Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas 2023 metais Anykščių rajono savivaldybėje

 

          Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonė įgyvendinama pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytą priemonę, skirtą  smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui   (toliau – Priemonė) ir prisidedantiems prie Anykščių rajono savivaldybės ekonomikos plėtros bei konkurencingumo didinimo. Ši priemonė Anykščių rajono savivaldybėje pradėta įgyvendinti 2009 m. 2023 metais smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės įgyvendinimui  skirta 40 000,00 eurų. Lėšos skiriamos kompensavimo būdu. Kvietimas teikti paraiškas tęstinis, paraiškas galima  buvo teikti  nuo liepos 3 d. iki spalio 31 d. 17.00 val. imtinai.

          Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-TS-180 „Dėl paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams paramos aprašo patvirtinimo“, patvirtintas projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“  priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašas.

          Priemonės tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi bei plėtojimą, Anykščių rajono ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą SVV subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Savivaldybės teritorijoje, padedantiems kartu siekti bendros vizijos, Anykščių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytų strateginių tikslų bei atitinkantiems  Aprašo reikalavimus. Priemone siekiama skatinti svarbių nedidelės apimties projektų, kurie savo turiniu, veikla, įranga ar vizualizacija reprezentuotų ir garsintų Anykščių rajoną, įgyvendinimą.

           Remiamos veiklos:

-                    naujos įmonės ar filialo steigimas;

-                    naujų darbo vietų įkūrimas;

-                    verslo kūrimui /  plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimas;

-                    viešinimo bei reklamos priemonių kūrimas;

-                    verslo plėtra;

-                    inovaciniai projektai, inovacijos.

           Kontaktinis asmuo – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus  specialistė Vida Meliūkštienė adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 203 kab., tel. 8 381 59012, mob. +370 695 83560, el. p. vida.meliukstiene@anyksciai.lt

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •