Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas 2022 metais Anykščių rajono savivaldybėje

          Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonė įgyvendinama pagal pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytą priemoną, skirtą  smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui   (toliau – Priemonė) ir prisidedantiems prie Anykščių rajono savivaldybės ekonomikos plėtros bei konkurencingumo didinimo. Ši priemonė Anykščių rajono savivaldybėje pradėta įgyvendinti 2009 m. 2022 metais smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės įgyvendinimui  numatyta 40 000,00 eurų. Lėšos skiriamos kompensavimo būdu. Kvietimas teikti paraiškas tęstinis, paraiškas galima  teikti  nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d. 17.00 val.imtinai.

          Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-237 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“  priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

          Priemonės tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi bei plėtojimą, Anykščių rajono ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą SVV subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Savivaldybės teritorijoje, padedantiems kartu siekti bendros vizijos, Anykščių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytų strateginių tikslų bei atitinkantiems  Aprašo reikalavimus. Priemone siekiama skatinti svarbių nedidelės apimties projektų, kurie savo turiniu, veikla, įranga ar vizualizacija reprezentuotų ir garsintų Anykščių rajoną, įgyvendinimą.

           Remiamos veiklos:

  • naujos įmonės ar filialo steigimas;
  • naujų darbo vietų įkūrimas;
  • verslo kūrimui /  plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimas;
  • viešinimas bei reklamos priemonių diegimas;
  • vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis kompensavimas;
  • verslo idėjos /  naujos veiklos krypties projektai, inovacijos.

            Kontaktinis asmuo – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus  specialistė Vida Meliūkštienė adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 203 kab., tel. 8 381 59012, mob. +370 606 36836, el. p. vida.meliukstiene@anyksciai.lt

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •