Skiemonių seniūnija (29223 Skiemonys)

Birutė Kirkienė
Seniūno pavaduotoja
+370 381 47 847, +370 611 30 037
Funkcijos
Inga Šidlauskaitė
Specialistė
+370 381 47 847
Funkcijos
Virginija Bikuvienė
Socialinės paramos skyriaus specialistė
+370 381 47 884, +370 669 11 356
Funkcijos
Albertas Miliukas
Ūkvedys-vairuotojas
Funkcijos
Marija Griščenka
Mačionių seniūnaitijos seniūnaitė
+370 674 19 126
Dalia Miškinienė
Pūstalaukių seniūnaitijos seniūnaitė
+370 685 24 162
Viktorija Karvelienė
Skiemonių seniūnaitijos seniūnaitė
+370 629 73 177
Rimutė Kanapeckienė
Katlėrių seniūnaitijos seniūnaitė
+370 671 26 217
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •