Turto pardavimas

El. aukcionų procedūrų aprašas

Parduodamų objektų sąrašas


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ VIEŠAME AUKCIONE PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ


Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo vieši aukcionai vykdomi Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Pateikiamų dokumentų sąrašas juridiniams asmenims:

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas/ vardas, pavardė, buveinė/ gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);
 2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 7. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir dokumentus, įrodančius atliktą registracijos mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą.

Pateikiamų dokumentų sąrašas fiziniams asmenims:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas/ vardas, pavardė, buveinė/ gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);
 2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 3. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir dokumentus, įrodančius atliktą registracijos mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE ŽIŪROVO BILIETO ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠAS

 1. Anykščių rajon savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione (toliau – Aukcionas) žiūrovo bilieto įsigijimą ir žiūrovo bilieto formos nustatymą.
 2. Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovai. Jie į Aukciono vykdymo patalpą įleidžiami tik su įsigytais žiūrovo bilietais.
 3. Kiekvienam Aukcionui stebėti perkamas atskiras žiūrovo bilietas.
 4. Žiūrovo bilieto kaina – 10 Eur. Pinigai už bilietą pervedami į Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas..
 5. Aukciono žiūrovas, sumokėjęs už žiūrovo bilietą, su apmokėjimą patvirtinančių dokumentu kreipiasi į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyrių (102 kab.), J. Biliūno g. 23, Anykščiai, Aukciono dalyvių registracijos metu, kur jam bus išduotas žiūrovo bilietas.
 6. Aukciono komisija turi teisę iš patalpos, kurioje vyksta Aukcionas, pašalinti trukdančius vykdyti Aukcioną žiūrovus.

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •