BELLA CULTURE

BELLA CULTURE

Projekto pavadinimas ir numeris

ENI-LLB-1-016, Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas

Projekto akronimas (sutrumpintas pavadinimas)

BELLA CULTURE

Programos pavadinimas ir paskirtis

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa.

Strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. balandžio 24 d. – 2021-09-23

Projekto tikslas

Projekto tikslas – išsaugoti ir skatinti  tradicinių amatų ir kulinarinio paveldo įgūdžius Latgalos regione (Latvija), Anykščių ir Kupiškio rajonuose (Lietuva), Polocko, Minsko ir Zelvos rajonuose (Baltarusija), stiprinti regionų tapatybę, teigiamai veikti vietos ekonomiką.

Apie Projektą trumpai

Į Projekto veiklas bus įtraukti 62 kulinarinio paveldo ir 24 tradicinių amatų atstovai iš 7 programos teritorijos savivaldybių. Planuojama surengti 4 kultūros ir istorijos festivalius, gerosios patirties mainų vizitus, mokomuosius seminarus bei gebėjimų stiprinimo mokymus. Projekto metu planuojama paruošti ir išleisti 3 senovinių receptų leidinius bei tradiciniams amatams ir kulinariniam paveldui skirtą skatinti bendrą leidinį. Įgyvendinant Projekto veiklas numatoma įrengti 7 amatų ir kulinarinio paveldo centrus (4 Kraslavoje, po 1 – Anykščiuose, Kupiškyje ir Polocke).

Projekto biudžetas

Bendras Projekto biudžetas – 792 657,69 EUR ES lėšos (90 proc.) – 713 391,92 EUR

Anykščių rajono savivaldybės administracijos dalis – 82 581,02 EUR ES lėšos (90 proc.) – 74 322,92 EUR Anykščių rajono savivaldybės administracijos lėšos (10 proc.) – 8258,10 EUR

Projekto partneriai

Kraslavos savivaldybės taryba  (Pagrindinis partneris)

Asociacija „Latgalos kulinarinio paveldo centras“

Ludzos savivaldybės administracija

Polocko miesto vykdomojo komiteto Sporto ir turizmo departamentas

Kaimo ir ekoturizmo asociacija „Адпачынак у вёсцы“

Zelvos miesto vykdomasis komitetas

Anykščių rajono savivaldybės administracija 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija 

Kontaktinė informacija

Projekto koordinatorė  Vida Meliūkštienė

Tel. (381) 59 012

El. paštas vida.meliukstiene@anyksciai.lt

Šis Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos.

Programos interneto svetainė www.eni-cbc.eu/llb

Oficiali ES interneto svetainė: www.europa.eu

EuropeAid interneto svetainė https://ec.europa.eu/europeaid   

Projekto eiga:                     

 1. https://www.anyksciai.lt/naujienos/kulinarinio-paveldo-ir-tradiciniu-amatu-igudziu-issaugojimas-ir-skatinimas-bella-kultura/4171
 2. https://www.anyksciai.lt/naujienos/ivyko-pirmasis-projekto-bella-kultura-partneriu-susitikimas/4174
 3. https://www.anyksciai.lt/naujienos/tesiamos-projekto-bella-kultura-veiklos/4195
 4. https://www.anyksciai.lt/naujienos/tradiciniu-amatu-ir-kulinarinio-paveldo-atstovai-is-anyksciu-viesejo-baltarusijoje/4250
 5. https://www.anyksciai.lt/naujienos/tarptautiniame-istorijos-ir-kulturos-festivalyje-latvijoje-dalyvavo-ir-anykstenai/4334
 6. https://www.anyksciai.lt/naujienos/tarptautinis-kulturos-ir-istorijos-festivalis-jungtys/4549
 7. https://www.anyksciai.lt/naujienos/anyksciuose-surmuliavo-tarptautinis-istorijos-ir-kulturos-festivalis-jungtys/
 8. https://www.anyksciai.lt/naujienos/kupiskyje-ivyko-projekto-bella-kultura-partneriu-susitikimas/4933
 9. https://www.anyksciai.lt/naujienos/projektas-bella-kultura-keliasi-i-virtualia-erdve/5864 
 10. https://www.anyksciai.lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-senieji-lietuviski-receptai-daugiau-nei-receptu-knyga/5902 
 11. https://www.anyksciai.lt/naujienos/knyga-senieji-lietuviski-receptai-pasaulio-puoduose/5971 

Projekto leidiniai:

 1. Anželika ir Rimvydas Laužikai „Senieji lietuviški receptai“
 2. Joint cross-border product „Recognize Bella Heritage & Culture

 

Šios informacijos turinys priklauso Anykščių rajono savivaldybės administracijai ir neatspindi oficialios Europos Sąjungos nuomonės.

Šį Projektą finansuoja Europos Sąjunga

This Project is funded by the European Union

 

Video siužetai (nauja!)

Sukurti projekto video siužetai (latvių kalba), pasakojantys apie tai, kaip kepama duona, verdamas alus, audžiamos antklodės ir pinami batai iš linų:

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •