Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

 

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ RENOVACIJAI


DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO


KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ RENOVACIJAI

DĖL SEMINARO ATŠAUKIMO

Informuojame, kad imantis papildomų priemonių dėl koronaviruso grėsmės, atšaukiamas VšĮ Būsto Energijos taupymo agentūros 2020 m. kovo 17 d. planuotas SEMINARAS RENOVUOTINŲ DAUGIABUČIŲ GYVENTOJAMS, kuris turėjo vykti J. Biliūno g. 23, Anykščių rajono savivaldybėje.

SEMINARAS RENOVUOTINŲ DAUGIABUČIŲ GYVENTOJAMS

MAŽOJI RENOVACIJA: PRATĘSTAS PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

STARTUOJA MAŽOJI RENOVACIJA: PRIIMAMOS PARAIŠKOS ŠILUMOS PUNKTŲ IR ŠILDYMO SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ RENOVACIJAI

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJAI

Šilumos energijos paskirstymas daugiabučiuose namuose – ką vertėtų žinoti?

2018 m. daugiabučių namų butų savininkų susirinkimų grafikas, dėl parengtų investicijų planų tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų  


Gyventojai vėl kviečiami teikti paraiškas daugiabučiams namams renovuoti


DĖL ĮRANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO PIRKIMŲ PER ELEKTRONINĮ ĮRANKĮ
,,ELEKTRONINIS PIRKIMŲ CENTRAS"

 


2016 m. daugiabučių namų butų savininkų susirinkimų grafikas, dėl parengtų investicijų planų tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų
 


 2016m. suderinti daugiabučių namų investiciniai planai

ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (už 2015 m. IV ketv.)

Anykščiuose renovuotų namų  šildymo sąnaudų lapkričio gruodžio mėn. analizė  2010-2015 ataskaitos priedas Nr. 3


http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Pavelavusiems-istiklinti-senuju-daugiabuciu-balkonus-prireiks-ir-projekto-ir-leidimo/4817

Dėl savavališkai pakeistos daugiabučio išvaizdos - tik nemalonumai

 


Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės darbo reglamentas  

Anykščių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo ataskaita (2015-06-31)

Anykščių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo ataskaita (2015-01-26) 

Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa 


Daugiabučių namų butų savininkai kviečiami į susirinkimus dėl pritarimo parengtiems Investicijų planams

Šaltupio g. 46, Anykščiai daugiabučio namo atnaujinimo(modernizavimo) investicijų planas (koreguotas, pagal butų savininkų susirinkimo protokolą
Susirinkimų grafikas ir kita aktuali informacija 
15 daugiabučių namų Investicijų planai ir energetinio naudingumo sertifikatai 
Butų savininkai, kurie nurodytą dieną negalės dalyvauti susirinkime, savo nuomonę dėl investicijų plano gali pareikšti balsuodami iš anksto. Dėl išankstinio balsavimo reikia kreiptis į UAB Anykščių komunalinį ūkį. Informaciją teikia Alvydas Gervinskas, UAB Anykščių komunalinio ūkio projektų vadovas, tel. (8 381) 51 630, mob. 8 612 78 907, e. p. anyksciurenovacija@zebra.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos informacija


Š. m. birželio 11 d. patvirtinti 8 daugiabučių namų (Liudiškių g. 21, 23, Žiburio g. 5, 7, Liudiškių g. 31 A, 31 B, 31C, Statybininkų g. 5) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai.

Š. m. birželio 11 d. VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra" patvirtino 8 daugiabučių namų (Liudiškių g. 21, 23, Žiburio g. 5, 7, Liudiškių g. 31 A, 31 B, 31C, Statybininkų g. 5) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus, parengtus įgyvendinant projektą„Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas".  Investicinių planų parengimą finansuoja VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra".  

Susipažinti su investicijų planais galima Savivaldybės internetinėje svetainėje: www.anyksciai.lt/paslaugos/daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), Anykščių raj. sav. administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriuje 109 klab. (J. Biliūno g. 23, Anykščiai).

            Investicijų planų kopijos pateiktos daugiabučių namų atstovams ir asmenims, kurie susirinkimų prie daugiabučių namų metu buvo išreiškę pageidavimą gauti investicinį planą asmeniškai. Informaciją dėl investicijų planų teikia Loreta Pesliakienė, Anykščių raj. sav. administracijos investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė, tel. (8 381) 58 046, mob. 8 687 50 731, e.p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

            Š. m. liepos 8 d. 18 val. Anykščių kultūros centro salėje vyks 8 parengtų daugiabučių namų (Liudiškių g. 21, 23, Žiburio g. 5, 7, Liudiškių g. 31 A, 31 B, 31C, Statybininkų g. 5) investicijų planų viešas pristatymas.  Kviečiame dalyvauti minėtų daugiabučių namų butų savininkus.

Daugiabučių namų butų savininkų susirinkimai dėl pritarimo parengtiems Investicijų planams bus organizuojami žemiau nurodytomis dienomis.

Namo adresas

Data

Laikas

Vieta

Liudiškių g. 21, Anykščiai

Liepos mėn. 14 d.

17.30 val.

Darželio lopšelio „Eglutė" salė, Statybininkų g. 3, Anykščiai

Liudiškių g. 23, Anykščiai

Liepos mėn. 14 d.

18.30 val.

Statybininkų g. 5, Anykščiai

Liepos mėn. 14 d.

19.30 val.

 

 

 

Žiburio g. 5, Anykščiai

Liepos mėn. 15 d.

17.30 val.

Žiburio g. 7, Anykščiai

Liepos mėn. 15 d.

18.30 val.

 

 

 

Liudiškių g. 31 A, Anykščiai

Liepos mėn. 16 d.

17.30 val.

Liudiškių g. 31 B, Anykščiai

Liepos mėn. 16 d.

18.30 val.

Liudiškių g. 31 C, Anykščiai

Liepos mėn. 16 d.

19.30 val.

 

 

 

 

Butų savininkai, kurie nurodytą dieną negalės dalyvauti susirinkime, savo nuomonę dėl investicijų plano gali pareikšti balsuodami iš anksto. Dėl išankstinio balsavimo reikia kreiptis į UAB Anykščių komunalinį ūkį. Informaciją teikia Alvydas Gervinskas, UAB Anykščių komunalinio ūkio projektų vadovas, tel. (8 381) 51 630,  mob. 8  612 78 907,  e. p. anyksciurenovacija@zebra.lt

Investicijų planai

 Anykščių rajono savivaldybės administracijos informacija


Įgyvendinamas projektas „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas" (2014-01-27) 

Informacija apie Anykščių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą (2013-09-27)

 Anykščių rajono energetinio efektyvumo didinimo daigiabučiuose namuose programos įgyvendinimo 2013 m. III ketv. ataskaita (2013-09-26)

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) II kvietimui atrinkti daugiabučiai namai (2013-09-24)

 Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa ir Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės darbo reglamentas (2013-07-26)

 

2013 m. liepos 1 d. LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos (2013-08-30)

 

Namų atnaujinimo investiciniai planai

Kudirkos g. 2, Kudirkos g. 4, Kudirkos g. 6, Ramybės g. 5, Statybininkų g. 15, Statybininkų g. 17, Šviesos g. 2, Šviesos g. 4, Valaukio g. 10, Vienuolio g. 11, Vienuolio g. 13, Vienuolio g. 15, Vienuolio g. 7, Vienuolio g. 9, Žiburio g. 4.

 

Investicinių planų apibendrinančioji ataskaita (2013-07-19)

 

Įgyvendinamas projektas „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas (2013-04-22)

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (2012-04-12)

 

Informacija apie daugiabučius namus, įtrauktus į renovuojamų namų sąrašą pagal projektą „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“

Paprastai apie daugiabučių modernizavimą:

http://www.atnaujinkbusta.lt

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą):

 http://www.am.lt/VI/index.php#a/13514

Būsto rėmimo fondo parama daugiabučių namų gyventojams

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •