Civilinė metrikacija

 


Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymo „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“, 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. 1R-405, 73 punktas (skelbti viešai numatomų registruoti santuokų sąrašą) neteko galios.


Ką reikia žinoti apie gyvenamosios vietos deklaravimą ?

Pasikeitė civilinės būklės aktų registravimo ir gyvenamosios vietos deklaravimo elektroninė sistema

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius informuoja, kad nuo 2021 m. kovo 1 d. nebeveikia Metrikacijos elektroninių paslaugų informacinė sistema (MEPIS) ir kitos Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinės sistemos. Norint užsisakyti metrikacijos arba gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugas elektroniniu būdu, prašome jungtis prie naujos Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt/

Kaip prisijungti? Prisijungus prie sistemos pasirinktu būdu (elektroniniu parašu arba per elektroninę bankininkystę), pasirinkti nuorodą Registrų centras ir prisijungti svetainėje „VĮ Registrų centro savitarna“. Paspaudus ant ikonos „Gyventojų registras“ (5-a viršuje), atsiradusiame lange kairėje pusėje pasirinkti „Civilinės metrikacijos paslaugos“ arba „Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos“ ir pildyti prašymą. Šiuo metu vyksta Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos MGVDIS bandomoji eksploatacija, kurios metu galimi Gyventojų registro ir su juo susijusių valstybės informacinių sistemų veiklos sutrikimai. 

Prašymo santuokai sudaryti ir santuokai įregistruoti būtinų dokumentų pateikimas

Informacija dėl teisingumo ministro įsakymo pakeitimo  (prašymai)

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus informacija

Civilinės metrikacijos teikiamos paslaugos internetu

Dėl vardo ir pavardės keitimo, kai asmeniui diagnozuotas transseksualumas

Informacija apie civilinę būklę patvirtinančių dokumentų gavimo iš Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos

 

PATARIMAI PLANUOJANTIEMS IŠVAŽIUOJAMOSIOS SANTUOKOS CEREMONIJĄ:

 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius Vilniaus g. 36, 29145 Anykščiai, faks. (8 381) 5 19 47

Civilinės metrikacijos darbuotojų kontaktai:

Vyriausioji specialistė Rasa Matiukienė, el.p.  rasa.matiukiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 5 19 47,

Vyriausioji specialistė  Vaiva Strepeikė, el. p.  vaiva.strepeike@anyksciai.lt, tel. (8 381) 5 30 30

Skyriaus darbo laikas:

     Pirmadienis - ketvirtadienis nuo 8.00 iki 17.00  

       Penktadienis - nuo 8.00 iki 15.45                        

             Pietų pertrauka - nuo 12.00 iki 12.45                       

Poilsio dienos - šeštadienis ir sekmadienis

 

Skyriaus funkcijos:

            Vykdo valstybės deleguotas funkcijas: registruoja gimimą, įvaikinimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vardo ir pavardės pakeitimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, išduoda pažymas,  patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje, papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilnės būklės aktų įrašus, išduoda civilinės būklės aktų įrašų liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, konsultuoja Civilinės būklės aktų registravimo klausimais.

             Vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų įtraukimo į apskaitą funkcijas.   

Taupykite savo laiką ir civilinės metrikacijos paslaugas užsisakykite internetu www.epaslaugos.lt 

arba naudokitės  Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS)

 

Teisės aktai, reguliuojantys Gyvenamosios vietos deklaravimą ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų įtraukimą į apskaitą:

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo NR. VIII-840 pakeitimo įstatymas, 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961).                          

Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“.   

Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. v-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Teisės aktus, reguliuojančius civilinės būklės aktų registravimą galima rasti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos puslapyje, adresu:   http://www.tm.lt/teisineinfo/teisesaktas/7


Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

Nuo 2022 m. liepos 1 d. už civilinės metrikacijos teikiamas paslaugas pasikeitė Valstybės rinkliavos dydžiai, (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2022 m. birželio 29 d. Nr. 678)

Nutarimas yra paskelbtas Teisės aktų registre:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e16db60f7aa11ec8fa7d02a65c371ad

Valstybės rinkliavos rekvizitai:                                                           

Gavėjas- Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Gavėjo sąskaita- Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 Įmokos kodas-52834.  Įmokos pavadinimas ( pvz. Už išrašą)


DĖL IŠRAŠŲ IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IŠDAVIMO ĮVAIRIOMIS KALBOMIS Šiuo metu  Konvencijos dalyvėmis yra šios valstybės: 1. Austrijos Respublika, 2. Baltarusijos Respublika, 3. Belgijos Karalystė, 4. Bosnija ir Hercegovina, 5. Estijos Respublika, 6. Graikijos Respublika, 7. Italijos Respublika, 8. Ispanijos Karalystė, 9. Juodkalnijos Respublika, 10. Kroatijos Respublika, 11. Lenkijos Respublika, 12. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, 13. buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, 14. Moldovos Respublika, 15. Nyderlandų Karalystė, 16. Portugalijos Respublika, 17. Prancūzijos Respublika, 18. Serbijos Respublika, 19. Slovėnijos Respublika, 20. Šveicarijos Konfederacija, 21. Turkijos Respublika, 22. Vokietijos Federacinė Respublika.

Tik iš Konvencijos valstybių dalyvių priimsime nustatytos formos išrašus (gimimo, santuokos, mirties). Asmenys šiuos tarptautinius išrašus galės pateikti tik tose valstybėse, kurios yra prisijungusios prie Konvencijos. Šie tarptautiniai išrašai bus priimami be vertimo ir legalizavimo. Į užsienio valstybes vežami dokumentai taip pat neturės būti verčiami ar legalizuojami, kadangi formose yra nurodytos visų Konvencijos dalyvių valstybių kalbos.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •