 7123, +370 600 91712, el. paštas vsbiuras.anyksciai@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Edita Jurčiukonienė, tel. +370 6404 1123, el. paštas editajurciukoniene.avsb@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Gintarė Rudokienė, tel. +370 6404 1123, el. paštas gintarerudokiene.avsb@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną ir koordinuojanti visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, veiklą Monika Meškauskaitė, tel. +370 6404 3123, el.paštas meskauskaite.monika.anyksciai@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose:

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ - Audronė Povilavičienė, tel. +37068452236, el. paštas: audre4@gmail.com

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“ – Domas Jaskūnas, tel. +37067536627, el. paštas: domasjaskunas.avsb@gmail.com

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ Virginija Kazlienė, tel. +37068753228, el.paštas: virginijakazliene@gmail.com

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ - Gražina Triznickienė, tel. +37064304016, el. paštas: grazinatriznickiene@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklinio ugdymo įstaigose:

Anykščių J. Biliūno gimnazija – Greta Graužinienė, tel. +37062533137 , el. paštas: gretagrauziniene.avsb@gmail.com

Anykščių A. Vienuolio progimnazija – Domas Jaskūnas, tel. +37067536627, el. paštas: domasjaskunas.avsb@gmail.com

Anykščių A. Baranausko pagrindinė mokykla – Aurelija Ramelienė, tel. +37061491534, el. paštas: aurelijarameliene.avsb@gmail.com

Anykščių technologijos mokykla – Domas Jaskūnas, tel. +37067536627, el. paštas: domasjaskunas.avsb@gmail.com

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija - Aldona Saliamonienė, tel. +370 678 16631, el. paštas: aldsaliam@gmail.com

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija - Aurelija Ramelienė, tel. +37061491534, el. paštas: aurelijarameliene.avsb@gmail.com

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius - Meilutė Mincienė, tel. +370 687 93780, el. paštas: miglune@gmail.com

Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras – Greta Graužinienė, tel. +37062533137 , el. paštas: gretagrauziniene.avsb@gmail.com

Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras - Rima Bagočiūnienė, tel. +370 652 55113, el. paštas: rimabagociuniene@gmail.com

Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla – Greta Graužinienė, tel. +37062533137 , el. paštas: gretagrauziniene.avsb@gmail.com

Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla - Meilutė Mincienė, tel. +370 687 93780, el. paštas: miglune@gmail.com

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla – Greta Graužinienė, tel. +37062533137 , el. paštas: gretagrauziniene.avsb@gmail.com

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •