Kviečiame smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus teikti paraiškas

Kviečiame smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus teikti paraiškas

       Informuojame, kad nuo 2016 metų balandžio 14 d. iki 2016 metų gegužės 13 d. (imtinai) priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas".

        Pagal patvirtintą priemonės aprašą, tinkamos finansuoti veiklos yra verslo plėtros projektai; Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas; dalinis ar visiškas palūkanų padengimas; SVV subjekto dalyvavimas ir/ar pasirengimas regioninėse, respublikinėse ir tarptautinėse parodose/mugėse; naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas; dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.

         Visa informacija apie paramos teikimą, reikalavimus paraiškų teikėjams, būtinus pateikti dokumentus, paraiškos forma ir kt. pateikiama finansavimo tvarkos apraše:

Dokumentai:

1. Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas" finansavimo tvarkos aprašas.

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma B2. (Biudžeto lėšų naudojimo sutarties 4 priedas)

3. Asignavimų valdytojo patvirtinta sąmata. Forma BFP-1 (Biudžeto lėšų naudojimo sutarties 1 priedas)

4.  Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso elektroninis deklaracijos pildymas.

         Paraiškas priima ir konsultacijas teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Skaidrė Lakačauskienė, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 213 kab., tel. 50745, el. p. skaidre.lakacauskiene@anyksciai.lt

           Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo funkcijas Mantas Vaičiulevičius, 202 kab., tel. 58054, el. p. mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt  

Anykščių r. savivaldybės informacija

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •