Visuomenės sveikata

BĮ Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, įsteigta savivaldybėms teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Pagrindinis veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė veikla:

  • visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje
  • savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas)
  • pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje
  • neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje
  • visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas
  • vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas
  • bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
  • savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
  • kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Surinkę išsamią informaciją apie gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius rizikos veiksnius, nustatysime visuomenės sveikatos problemas ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, taip pat remiantis objektyvia informacija planuosime ir įgyvendinsime vietines visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos programas.

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra - vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

Kontaktai:

Adresas: J. Biliūno g. 19, Anykščiai LT-29111

Telefonas: +370 64041123, el. paštas: vsbiuras.anyksciai@gmail.com

Darbo laikas: I - IV 8.00 - 17.00 val., pietūs 12.00 - 12.45 val.,  V 8.00 - 15.45 val., pietūs 12.00 - 12.45 val.

Interneto puslapis: http://anyksciuvsb.lt/

Facebook puslapis: https://www.facebook.com/Anykščių-rajono-savivaldybės-visuomenės-sveikatos-biuras-1117511494946630/?fref=ts

Darbuotojai:

Direktorė Lina Pagalienė, mob. +370 640 47123, el. paštas linapagaliene.avsb@gmail.com

Buhalterė Vaida Karlonienė, mob. +370 610 39311, el. paštas buhalterija.avsb@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Edita Jurčiukonienė, mob. +370 640 41123, el. paštas editajurciukoniene.avsb@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Gintarė Rudokienė, mob. +370 679 36025, el. paštas gintarerudokiene.avsb@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Monika Meškauskaitė, mob. +370 640 43123, el. paštas meskauskaite.monika.anyksciai@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose:

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ – Audronė Povilavičienė, mob. +370 684 52236, el. paštas audre4@gmail.com

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“ – Gintarė Rudokienė, mob. +370 679 36025, el. paštas gintarerudokiene.avsb@gmail.com

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ – Virginija Kazlienė, mob. +370 687 53228, el. paštas virginijakazliene@gmail.com

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ – Aurelija Ramelienė, mob. +370 614 91534, el. paštas aurelijarameliene.avsb@gmail.com

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklinio ugdymo įstaigose:

Anykščių Jono Biliūno gimnazija – Aurelija Ramelienė, mob. +370 614 91534, el. paštas aurelijarameliene.avsb@gmail.com

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija – Aurelija Ramelienė, mob. +370 614 91534, el. paštas aurelijarameliene.avsb@gmail.com

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla – Aurelija Ramelienė, mob. +370 614 91534, el. paštas aurelijarameliene.avsb@gmail.com

Alantos technologijų ir verslo mokyklos Anykščių filialas – Gintarė Rudokienė, mob. +370 679 36025, el. paštas gintarerudokiene.avsb@gmail.com

Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – Aldona Saliamonienė, mob. +370 678 16631, el. paštas aldsaliam@gmail.com

Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija – Aurelija Ramelienė, mob. +370 614 91534, el. paštas aurelijarameliene.avsb@gmail.com

Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras – Rima Bagočiūnienė, mob. +370 652 55113, el. paštas rimabagociuniene@gmail.com

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Kurklių Stepono Kairio skyrius – Aurelija Ramelienė, mob. +370 614 91534, el. paštas aurelijarameliene.avsb@gmail.com

Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Debeikių skyrius – Aldona Saliamonienė, mob. +370 678 16631, el. paštas aldsaliam@gmail.com

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •