Kviečiame teikti paraiškas gauti savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti

Kviečiame teikti paraiškas gauti savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir...

   Kviečiame iki 2022 m. balandžio 26 d. 17 val. teikti paraiškas gauti savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti (priemonė 6.1.2.22) Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos (akademinė valanda – 45 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 akademinių valandų. Minimalus besimokančių suaugusiųjų skaičius grupėje – 15.

   Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo teikėjas (toliau – Programos vykdytojas) nustatytais terminais ir nurodytu adresu (K. Ladigos g. 1, Anykščiai) pateikia paraišką ir jos priedus (Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas). Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, sunumeruota kartu su pridedamais dokumentais, pasirašyta ir antspauduota. Paraiškas kartu su priedais viename pdf faile galima teikti el. paštu ([email protected]) arba naudojantis administracinių ir viešųjų paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

   Programos vykdytojas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei vienoje paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos. Programos vykdytojas pateikia dokumentus, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį; dokumentus, įrodančius neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tyrimo rezultatus, jei paraiškoje nurodomas 10.1 Aprašo papunktyje įvardintas prioritetas.

   Plačiau apie paraiškų teikimą: https://www.anyksciai.lt/turinys/veiklos-sritys/neformalusis-suaugusiuju-svietimas/195 (Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo tvarkos apraše, prie kurio yra ir priedai: paraiška (1 priedas); paraiškos administracinės atitikties vertinimas (2 priedas); neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vertinimo forma (3 priedas). Šių programų įgyvendinimą koordinuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, K. Ladigos g. 1, LT-29111 Anykščiai, 201 kab., tel. (8 381) 58 082, el. paštas nijole.pranckeviciene@anyksciai.lt 

 

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •