Turto nuoma

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

       Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Vinco Kudirkos g. 1, Anykščių m., (toliau – Turtas), viešus nuomos konkursus.

       Pastato, kuriame yra patalpos unikalus numeris 3494-0023-9016, nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos Nr. 34/907 plane pažymėtas indeksu 1D3p, bendras pastato plotas – 4 118,93 kv. m, paskirtis – gydymo, statybos metai – 1985, aukštų skaičius – 3.

  1. Nuomojamų patalpų indeksai – nuo 1-67 iki 1-72 imtinai, kurių bendras plotas – 29,20 kv. m).  Pradinis nuompinigių dydis – 1,32 Eur (vienas euras trisdešimt du centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.
  2. Nuomojamų patalpų indeksai – R1-38, R1-39, 1-2, 1-3 ir 1-6, kurių bendras plotas – 70,37 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis, kurių indeksai – R1-36, R1-37, 1-1 ir 1-41, kurių bendras plotas – 11,16 iš 207,04 kv. m, bendras nuomojamų patalpų plotas – 81,53 kv. m). Pradinis nuompinigių dydis – 1,07 Eur (vienas euras septyni centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

        Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai. 

        Nuomojamą Turtą naudoti gydymo ir su tuo susijusiai veiklai.

        Paraiškos dalyvauti konkursuose pateikiamos nuo 2021 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. birželio 4 d. 15 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščių m., J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas (galiojant karantino teisiniam rėžimui, suderinus telefonu (8 614) 96 489  arba el. paštu audrone.savickiene@anyksciai.lt prieš 1 (vieną) valandą).

        Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2021 m. gegužės 18 d., adresu Vinco Kudirkos g. 1, Anykščių m. nuo 9 iki 15 val.

        Informacija apie Turto nuomos ir konkursų organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt/verslininkui/turto-nuoma/2468. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

        Konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. birželio 7 d. Savivaldybės administracijos patalpose, 304 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., skelbimo 1 punkte nurodytų patalpų 9 val., 2 punkte – 930.

         Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas.“

 


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

       Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) J. Tumo-Vaižganto g. 55-4, Svėdasų mstl., Anykščių r. sav., (toliau – Turtas), viešą nuomos konkursą.

       Negyvenamųjų patalpų unikalus Nr. 3497-8006-5018:0004, pastatas, kuriame yra negyvenamosios patalpos, plane pažymėtas indeksu 1D1p, nuomojamos patalpos indeksas 4-38, plotas – 17,38 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis, kurių indeksai – 4-29 ir 4-32, kurių  bendras plotas – 6,84 iš 29,27 kv. m, bendras nuomojamų patalpų plotas – 24,22 kv. m.

         Pradinis nuompinigių dydis – 0,32 Eur (trisdešimt du centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

        Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai. 

        Nuomojamą Turtą naudoti gydymo ir su tuo susijusiai veiklai.

        Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos nuo 2020 m. spalio 12 d. d. iki 2020 m. spalio 23 d. 15 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščių m., J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.

        Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2020 m. spalio 9 d., adresu J. Tumo-Vaižganto g. 55-4, Svėdasų mstl.,  Anykščių r. sav., nuo 9 iki 15 val.

        Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

        Konkurso komisijos posėdis vyks 2020 m. spalio 26 d. 9 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.

         Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas.“

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •