Turto nuoma

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

       Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Ažupiečių g. 1A, Anykščių m. (toliau – Turtas), viešą nuomos konkursą.

       Nuomojamų negyvenamųjų patalpų (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3499-2002-6014, plane pažymėtas indeksu 11U2p) indeksai:

  1. 2-4 (plotas – 9,10 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1

iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 9,49 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur (vienas euras) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;

  1. 2-5 (plotas – 36,60 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1

iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 38,15 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur (vienas euras)  už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

       1–2 punktuose išvardintas Turtas nuomojamas kaip atskiri objektai.

       Nuomos trukmė – 10 (dešimt) metų. 

       Nuomojamą Turtą naudoti: nurodytą 1 punkte – grožio, fizinės gerovės ir su tuo susijusiai veiklai, 2 punkte – maitinimo teikimo ir su tuo susijusiai veiklai.

       Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. iki 2022 m. spalio 5 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.

       Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2022 m. rugsėjo 15 d., adresu Ažupiečių g. 1A, Anykščių m., nuo 9 iki 15 val.

       Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

       Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. spalio 6 d. 10 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.

       Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas.“

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •