Daugiabučių namų administravimas

 

Asmenų, pretenduojančių teikti Anykščių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

LR civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005;

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas

Anykščių rajono  savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo tarifas bei jo apskaičiavimo tvarka

Anykščių rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės metinė veiklos ataskaita už 2023 m.

Anykščių rajono daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių  sąrašas

Pranešimai apie organizuojamus susirinkimus arba rengiamus balsavimus raštu

Anykščių rajono daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių  planinių veiklos patikrinimų planas 2024 m.

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •