Pagalba Ukrainai

KREIPIMASIS Į ANYKŠČIŲ RAJONO GYVENTOJUS

   

   Šiuo metu sudėtingas laikotarpis ne tik Ukrainoje, bet ir visame pasaulyje. Rusijai užpuolus Ukrainą, milijonai šalies gyventojų atsidūrė didžiuliame pavojuje. Karas gena Ukrainos žmones iš namų.

  Negalime likti abejingi jų kančioms ir ašaroms, todėl kreipiamės į Anykščių rajono gyventojus ir kviečiame visais įmanomais būdais padėti Ukrainos gyventojams.

   Solidarumas, palaikymas, pagalba žmonėms, kurie jau atvyko ir dar atvyks į Lietuvą, prisidėjimas prie paramos Ukrainai visais įmanomais būdais yra tai, ką galime padaryti ir darome.

  Pirmiausia kviečiame geranoriškai, laisva valia, turint laisvą kambarį, butą ar namą, priimti nuo karo bėgančius Ukrainos žmones. Turėdami galimybę apgyvendinti karo pabėgėlius registruokitės internetiniame puslapyje www.stipruskartu.lt.

   Prašome rajono gyventojų, taip pat verslo atstovų, kurie jau apgyvendinę arba planuoja apgyvendinti ukrainiečius, informuoti apie tai Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotoją Dainių Žiogelį el. p. dainius.ziogelis@anyksciai.lt, mob. 8 682 51397 arba  tel. (8 381) 58036. Tik gavus šią informaciją bus galima užtikrinti atvykusiųjų integraciją rajone, vaikų ugdymą ir kitas svarbias paslaugas pabėgėliams.

  Šiandien buvo sušauktas neeilinis Anykščių rajono tarybos posėdis, kurio metu vienbalsiai priimti sprendimai dėl Baltarusijos miestų partnerių Klecko ir Smurgainių bendradarbiavimo nutraukimo ir dėl humanitarinės pagalbos suteikimo  Ukrainos miestui partneriui Mirgorodui. Ačiū tarybos nariams už vienybę!

  Tikimės geranoriško visų anykštėnų ir verslo atstovų nusiteikimo ir supratimo, kad tik būdami vieningi ir susitelkę, padėdami nelaimės ištiktiems ukrainiečiams, galėsime duoti atkirtį agresoriui.

 

Visa aktuali ir svarbi su Ukraina ir jos gyventojais susijusi informacija skelbiama 

 


 

 


Bendroji sveikatos priežiūros paslaugų schema asmenims iš Ukrainos / Загальна схема надання медичних послуг громадянам України

 


Spalio 14 d. 17 val. A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus salėje ir socialiniame tinkle FACEBOOK tiesiogiai transliuosime ukrainiečiu bendruomenėms rengiamas Ukrainos gynėju dienos ir Pokrova ( Dievo Motinos globos šventė) iškilmes bei Tėvo Georgijaus Kovalenkos ( Kijevo Sofijos soboras ) aukojamas Šv. Mišias .
???????? Kviečiame dalyvauti ! ????????
ІНФОРМАЦІЯ для громадян Литовської Республіки, осіб, які мають право на відновлення громадянства Литовської Республіки, осіб литовського походження, а також для членів їхніх сімей, про рішення Уряду щодо переміщення осіб з України і Литву

INFORMACIJA Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir lietuvių kilmės asmenims bei jų šeimų nariams  apie Vyriausybės priimtą nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvą


Konsultacijos dėl socialinių paslaugų ir socialinės paramos ukrainiečiams

Консультації щодо соціальних послуг та соціальної допомоги українцям

 


Svarbiausi kontaktai Ukrainos piliečiams, atvykusiems į Anykščių rajono savivaldybę

Apgyvendinimo klausimai – Anykščių r. sav. mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, el. p. dainius.ziogelis@anyksciai.lt, mob. +370 682 51397.

VŠĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras – +370 381 51384.

Sveikatos priežiūros paslaugos – Anykščių r. sav. administracijos gydytoja Vaiva Daugelavičienė, el. p. vaiva.daugelaviciene@anyksciai.lt, mob. +370 697 63271.

Švietimas – Anykščių r. sav. administracijos Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė, el. p. jurgita.baniene@anyksciai.lt, mob. +370 615 38279.

Psichologinė pagalba vaikams – Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktorė Vita Abraškevičienė, el. p. vita.abraskeviciene@anyksciuspt.lt, mob.  +370 615 47414.

Psichologė – Silva Jūratė Savickaitė, el. p. silvajurate@gmail.com, mob.  +370 699 24314.

Socialinio darbo organizatorė – Anykščių r. sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinio darbo organizatorė Anykščių mieste Oksana Kuc, el. p. oksana.kuc@anyksciai.lt, mob. +370 615 19 086.

Socialinės paslaugos ir humanitarinė pagalba – Anykščių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Lina Repečkienė, el. p. lrepeckiene@socialinespaslaugos.lt,  mob. +370 611 14294.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba – Utenos apskrities Anykščių skyriaus vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Laima Zukienė , el. p laima.zukiene@vaikoteises.lt, mob.: +370 610 80 752.

 

Svarbiausios nuorodos:

#StiprūsKartu

Blue/Yellow

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Lietuvos Caritas

Lietuvos Raudonasis Kryžius

 

Найважливіші контакти для громадян України, що прибули до Анікщяйського району

 

Питання поселення - Дайнюс Жіогеліс, заступник міського голови. моб.тел.  +370 682 51397, e-mail: dainius.ziogelis@anyksciai.lt 

Послуги охорони здоров'я - Вайва Даугєлавічєне,  лікар адміністрації Анікщяйського р., моб.тел. +370 656 37 675.е-mail: vaiva.daugelaviciene@anyksciai.lt 

Освіта - Юргіта Банієне, начальник відділу освіти адміністрації Анікщяйського р.,  моб.тел. +370 615 38279 е-mail: jurgita.baniene@anyksciai.lt 

Психологічна допомога дітям - Віта Абрашкевічєне, директор служби підтримки освіти Анікщяйського р., моб.тел. +370 615 47414 e-mail: vita.abraskeviciene@anyksciuspt.lt 

Психолог - Сільва Юратє Савіцкайтє, моб. +370 699 24314, е-mail: silvajurate@gmail.com  

Організатор соціальної роботи - Оксана Куц, Організатор відділу соціальної підтримки адміністрації,   Анікщяйського р., моб. +370 615 19 086 e-mail: oksana.kuc@anyksciai.lt 

Соціальні послуги та гуманітарна допомога - Ліна Репєчкєне, заступник директора  соціальних питань Анікщяйського центру соціальних питань, моб.тел. +370 611 14294 , еmail: lrepeckiene@socialinespaslaugos.lt 

Державна служба захисту прав дитини та усиновленняЛайма Зукєне, радник відділу захисту прав дитини Анікщяйського відділу Утенського повіту, моб.тел. +370 610 80 752, e-mail: laima.zukiene@vaikoteises.lt 

Важливі посилання:


Užimtumo tarnyba pasiruošusi priimti Ukrainos gyventojus Lietuvoje

 

Jei esate užsiregistravę Migracijos departamente ir turite bevizį režimą, turite Šengeno vizą arba pateikėte prašymą dėl leidimo gyventi Lietuvoje, kviečiame registruotis Užimtumo tarnyboje:

  • Panevėžio KAD, Anykščių skyrius, Anykščių r. sav., Genuja Kanaporienė, tel.  (8381) 56805, mob. +370 700 78428;
  • Panevėžio KAD, Anykščių skyrius, Anykščių r. sav., Laima Kvietkauskienė, tel. (8 381) 56803, mob. +370 700 78429;
  • Panevėžio KAD, Anykščių skyrius, Anykščių r. sav., Rūta Ščerbakovienė, tel. (8 381) 56802, mob. +370 700 78421;
  • Panevėžio KAD, Anykščių skyrius, Anykščių r. sav., Giedrė Žukovinė, tel. (8 381) 51690, mob. +370 700 78422.

Paslaugos teikiamos anglų ir rusų kalbomis.

Atvykę ir užsiregistravę Migracijos departamente, galite iš karto gauti darbą, nelaukdami leidimo laikinai gyventi (LLG).

Įdarbinimo tarnyba teiks nemokamas darbo paieškos paslaugas.

Taip pat galite susisiekti telefonu 1883 arba el. paštu info@uzt.lt 

Su Ukrainos piliečiams taikomomis buvimo Lietuvoje sąlygomis ir migracijos procedūromis galima susipažinti Migracijos departamento svetainėje www.migracija.ltAktuali informacija Ukrainos ???????? piliečiams, dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimo, paramos teikimo ir kt. ➡ www.ltua.lt

Taip pat, svarbi URM informacija dėl situacijos Ukrainoje ???? https://urm.lt/Situacija_UkrainojeINFORMACIJA UKRAINOS PILIEČIAMS DĖL JŲ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO

Tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymai dėl ukrainiečių vaikų priėmimo į Anykščių rajono vaikų lopšelius-darželius, bendrojo ugdymo mokyklas priimami Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (adresas K. Ladigos g. 1, Anykščiai) 202 kabinete arba el. p. jurgita.baniene@anyksciai.lt 

Kontaktinis asmuo: Jurgita Banienė (tel. + 370 615 38279).

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ЇХ ДІТЕЙ

Звернення батьків, опікунів (вихователів) щодо прийому українських дітей до дитячих садків та загальноосвітніх шкіл Аникщяйського району приймаються в відділі освіти Адміністрації Аникщяйського району (адреса Аникщяй, вул. К. Ладігоса, 1) за к. 202 або електронна пошта jurgita.baniene@anyksciai.lt

Контактна особа: Jurgita Banienė (tel. + 370 615 38279).

 

INFORMATION FOR UKRAINIAN CITIZENS ON THE ORGANIZATION OF THE EDUCATION OF THEIR CHILDREN

Requests of parents, guardians (caregivers) regarding the admission of Ukrainian children to kindergartens and general education schools in Anykščiai district are accepted at the Education Department of Anykščiai District Municipality Administration (address K. Ladigos str. 1, Anykščiai) at room 202 or via e-mail jurgita.baniene@anyksciai.lt 

Contact person: Jurgita Banienė (tel. + 370 615 38279).KVIEČIAME PADĖTI UKRAINAI

 

   Prasidėjus karui Ukrainoje, kviečiame padėti į Lietuvą atvykstantiems karo pabėgėliams, nukentėjusiems ir sužeistiesiems.

   Paskelbus apie prašymą prisidėti prie humanitarinės pagalbos, Jūsų aktyvumas buvo be galo didelis. Atsižvelgiant į didelius kiekius suaukotų daiktų ir jų logistiką, materiali parama laikinai stabdoma. Labai prašome savo paruoštą paramą dar palaikyti, tikėtina, kad rinkimas bus atnaujintas, sekite informaciją mūsų socialiniuose tinkluose.

   Žemiau dalijamės svarbiausia informacija dėl materialinės pagalbos ir prieglobsčio suteikimo Ukrainos pabėgėliams.

Parama ir aukojimas

   Nevyriausybinės organizacijos Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Caritas, Maltiečiai, „Maisto bankas“ ir „Gelbėkit vaikus“ pradeda rinkti lėšas nuo karo Ukrainoje bėgantiems ukrainiečiams.

Paremkite skambindami ar siųsdami SMS numeriu 1485. Daugiau informacijos www.aukok.lt 

Surinktos lėšos bus skiriamos:

  • humanitarinei pagalbai;
  • pirmajai psichosocialinei pagalbai; 
  • pirmajai pagalbai teikti.

Daugiau informacijos

Jei turite laisvą butą, namą ar kambarį – užpildykite anketą ir suteikite būstą nuo karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams. Daugiau informacijos 

Atkreipiame ir DARBDAVIŲ, galinčių ne tik įdarbinti, bet ir suteikti gyvenamąjį būstą, dėmesį. Jūs taip pat galite užpildyti aukščiau pateiktoje nuorodoje esančią formą ir pastabose įrašyti informaciją, kad sutinkate įdarbinti ir apgyvendinti ukrainiečius.

Jei turite vairuotojo pažymėjimą ir automobilį karo pabėgėlių logistikai – užpildykite anketą ir suteikite pagalbą nuo karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams. Daugiau informacijos

Norite ir galite savanoriauti – siūlykite savo savanorystę:

Jei norite paremti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas bei nuo karo Ukrainoje bėgančius ukrainiečius, paremkite skambindami ar siųsdami SMS numeriu 1482. Daugiau informacijos 

Turite pasiūlymų dėl maisto – kreipkitės į „Maisto banką“. Daugiau informacijos

Turite pasiūlymų dėl kitų humanitarinių priemonių – kreipkitės į Raudonąjį Kryžių,  tel. +370 5 21 273 22, https://www.redcross.lt/

Svarbūs kontaktai:

Lietuvos Raudonasis Kryžius (humanitarinė pagalba, informacija, šeimos ryšių atkūrimas): Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius, tel. +370 5 21 27 322, el. p. info@redcross.ltwww.redcross.lt 

Vilniaus Arkivyskupijos Caritas (humanitarinė pagalba): Kalvarijų g. 39, Vilnius, tel.  +370 673 24 225, el. p. kulturunamai@vilnius.caritas.lt

Maltos ordino pagalbos tarnyba (humanitarinė pagalba): Gedimino pr. 56B, Vilnius, tel. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lthttps://www.facebook.com/maltieciai

„Maisto bankas“ (parama maistu): Vytenio g. 54, Vilnius, tel. +370 686 44244, el. p. info@maistobankas.ltfacebook.com/maistobankas

„Gelbėkit vaikus“ (pagalba vaikams ir nėščiosioms): Vilniaus g. 39, Vilnius, tel. +370 5 261 0815, el. p. informacija@savethechildren.org

Apgyvendinimas priimančiose šeimose: tel. 1827, www.stipruskartu.lt

Migracijos departamentas: tel. +370 5 271 7112,  el. p. info@migracija.gov.lt, informacija www.migracija.lrv.lt


 

 


 

Aktuali informacija norint globoti nuo karo Ukrainoje bėgantį nepilnametį


 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS DĖL PARAMOS UKRAINAI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Prasidėjus lietuvių kalbos pamokoms Ukrainos piliečiams Anykščiuose, ieškomi savanoriai, kurie užsiimtų su vaikais, kol tėveliai mokosi lietuvių kalbos pradmenų. 
     Savanoriai ieškomi darbo dienomis, nuo 17.30.
     Dėl konkretaus laiko ir daugiau informacijos kreipkitės el. paštu p.anykstenai@gmail.com, telefonu +37060927952, arba asmenine žinute.

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •