Visuomenės sveikata

BĮ Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, įsteigta savivaldybėms teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Pagrindinis veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė veikla:

  • visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje
  • savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas)
  • pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje
  • neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje
  • visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas
  • vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas
  • bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
  • savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
  • kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Surinkę išsamią informaciją apie gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius rizikos veiksnius, nustatysime visuomenės sveikatos problemas ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, taip pat remiantis objektyvia informacija planuosime ir įgyvendinsime vietines visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos programas.

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra - vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

Kontaktai 

Facebook puslapis

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •